สร้างตึกอย่างง่าย ด่วย illustrator

เป้าหมาย
ต้องการสร้างภาพนี้
จะเห็นว่า ภาพมีลักษณะเป็น สามมิติ ซึ่ง Illustrator มีเครื่องมือ Perspective Tool สำหรับสร้างภาพสามมิติโดยเฉพาะ แต่ในที่นี้ จะไม่ใช้ แต่จะสร้างเองโดยใช้ Distort ในเมนู Effect แทน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ทำได้ง่าย ๆ

วิธีการ
 1. สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้ Rectangle Tool ตั้งค่า Fill และ Stroke เป็นสีดำ
 2. คลิกเครื่องมือลูกศรสีดำ (หรือกด v) แล้วคลิกเลือกสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้น
 3. นำเคอเซอร์มาวางที่เส้นขอบ เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นหัวลูกศรสีดำ
 4. กด Alt ค้างไว้ สังเกตเห็นเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็น หัวลูกศร 2 หัว
 5. ลากเพื่อCopy โดยลากเป็นแนวเส้นตรง ควรกด Shift ค้างไว้ด้วยจะได้เป็นเส้นตรง ดังภาพ
 6. เมื่อปล่อยเมาส์ จะได้สี่เหลี่ยม 2 รูป
 7. กด Ctrl + D จำนวน 3 ครั้ง เพื่อคัดลอกสี่เหลี่ยมเพิ่มอีก 3 รูป
 8. ทำลักษณะเดียวกับข้อ 4-6 เพื่อคัดลอกชุดสี่เหลี่ยมลงมา
 9. กด Ctrl + D จำนวน 6 ครั้ง
 10. เลือกทั้งหมด โดยกด Ctrl + A และรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน โดยกด Ctrl + G ให้สังเกตที่ layer จะเกิดกลุ่มตามมา
 11.  ไปที่ Effect > Distort & Transform > Free Distort
 12. ใช้เมาส์ ปรับรูปร่าง ดังภาพ (ปรับทั้งด้านบนและด้านล่าง เพื่อให้ดูเป็นสามมิติ)
 13. กดปุ่ม OK จะกลับมาที่เดิม จะสังเกตเห็นภาพเปลี่ยนไป ส่วนตำแหน่งเดิมจะไม่เปลี่ยนแปลง (ถ้าต้องการแก้ไขสามารถไปแก้ไขได้ที่ Appearance Panel)
 14. ต่อไปเราต้อง Expand Appearance เสียก่อน เพื่อจะได้ใช้เครื่องมือ Reflect Tool กลับข้าง
 15. ไปที่ Object > Expand Appearance จะได้ดังภาพ
 16. คลิกเลือกเครื่องมือ Reflect Tool กด Alt ค้างไว้เพื่อเปิดหน้าจอการตั้งค่า และ คลิกที่มุมล่างด้านขวามือ จะเกิดหน้าต่างให้ตั้งค่า
 17. กดปุ่ม Copy เพื่อให้ของเดิมอยู่ และคัดลอกด้านที่กลับแล้ว จะได้ดังภาพ
 18. ภาพที่ได้ จะถูกอยู่ในกลุ่ม เราต้องการตัดออก 2 คอลัมน์ จึงต้องแยกกลุ่มก่อน
 19. ไปที่ Object > Ungroup
 20. เลือกเครื่องมือลูกศรสีดี (กด V) แล้วใช้เมาส์เลือก 2 คอลัมน์ด้านขวามือ
 21. กดปุ่ม Delete
 22. เลือก 3 คอลัมน์ด้านขวามือ เปลี่ยน Fill เป็นสีเหลือง จะได้ภาพที่ต้องการ
 23. ถ้าต้องการใส่ Gradient ก็สามารถทำได้ โดยไปที่ Window > Gradient จะเกิด Gradient ของใครของมัน จากนั้น ก็ไช้ Gradient Tool เพื่อปรับให้เป็น Gradient ในภาพรวม จะได้ ดังภาพ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.