การแก้ปัญหา Font หลังหัวข้อ ไม่ตรงกับ Font ในย่อหน้า

ปัญหา

เมื่อเลือกหัวข้อ ข้อความในหัวข้อ ไม่เหมือนกับข้อความใน Paragraphสาเหตุ
              เนื่องจากข้อความหลังจากหัวข้อ มี Style ของตัวเอง ไม่เหมือนกับ Style ที่ใช้ใน Paragraph จึงทำให้รูปแบบตัวอักษรไม่เหมือนกัน ถ้าลากดำที่ข้อความหลังหัวข้อ แล้วไปคลิกเลือก Style ที่ใช้ใน paragrahp เลย เช่น Normal จะทำให้หัวข้อหายไปทันที ทั้งนี้เพราะ ข้อความหลังหัวข้อ เขาใช้ Style ที่เรียกว่า List Paragraph ซึ่งเป็นคนละ Style กับข้อความใน paragraph ดังนั้น จึงต้องไปแก้ที่ List Paragraph


วิธีการแก้ไข

             ให้กำหนด Style ของ หัวข้อให้เหมือนกับ style ของ Paragraph
  1. คลิกที่ข้อความหลังจากหัวข้อ
  2. ไปที่แถบริบบิ้น เลือกกลุ่ม Style คลิก More เพื่อดู style ทั้งหมด และหา รายการย่อหน้า (List Paragraph)
  3. คลิกขวาที่ รายการย่อหน้า (List Paragraph) จะเห็นว่า ส่วนใหญ่ตั้งไว้เป็น Angsana ซึ่งไม่ตรงกับ Font ที่ตั้งไว้ใน Paragraph
  4. เลือก ปรับเปลี่ยน หรือ Modify และควรเลือกให้ใช้รูปแบบนี้ ในเอกสารต่อ ๆ ไปด้วย โดยคลิกที่ New document...
  5. ให้ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับลักษณะที่กำหนด เช่น ปรับชนิดของตัวอักษร เป็น TH-Sarabun New เป็นต้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.