การใช้ some any และ no

หลักการโดยทั่วไป

 • some ใช้กับประโยคบอกเล่า ใช้กับนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ และนามนับไม่ได้ เช่น
  There are some books on the table.
  มีหนังสือ 2-3 เล่มบนโต๊ะนั้น (books = นามนับได้และเป็นพหูพจน์)
  There are some water left in the bottle.
  มีน้ำอยู่บ้างในขวดนั้น(water = นามนับไม่ได้)
   
 • any ใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธ ใช้กับนามนับได้ และนามนับไม่ได้ เช่น
  ประโยคคำถาม
  Do you have any pens?
  ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store
  • ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่
  • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
  • มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ
  • มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ
  • มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา
  คลิกปุ่มข้างล่าง เพื่อไปดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดได้จาก Google Play

  คุณมีปากกาไหม(pens = นามนับได้และเป็นพหูพจน์)
  Do you have any money?
  คุณมีเงินบ้างไหม (money = นามนับไม่ได้)

  ถ้าใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์ ให้ใช้คำว่า a หรือ an แทน เช่น
  Have you got a pen? (ไม่ใช่ Have you got any pen?)
    
 • no มีความหมายเท่ากับ nor a หรือ not any สามารถใช้ได้ทั้งนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ ขึ้นอยู่กับความหมาย เช่น
  She has got no children.
  เธอไม่มีบุตรเลย
  He must lead a lonely life in that village: he has no wife and no children.
  เขาคงใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงา: เขาไม่มีภรรยาและไม่มีลูก
  (no wife = เอกพจน์ no children = พหูพจน์  -- โดยปกติ คนมีภรรยา 1 คน แต่มีลูกหลายคน)

  ข้อสังเกต
  เราจะไม่ใช้ Not any ขึ้นต้นประโยค แต่จะใช้คำว่า No ขึ้นต้นประโยค เช่น
  No child is ugly. (ไม่ใช้ Not any child is ugly.)
  ไม่มีเด็กคนใดน่าเกลียด

  อย่าใช้ประโยคปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ (Not + no)เช่น
  I don't have no friends here. แต่ให้พูดว่า
  I don't have any friends here.
ข้อยกเว้น

some
 • ในประโยคคำถาม ที่เราคิดว่าคำตอบน่าจะเป็นการตอบรับ หรือ Yes เราจะใช้คำว่า some แทนคำว่า any แต่ความจริง คำตอบก็อาจจะเป็น No หรือเป็นปฏิเสธได้ แต่อาจจะทำให้ผู้ถามแปลกใจนิดหน่อย เช่น

  คุณเห็นเพื่อนกำล้งเอามือขยี้ตา จึงถามว่า
  What’s wrong, have you got something in your eye?
  มีอะไรผิดปกติหรือ มีอะไรเข้าตาใช่ไหม (ใช้คำว่า something แทน anything)

  แม่บอกลูกให้ไปซื้อของ
  Can you buy some bread when you go to the shop?
  ซื้อขนมปังมาให้หน่อยตอนไปที่ร้านค้าแห่งนั้น
  (ใช้คำว่า some bread ไม่ใช้คำว่า any bread)
   
 • การขอร้อง (Request) หรือ การเสนอความช่วยเหลือ (Offering) ซึ่งมักจะขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า Can I .... หรือ Would you like ..... เราจะใช้คำว่า some แทน คำว่า any เช่น

  Can I have some water, please?
  ฉันขอน้ำหน่อยนะคะ
  ไม่ใช้ Can I have any water, please?
  (ในกรณีนี้ รูปประโยคเป็นคำถาม แต่ใช้คำว่า some เพราะเป็นการร้องขอ หรือ request)
  Would you like some chicken?
  คุณต้องการไก่ไหม
   
any
 • ใช้ any ในประโยคบอกเล่า ใช้กับนามที่นับได้ทั้งที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ หรือนามที่นับไม่ได้ ในกรณีนี้ จะมีความหมายว่า อันไหน ชิ้นไหน สิ่งไหน ก็ได้ ไม่สำคัญ เช่น
  You can take any book you like.
  คุณชอบหนังสือเล่มไหน ก็หยิบเอาไปได้เลย
  You can take any books you like.
  คุณชอบหนังสือเล่มไหน ก็หยิบเอาไปได้เลย (เอาไปได้มากกว่า 1 เล่ม)
   
 • ในประโยคเงื่อนไข มักจะใช้ any (แต่จะใช้ some ก็ได้ ไม่ผิด) เช่น
  If you see anything strange, tell me.
  ถ้าเห็นอะไรผิดสังเกต ก็ให้บอกผมนะ
  If you like any of these books, you can borrow it.
  ถ้าคุณชอบหนังสือเล่มไหน คุณสามารถยืมได้(มากกว่า 1 เล่ม)
   
 • any กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์ มีความหมายว่า อันไหน สิ่งไหน ก็ได้
  โดยปกติ คำนามนับได้ที่ตามหลัง any จะเป็นพหูพจน์ แต่ก็สามารถใช้เป็นเอกพจน์ได้ โดยความหมายอาจจะแตกต่างไปบ้าง เช่น
  Is there a park near here? (มีสวนสาธารณะสักแห่งแถวนี้ไหม)
  ประโยคนี้ใช้ a นำหน้า ในกรณีที่ถามเกี่ยวกับคำนามนับได้ เอกพจน์

  Is there any park near here?
  ใช้ในกรณีพิเศษ เช่น ถามถึงสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง แต่ได้รับคำตอบว่า มันอยู่ไกลมาก ทีนี้ไม่สนใจสวนแห่งนั้นแล้ว เอาเป็นสวนอะไรก็ได้สักแห่งที่อยู่แถว ๆ นี้น่ะ มีไหม ก็จะถามด้วยประโยคนี้ เช่น
  A:Is Vincent Lee Park near here?
  B:No. That's quite far away.
  A:Oh. I see. Is there any park near here?
  (ไม่สนใจแล้วว่าต้องเป็น Vincent Lee Park เอาเป็น สวนอะไรก็ได้)

  Are there any parks near here?
  มีสวนสาธารณะแถวนี้ไหม
  (มีความหมายเหมือนกับ Is there a park near here? แต่ก็อาจจะหมายถึงหลายสวน ก็ได้)


อ้างอิง
http://www.englishpractice.com/improve/uses-of-any/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/learnitv354.shtml
https://www.espressoenglish.net/some-any-no-exercises/
http://www.multimedia-english.com/grammar/some-any-no-special-cases-6
https://www.englishforums.com/English/AnySingularOrPluralNoun/wklp/post.htm

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.