ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ride, go for a ride, take someone for a ride

คำว่า ride มีความหมายได้หลายอย่าง เช่น

ride เป็นคำกริยา 
 1. หมายถึงเดินทาง โดยใช้ยานพาหนะ  เช่น ขี่ม้า = ride a horse (ride on a horse - แบบอังกฤษ)
  นั่งรถบัส = ride a bus (ride on a bus - แบบอังกฤษ)
  ขี่มอเตอร์ไซต์ = ride a motorcycle เป็นต้น

  ตัวอย่างประโยค
  Can you ride a bike?
  คุณขี่จักรยานได้ไหม
  I learned to ride a bike when I was six.
  ผม/ฉันหัดขี่จักรยานตอนอายุได้ 6 ขวบ
  I ride my moped to work.
  ผม/ฉันขี่มอเตอร์ไซต์ไปทำงาน We rode the train from Ayutthaya to Bangkok.
  เราโดยสารรถไฟจากอยุธยาไปกรุงเทพ
 2. หมายถึงการบังคับ ข่มขู่ให้ทำงาน เช่น Your boss is riding you much too hard at the moment. 
  หัวหน้าบังคับคุณมากเกินไปนะตอนนี้
ride เป็นคำนาม
 1. หมายถึง การเดินทางด้วย ม้า รถ หรือ พาหนะต่าง ๆ  เช่น
  It's a short bus ride to the airport.
  นั่งรถบัสไปไม่ไกลก็ถึงสนามบิน
  I went for a horse ride last Saturday.
  ผม/ฉันไปขี่ม้าเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว
 2.  การพาหรือโดยสารไปยังที่ใดที่หนึ่งด้วยยานพาหนะ โดยไม่เสียค่าโดยสาร เช่น
  He asked me for a ride into town.
  เขาขออาศัยรถผมเข้าเมือง Can you give me a ride to school?
  ช่วยพาผม/ฉันไปส่งโรงเรียนหน่อยนะครับ/คะ
  Would you like me to give you a ride to school?
  จะให้ผม/ฉันพาไปส่งโรงเรียนไหม
 3. go for a ride หมายถึง ไปขี่รถเล่น เช่น รถยนต์ รถจักรยาน หรือ ขี่ม้า ขี่ช้าง ก็ได้ มีความหมายเดียว
  กับ  drive around, go for a drive หรือ go for a spin วันที่ 22 พฤศจิกายน ของทุกปี จัดเป็นวัน Go For A Ride Day เป็นวันที่อยากให้ออกไปท่องเที่ยว เช่น ขี่จักรยาน รถยนต์ หรือแม้แต่ออกไปเดินเล่นสำรวจสถานที่ที่ไม่เคยไป เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากการทำงานประจำ
สำนวนเกี่ยวกับคำว่า ride

a rough ride: ลำบาก
If you think the job is easy, you're in for a rough ride!
ถ้าคุณคิดว่างานนั้นง่าย คุณตกที่นั่งลำบาก
The construction industry is in for a rough ride this year.
ปีนี้ อุตสาหกรรมการก่อนสร้างอยู่ในสถานะการณ์ลำบาก


take for a ride : เป็นคำ Slang มีความหมาย 2 นัย คือ

 1. หลอกลวง เช่น
  Everyone knew that I was being taken for a ride. ทุกคนรู้กันหมดว่า ผมกำลังถูกหลอก
  I trusted him but he took me for a ride. ผม/ฉันไว้ใจเขา แต่เขากลับหลอกผม/ฉัน
 2. จับตัวไปนั่งยาง The poor little girl was taken for a ride. เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ที่น่าสงสารคนนั้น ถูกหลอกพาไปฆ่า
เพราะฉะนั้น ถ้าจะขออาศัยรถใครไปไหน ห้ามพูดว่า Can you take me for a ride? เด็ดขาด นะครับ
หรือ ถ้าจะชวนใครขึ้นรถ ก็อย่าพูดว่า Can I take you for a ride? นะครับ แต่ให้พูดว่า Can I give you a ride?
จะดีกว่า


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …