ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สร้างตึกอย่างง่าย ด่วย illustrator

เป้าหมาย
ต้องการสร้างภาพนี้
จะเห็นว่า ภาพมีลักษณะเป็น สามมิติ ซึ่ง Illustrator มีเครื่องมือ Perspective Tool สำหรับสร้างภาพสามมิติโดยเฉพาะ แต่ในที่นี้ จะไม่ใช้ แต่จะสร้างเองโดยใช้ Distort ในเมนู Effect แทน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ทำได้ง่าย ๆ

วิธีการ
 1. สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้ Rectangle Tool ตั้งค่า Fill และ Stroke เป็นสีดำ
 2. คลิกเครื่องมือลูกศรสีดำ (หรือกด v) แล้วคลิกเลือกสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้น
 3. นำเคอเซอร์มาวางที่เส้นขอบ เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นหัวลูกศรสีดำ
 4. กด Alt ค้างไว้ สังเกตเห็นเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็น หัวลูกศร 2 หัว
 5. ลากเพื่อCopy โดยลากเป็นแนวเส้นตรง ควรกด Shift ค้างไว้ด้วยจะได้เป็นเส้นตรง ดังภาพ
 6. เมื่อปล่อยเมาส์ จะได้สี่เหลี่ยม 2 รูป
 7. กด Ctrl + D จำนวน 3 ครั้ง เพื่อคัดลอกสี่เหลี่ยมเพิ่มอีก 3 รูป
 8. ทำลักษณะเดียวกับข้อ 4-6 เพื่อคัดลอกชุดสี่เหลี่ยมลงมา
 9. กด Ctrl + D จำนวน 6 ครั้ง
 10. เลือกทั้งหมด โดยกด Ctrl + A และรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน โดยกด Ctrl + G ให้สังเกตที่ layer จะเกิดกลุ่มตามมา
 11.  ไปที่ Effect > Distort & Transform > Free Distort
 12. ใช้เมาส์ ปรับรูปร่าง ดังภาพ (ปรับทั้งด้านบนและด้านล่าง เพื่อให้ดูเป็นสามมิติ)
 13. กดปุ่ม OK จะกลับมาที่เดิม จะสังเกตเห็นภาพเปลี่ยนไป ส่วนตำแหน่งเดิมจะไม่เปลี่ยนแปลง (ถ้าต้องการแก้ไขสามารถไปแก้ไขได้ที่ Appearance Panel)
 14. ต่อไปเราต้อง Expand Appearance เสียก่อน เพื่อจะได้ใช้เครื่องมือ Reflect Tool กลับข้าง
 15. ไปที่ Object > Expand Appearance จะได้ดังภาพ
 16. คลิกเลือกเครื่องมือ Reflect Tool กด Alt ค้างไว้เพื่อเปิดหน้าจอการตั้งค่า และ คลิกที่มุมล่างด้านขวามือ จะเกิดหน้าต่างให้ตั้งค่า
 17. กดปุ่ม Copy เพื่อให้ของเดิมอยู่ และคัดลอกด้านที่กลับแล้ว จะได้ดังภาพ
 18. ภาพที่ได้ จะถูกอยู่ในกลุ่ม เราต้องการตัดออก 2 คอลัมน์ จึงต้องแยกกลุ่มก่อน
 19. ไปที่ Object > Ungroup
 20. เลือกเครื่องมือลูกศรสีดี (กด V) แล้วใช้เมาส์เลือก 2 คอลัมน์ด้านขวามือ
 21. กดปุ่ม Delete
 22. เลือก 3 คอลัมน์ด้านขวามือ เปลี่ยน Fill เป็นสีเหลือง จะได้ภาพที่ต้องการ
 23. ถ้าต้องการใส่ Gradient ก็สามารถทำได้ โดยไปที่ Window > Gradient จะเกิด Gradient ของใครของมัน จากนั้น ก็ไช้ Gradient Tool เพื่อปรับให้เป็น Gradient ในภาพรวม จะได้ ดังภาพ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …