การสร้างเส้นขอบให้ตัวหนังสือ ด้วย Illustrator

ต้องการสร้างตัวหนังสือที่มีเส้นขอบ และสีพื้น ดังภาพ
จะเห็นว่าลักษณะที่ต้องการ คือ ภายในมีการไล่สี เป็น Gradient จากสีเหลืองเป็นสีฟ้า มีเส้นขอบสีขาว และสีน้ำตาลอยู่รอบนอก

หลักการ

พิมพ์ข้อความ แล้ว เปลี่ยนเป็น Outline จากนั้นใช้ Appearance Panel โดยเปลี่ยนสีพื้น หรือ Fill ให้เป็น Gradient เพิ่ม Fill เป็นสีขาวแล้ว Offset Path จากนั้น จึงเพิ่ม Fill เป็นสีน้ำตาล และ Offset Path อีกครั้งหนึ่ง

วิธีการ

 1. พิมพ์ตัวหนังสือ โดยคลิกที่ Type Tool และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ ผมเลือกตัวหนังสือที่มีลักษณะหนา ตัวหนังสือที่ใช้ คือ TP Kubua พัฒนาโดย konkuneng จาก www.f0nt.com โดยกำหนดขนาด 105 px
 2. ใช้ ลูกศรสีดำ เลือก ข้อความที่พิมพ์ แล้วเปิดหน้าจอ Appearance โดยไปที่ Window > Appearance
 3. ต่อไปนี้ จะเปลี่ยนสีของสีพื้นตัวอักษร ที่ด้านล่างของหน้าจอ Appearance ให้คลิกเพิ่ม Fill โดยคลิกปุ่ม Add New Fill
 4. จะเกิดชั้นใหม่ เป็นชั้น Fill เพิ่มขึ้น 1 ชั้น
 5. เปิดหน้าจอ Gradient โดยไปที่ Window > Gradient และเลือก Gradient
 6. ปรับองศาของ Gradient เป็น -90 เพื่อปรับทิศทางของ Gradient จากบนมาสู่ล่าง
 7. เปลี่ยนสีขาวเป็นสีเหลือง สีดำเป็นสีฟ้า โดยคลิกที่สี่เหลี่ยมสีด้านล่าง ของสี และเปลี่ยนสี ดังภาพ
 8. กำหนดตำแหน่งของสีเหลือง โดยคลิกที่สี่เหลี่ยมสีเหลือง และระบุ Location เป็น 25% หรือจะลาก และกะเอาพอประมาณก็ได้
 9. ปิดหน้าจอ Gradient
 10. ที่ Appearance คลิกเพิ่ม Fill โดยคลิกที่ปุ่ม Add New Fill ด้านล่าง
 11. เปลี่ยนสีของ Fill เป็นสีขาว โดยคลิกที่ลูกศร เพื่อเปิดตัวเลือกสี และเลือกสีขาว
 12. ต่อไปจะทำการ Offset ชั้นนี้ เพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้นอีก 1 pixel
 13. ขณะที่ชั้น Fill สีขาวกำลังถูกเลือก ให้ไปที่ Effects > Path > Offset Path ... และตั้งค่า ให้ขยายออกไป 1 px
 14. คัดลอกชั้นสีขาว โดยเลือกชั้นสีขาว และคลิกปุ่ม Duplicate Selected Item ที่อยู่ด้านล่าง
 15. เปลี่ยนสีชั้นใหม่ เป็นสีน้ำตาล
 16. เนื่องจากเราคัดลอกจากชั้นเดิม ที่มีการ Offset Path มาแล้ว ดังนั้น ชั้นที่คัดลอกมาใหม่ จึงมี Offset Path ด้วย ให้คลิกที่ Offset Path ของชั้นสีน้ำตาล
 17. กำหนดค่า Offset เป็น 4 px และคลิกเครื่องหมายถูกที่ Preview จะเห็นการเปลี่ยนแปลง
 18. จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   

หมายเหตุ

ในกรณีที่ต้องการปรับตำแหน่งของสระบน หรือสระล่าง ให้ห่างหรือชิดมากขึ้น เมื่อพิมพ์ตัวหนังสือในขั้นตอนที่ 1 เสร็จแล้ว ให้ทำเป็น Outlines โดยไปที่ Type > Create Outlines แล้วใช้ลูกศรสีขาว เลือกเฉพาะส่วนที่ต้องการปรับตำแหน่ง แล้วใช้ปุ่มลูกศร ปรับตามที่ต้องการ

อย่างไรก็ตาม ถ้าทำเป็น Outlines จะไม่สามารถแก้ไขข้อความได้อีก ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความเนื่องจากหมดสภาพการเป็น Type ไปแล้ว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์