ตัวหนังสือ รอยเย็บแนวขอบ ด้วย Illustrator CS6

ต้องการสร้างตัวหนังสือ รอยเย็บแนวขอบ ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

หลักการ
ใช้ Appearance Panel สร้างเส้นขอบ (Stroke) และกำหนดรูปแบบเป็นเส้นประ หรือ Dashed Line

ปัญหาคือ ใน Illustrator CS6  ไม่สามารถสร้างเส้นขอบ หรือ Stroke ให้กับตัวหนังสือได้ หรือจะจัดตำแหน่งของเส้น Stroke ก็ไม่สามารถทำได้

วิธีการ

 1. เปิดไฟล์ใหม่ และใช้ Type Tool เขียนข้อความ โดยเลือกตัวหนังสือตัวหนา ๆ ในตัวอย่างนี้ เลือกตัวหนังสือ TP Kubua ขนาด 150pt
 2. เปิด Appearance Panel โดยไปที่ Window > Appearance
 3. ตรงนี้ เราไม่สามารถสร้าง Stroke เพิ่มให้กับตัวหนังสือได้ ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ ไปคลิกที่ลูกศรสีดำ (Selection Tool) เพื่อเปลี่ยนจากตัวหนังสือ เป็น Object
 4. ที่ Appearance Panel คลิกที่มุมขวาด้านบน คลี่ลงมา และเลือก Add New Stroke
 5. คลิกเปลี่ยนสีของ Stroke เป็นสีน้ำเงินเข้ม และปรับขนาดของ Stroke เป็น 2px ซึ่งจะทำให้เมื่อลากไปไว้ข้างหลัง Fill จะได้เส้นขนาด 1px เนื่องจากไม่สามารถปรับ Stroke ให้อยู่ชิดด้านนอกได้ 
 6. คลิกที่ข้อความ Stroke และเลือกลักษณะเส้น เป็น Dashed Line กำหนด dash = 4 pt และ gap = 3 pt
 7. ลาก Stroke มาไว้ด้านล่าง ต่อจาก Character
 8. คลิกที่มุมขวาด้านบนของ Appearance Panel คลิก Add New Fill
 9. เปลี่ยนสีพื้นของ Fill เป็นสีขาว
 10. คลิกมุมขวาด้านบนของ Appearance Panel เลือก Add New Stroke
 11. คลิกที่ Stroke ของ เส้นขอบที่สร้างใหม่ เปลี่ยนขนาดเป็น 10pt และกำหนดลักษณะให้เป็นปกติ โดยไม่เลือก Dashed Line
 12. ลาก Stroke ที่สร้างใหม่ มาวางไว้หลัง Stoke ที่เป็นเส้นประที่สร้างไว้แล้ว
 13. เปลี่ยนสีของ Stroke ที่สร้างใหม่ เป็นสีเทา (C=0 M=0 Y=0 K=20)
 14. จะได้ตัวหนังสือ ที่มีขอบเป็นตะเข็บที่ต้องการ
 15. ถ้าต้องการเก็บรูปแบบนี้ไว้เป็น Graphic Style เพื่อเรียกใช้ภายหลัง ก็สามารถทำได้ เปิด Graphic Style (Window > Graphic Style) และคลิกที่สี่เหลี่ยม หน้าคำว่า Type ใน Appearance
 16. และลากมาวางไว้ใน Graphic Style
 17. ดับเบิ้ลคลิกที่ Style ที่สร้างใหม่ และตั้งชื่อตามต้องการ
 18. เมื่อพิมพ์ตัวหนังสือใหม่ หรือสร้างรูปร่างใหม่ จาก Pen Tool หรือ จากเครื่องมืออื่น ๆ สามารถลาก Style ที่บันทึกไว้ มาใช้งานได้ทันที


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์