ปัญหาการใช้โน้ต ของ PowerPoint 2010

โดยปกติ การใช้งาน PowperPoint 2010 เราสามารถใช้ โน้ต เพื่อบันทึกข้อความช่วยจำ ในแต่หน้าการนำเสนอสไลด์แต่ละแผ่นได้ โดยเพิ่มข้อความที่ต้องการช่วยจำ ในบริเวณด้านล่างของแต่ละหน้า
เมื่อต้องการใช้โน้ต ต้องเปิดการใช้ หน้าจอของผู้นำเสนอ โดยไปที่ การนำเสนอภาพนิ่ง > จอภาพ > ใช้มุมมองของผู้นำเสนอ
ในขณะที่นำไปเสนอ โดยใช้กับเครื่องฉาย หรือ จอ Projector ก็จะเห็นโน้ตที่เขียนไว้ในแต่ละสไลด์ ได้

ป้ญหา

ถ้าเราต้องการซ้อมการนำเสนอ โดยที่ยังไม่ได้ต่อกับเครื่องฉาย และหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีหน้าจอเดียว จะไม่สามารถคลิก การใช้ มุมมองของผู้นำเสนอ ซึ่งจะแสดง โน้ต ให้เห็นได้ โดยจะขึ้นหน้าจอ ดังนี้


วิธีแก้ปัญหา

เพิ่มหน้าจอของคอมพิวเตอร์แล้วจึงคลิก มุมมองของผู้นำเสนอ เมื่อกดปุ่ม F5 เพื่อทดลองดูการนำเสนอ ก็จะเห็นโน้ตที่เขียนไว้ในแต่ละแผ่นสไลด์ ได้

วิธีการ
  1. กดปุ่มเครื่องหมายโลโก้ของ Windows บนคีบอร์ด พร้อมกับกดปุ่ม P เพื่อให้แสดงตัวเลือกหน้าจอ

  2. โดยปกติเราใช้หน้าจอเดียว ดังนั้นจะเห็นว่า จะแสดงที่ เลือก PC เท่านั้น (PC Screen Only)
  3. ให้คลิกเลือก Extend เพื่อให้ขยายไปอีกหน้าจอหนึ่ง
  4. คลิก  ใช้มุมมองของผู้นำเสนอ โปรแกรมจะไม่บอกว่า มีอะไรผิดปกติ
  5. เมื่อกดปุ่ม F5 เพื่อให้แสดงการนำเสนอ จะเห็นหน้าจอดังนี้
  6. เท่านี้ ก็สามารถซ้อมการนำเสนอได้แล้วความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.