ride, go for a ride, take someone for a ride

คำว่า ride มีความหมายได้หลายอย่าง เช่น

ride เป็นคำกริยา 
 1. หมายถึงเดินทาง โดยใช้ยานพาหนะ  เช่น ขี่ม้า = ride a horse (ride on a horse - แบบอังกฤษ)
  นั่งรถบัส = ride a bus (ride on a bus - แบบอังกฤษ)
  ขี่มอเตอร์ไซต์ = ride a motorcycle เป็นต้น

  ตัวอย่างประโยค
  Can you ride a bike?
  คุณขี่จักรยานได้ไหม
  I learned to ride a bike when I was six.
  ผม/ฉันหัดขี่จักรยานตอนอายุได้ 6 ขวบ
  I ride my moped to work.
  ผม/ฉันขี่มอเตอร์ไซต์ไปทำงาน We rode the train from Ayutthaya to Bangkok.
  เราโดยสารรถไฟจากอยุธยาไปกรุงเทพ
 2. หมายถึงการบังคับ ข่มขู่ให้ทำงาน เช่น Your boss is riding you much too hard at the moment. 
  หัวหน้าบังคับคุณมากเกินไปนะตอนนี้
ride เป็นคำนาม
 1. หมายถึง การเดินทางด้วย ม้า รถ หรือ พาหนะต่าง ๆ  เช่น
  It's a short bus ride to the airport.
  นั่งรถบัสไปไม่ไกลก็ถึงสนามบิน
  I went for a horse ride last Saturday.
  ผม/ฉันไปขี่ม้าเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว
 2.  การพาหรือโดยสารไปยังที่ใดที่หนึ่งด้วยยานพาหนะ โดยไม่เสียค่าโดยสาร เช่น
  He asked me for a ride into town.
  เขาขออาศัยรถผมเข้าเมือง Can you give me a ride to school?
  ช่วยพาผม/ฉันไปส่งโรงเรียนหน่อยนะครับ/คะ
  Would you like me to give you a ride to school?
  จะให้ผม/ฉันพาไปส่งโรงเรียนไหม
 3. go for a ride หมายถึง ไปขี่รถเล่น เช่น รถยนต์ รถจักรยาน หรือ ขี่ม้า ขี่ช้าง ก็ได้ มีความหมายเดียว
  กับ  drive around, go for a drive หรือ go for a spin วันที่ 22 พฤศจิกายน ของทุกปี จัดเป็นวัน Go For A Ride Day เป็นวันที่อยากให้ออกไปท่องเที่ยว เช่น ขี่จักรยาน รถยนต์ หรือแม้แต่ออกไปเดินเล่นสำรวจสถานที่ที่ไม่เคยไป เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากการทำงานประจำ
สำนวนเกี่ยวกับคำว่า ride

a rough ride: ลำบาก
If you think the job is easy, you're in for a rough ride!
ถ้าคุณคิดว่างานนั้นง่าย คุณตกที่นั่งลำบาก
The construction industry is in for a rough ride this year.
ปีนี้ อุตสาหกรรมการก่อนสร้างอยู่ในสถานะการณ์ลำบาก


take for a ride : เป็นคำ Slang มีความหมาย 2 นัย คือ

 1. หลอกลวง เช่น
  Everyone knew that I was being taken for a ride. ทุกคนรู้กันหมดว่า ผมกำลังถูกหลอก
  I trusted him but he took me for a ride. ผม/ฉันไว้ใจเขา แต่เขากลับหลอกผม/ฉัน
 2. จับตัวไปนั่งยาง The poor little girl was taken for a ride. เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ที่น่าสงสารคนนั้น ถูกหลอกพาไปฆ่า
เพราะฉะนั้น ถ้าจะขออาศัยรถใครไปไหน ห้ามพูดว่า Can you take me for a ride? เด็ดขาด นะครับ
หรือ ถ้าจะชวนใครขึ้นรถ ก็อย่าพูดว่า Can I take you for a ride? นะครับ แต่ให้พูดว่า Can I give you a ride?
จะดีกว่า


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.