เดินวันละชั่วโมงป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมได้

ฟังหมอดาเลียพูดว่า เดินวันละ 6,000 ก้าว ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้ รู้สึกสนใจ
เลยหาข้อมูลต่อ

คนอายุมากที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่า มักจะเดินลำบาก ขึ้นบันไดยากมาก หรือแม้แต่ลุกขึ้นจากเก้าอี้ก็ลำบาก แต่ผลการวิจัยต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่า การเดินจะช่วยให้ทำสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นได้ดีขึ้น เดินสบาย ขึ้นบันไดสบาย ลุกนั่งจากเก้าอี้คล่องแคล่วไม่มีปัญหา

Professor Daniel White มหาวิทยาลัย Boston University ได้ศึกษาวิจัยเรื่องนี้กับกลุ่มตัวอย่างเกือบ 1,800 คน และสรุปว่า ตัวเลข 6,000 ก้าว ใช้เป็นเกณฑ์ได้ ใครก็ตาม ถ้าสามารถเดินได้วันละ 6,000 ก้าว ก็ถือว่าปลอดภัย

ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ควรจะเดินให้ได้วันละ 6,000 ก้าว ยิ่งเดินมาก ความเสี่ยงยิ่งลดลง
โดยปกติ คนเดิน 100 ก้าว ใช้เวลาประมาณ 1 นาที เพราะฉะนั้น 6,000 ก้าว ก็จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องเดินติดต่อกันทั้งชั่วโมง เดินตอนไหนก็ได้ทั้งวัน ให้ได้ 6,000 ก้าวก็พอ และถ้าจะให้ดี ก็ต้องมีเครื่องมือวัดจำนวนก้าวที่เดินด้วย เครื่องมือที่ว่า เรียกว่า Pedometer
ไอ้เจ้า Pedometer นี่ เดี๋ยวนี้ มี Apps สำหรับโทรศัพท์ที่ดาวน์โหลดมาใช้ได้ เช่นของ Accupedo Pedometer Noom Walk: Pedometer Pedometer และอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ใครสนใจก็ดาวน์โหลดมาใช้ได้

Professor Daniel White บอกว่า สำหรับผุ้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่แล้ว ในตอนแรก ควรตั้งเป้าหมายไว้แค่ วันละ 3,000 ก้าว ก็พอ

การวิจัยนี้ ตีพิมพ์ในวารสาร Arthritis Care & Research วันที่ 12 เดือนมิถุนายน ทำการวิจัยโดยวัดจำนวนก้าวเดินของผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อม หรือที่เป็นโรคนี้อยู่แล้ว โดยใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ ผู้ที่เข้าร่วมเป็นประชากรวิจัยครั้งนี้ ทุกคนมีเครื่องวัดการเดิน (Pedometers) ทุกคน

อีก 2 ปีต่อมา ผู้วิจัยได้ประเมินปัญหาการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับโรคข้อเสื่อมของกลุ่มประชากรการวิจัย และพบว่า ทุก ๆ 1,000 ก้าว จะสามารถลดปัญหาลงได้ ร้อยละ 16 ถึง ร้อยละ 18 Professor Daniel White สรุปว่า การเดินนอกจากจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อแล้ว ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อมได้อีกด้วย

การเดิน ไม่ต้องเสียสตางค์ และทุกคนเดินเป็นกันหมด คนอายุมากขึ้นทุกคน มีความเสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อมทุกคน ป้องกันไว้ก่อน หรือผู้ที่กำลังมีปัญหาเรื่องนี้ ก็น่าจะลองทำดู


อ้างอิง
http://www.webmd.com/arthritis/news/20140612/can-6000-steps-a-day-keep-knee-arthritis-at-bay


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์