ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างเส้นขอบให้ตัวหนังสือ ด้วย Illustrator

ต้องการสร้างตัวหนังสือที่มีเส้นขอบ และสีพื้น ดังภาพ
จะเห็นว่าลักษณะที่ต้องการ คือ ภายในมีการไล่สี เป็น Gradient จากสีเหลืองเป็นสีฟ้า มีเส้นขอบสีขาว และสีน้ำตาลอยู่รอบนอก

หลักการ

พิมพ์ข้อความ แล้ว เปลี่ยนเป็น Outline จากนั้นใช้ Appearance Panel โดยเปลี่ยนสีพื้น หรือ Fill ให้เป็น Gradient เพิ่ม Fill เป็นสีขาวแล้ว Offset Path จากนั้น จึงเพิ่ม Fill เป็นสีน้ำตาล และ Offset Path อีกครั้งหนึ่ง

วิธีการ

 1. พิมพ์ตัวหนังสือ โดยคลิกที่ Type Tool และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ ผมเลือกตัวหนังสือที่มีลักษณะหนา ตัวหนังสือที่ใช้ คือ TP Kubua พัฒนาโดย konkuneng จาก www.f0nt.com โดยกำหนดขนาด 105 px
 2. ใช้ ลูกศรสีดำ เลือก ข้อความที่พิมพ์ แล้วเปิดหน้าจอ Appearance โดยไปที่ Window > Appearance
 3. ต่อไปนี้ จะเปลี่ยนสีของสีพื้นตัวอักษร ที่ด้านล่างของหน้าจอ Appearance ให้คลิกเพิ่ม Fill โดยคลิกปุ่ม Add New Fill
 4. จะเกิดชั้นใหม่ เป็นชั้น Fill เพิ่มขึ้น 1 ชั้น
 5. เปิดหน้าจอ Gradient โดยไปที่ Window > Gradient และเลือก Gradient
 6. ปรับองศาของ Gradient เป็น -90 เพื่อปรับทิศทางของ Gradient จากบนมาสู่ล่าง
 7. เปลี่ยนสีขาวเป็นสีเหลือง สีดำเป็นสีฟ้า โดยคลิกที่สี่เหลี่ยมสีด้านล่าง ของสี และเปลี่ยนสี ดังภาพ
 8. กำหนดตำแหน่งของสีเหลือง โดยคลิกที่สี่เหลี่ยมสีเหลือง และระบุ Location เป็น 25% หรือจะลาก และกะเอาพอประมาณก็ได้
 9. ปิดหน้าจอ Gradient
 10. ที่ Appearance คลิกเพิ่ม Fill โดยคลิกที่ปุ่ม Add New Fill ด้านล่าง
 11. เปลี่ยนสีของ Fill เป็นสีขาว โดยคลิกที่ลูกศร เพื่อเปิดตัวเลือกสี และเลือกสีขาว
 12. ต่อไปจะทำการ Offset ชั้นนี้ เพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้นอีก 1 pixel
 13. ขณะที่ชั้น Fill สีขาวกำลังถูกเลือก ให้ไปที่ Effects > Path > Offset Path ... และตั้งค่า ให้ขยายออกไป 1 px
 14. คัดลอกชั้นสีขาว โดยเลือกชั้นสีขาว และคลิกปุ่ม Duplicate Selected Item ที่อยู่ด้านล่าง
 15. เปลี่ยนสีชั้นใหม่ เป็นสีน้ำตาล
 16. เนื่องจากเราคัดลอกจากชั้นเดิม ที่มีการ Offset Path มาแล้ว ดังนั้น ชั้นที่คัดลอกมาใหม่ จึงมี Offset Path ด้วย ให้คลิกที่ Offset Path ของชั้นสีน้ำตาล
 17. กำหนดค่า Offset เป็น 4 px และคลิกเครื่องหมายถูกที่ Preview จะเห็นการเปลี่ยนแปลง
 18. จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   

หมายเหตุ

ในกรณีที่ต้องการปรับตำแหน่งของสระบน หรือสระล่าง ให้ห่างหรือชิดมากขึ้น เมื่อพิมพ์ตัวหนังสือในขั้นตอนที่ 1 เสร็จแล้ว ให้ทำเป็น Outlines โดยไปที่ Type > Create Outlines แล้วใช้ลูกศรสีขาว เลือกเฉพาะส่วนที่ต้องการปรับตำแหน่ง แล้วใช้ปุ่มลูกศร ปรับตามที่ต้องการ

อย่างไรก็ตาม ถ้าทำเป็น Outlines จะไม่สามารถแก้ไขข้อความได้อีก ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความเนื่องจากหมดสภาพการเป็น Type ไปแล้ว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …