แนะนำโปรแกรม PSPP: โปรแกรมทดแทน SPSS

ผมเป็นคนที่สนับสนุนการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ เพราะนอกจากจะปลอดภัยจากไวรัส และ Malicious Software ต่าง ๆ  แล้ว ยังเป็นการเคารพต่อความสามารถและอัจฉริยะของผู้เขียนโปรแกรมอีกด้วย คนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรม จะไม่ทราบเลยว่า การเขียนโปรแกรมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องใช้มันสมองและความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์ชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์ โปรแกรมที่ทำงานอย่างเดียวกัน สามารถสร้างได้ เป็นร้อยเป็นพันอย่าง แล้วแต่ว่าใครจะมีความสามารถทำได้ขนาดไหน

อย่างไรก็ตาม โปรแกรมลิขสิทธิ์ ก็มีข้อจำกัดสำหรับบางคนที่มีทุนทรัพย์น้อย หรือมีความจำเป็นอย่างอื่นมากกว่า แต่ในโลกนี้ ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของชาวโลก เพื่อความสุขในการที่ได้ทำงานที่ชอบ โดยทำโปรแกรมแจกฟรี หรือ Freeware เพื่อให้ได้ใช้งานกันอย่างอิสระ จะ Copy แจกจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม โปรแกรมอย่างไรก็ได้

โปรแกรม Freeware ไม่เหมือนกับ Shareware โปรแกรม Shareware เป็นโปรแกรมให้ทดลองใช้งาน โดยมีข้อจำกัด เช่น อาจจะกำหนดวันหมดอายุ หรือจำกัดด้านการทำงานของโปรแกรมบางอย่างเอาไว้ แต่โปรแกรม Freeware สามารถนำไปใช้งานได้ทันที เต็มความสามารถของโปรแกรม ไม่มีการหมดอายุ แต่ต้องระวังโปรแกรม Freeware ที่เป็นมิจฉาชีพ แอบเอาไวรัส หรือ Malware ติดไปด้วย ตรงนี้ ต้องดูความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา เช่น มีองค์กรรับรองหรือไม่ โดยเฉพาะถ้าเป็น GNU Project ก็เชื่อถือได้ 100% อีกอย่าง ก็คือต้องดูว่า โปรแกรม Freeware นั้น มีผู้พัฒนาที่มีตัวตน เช่น อาจจะเป็นองค์กร หรือบุคคลซึ่งเชื่อถือได้ สามารถติดต่อได้ มีปัญหาสอบถามได้ เป็นต้น ก็น่าจะถือว่าปลอดภัยใช้ได้ เช่น โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน โปรแกรมธนาคารโรงเรียน ที่ผมพัฒนา เป็น Freeware ไม่มีไวรัส ผู้พัฒนามีตัวตน ติดต่อได้ ให้การสนับสนุนฟรีทุกอย่าง (แต่ก็ต้องมี Disclaimer ว่า ถ้าใช้งานแล้วทำให้เกิดความเสียหายไม่รับผิดชอบนะ เช่น Copy ไปทับข้อมูลเดิม ทำให้ข้อมูลหายหมด เป็นต้น)

ผมตรวจสอบราคาโปรแกรม SPSS จาก http://www.globalsoftthailand.com วันนี้ 15 มึนาคม 2558 มีราคาตั้งแต่ 34,800 ถึง 62,400 บาท สำหรับหน่วยงาน องค์กรที่จำเป็นต้องใช้งาน หรือสำหรับผู้ที่ไม่มีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ ผมสนับสนุนให้ซื้อโปรแกรม SPSS เต็มที่ คิดว่าราคานี้ คุ้มค่ากับการใช้งาน แต่ถ้านักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ที่ต้องการทำวิจัย ที่ต้องการแสวงหาทางเลือกสำหรับ SPSS และต้องการศึกษาด้วยตนเอง ต้องโปรแกรมนี้เลยครับ PSPP


โปรแกรม PSPP เป็น GNU Project เป็น Freeware ที่ใช้วิเคราะห์ค่าสถิติ สามารถทดแทนโปรแกรม SPSS ได้ โดยมีการทำงานที่คล้ายกันมาก เช่น การกำหนดค่าตัวแปร การป้อนข้อมูล ตลอดจนการแสดงผลการวิเคราะห์ ตารางต่าง ๆ เป็นต้น มีข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่สำคัญคือ ไม่มีระเบิดเวลา ใช้งานได้ตลอดกาล ไม่มีวันหมดอายุ ไม่จำกัดจำนวนตัวแปร หรือ จำนวนข้อมูล คือ มีจำนวนข้อมูลได้มากกว่า 1 พันล้านเรคคอร์ด มีตัวแปรได้มากกว่า 1 พันล้านตัว เช่น ถ้าใช้กับแบบสอบถาม ก็สามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้มากกว่า 1 พันล้านฉบับ แบบสอบถามสามารถมีข้อคำถามได้มากกว่า 1 พันล้านข้อ ซึ่งมากมายมหาศาล พูดได้ว่า โปรแกรมไม่มีข้อจำกัดก็ว่าได้ นอกจากนี้ โปรแกรม PSPP ยังมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องมี Package เพิ่มเติม ถ้าต้องการวิเคราะห์ค่าสถิติระดับสูง เพราะ PSPP  มีความสมบูรณ์ในต้วเอง ทุกอย่างมีอยู่ใน Core package แล้วทั้งหมด ไม่ต้องมีอะไรมาเสริม และอีกอย่าง โปรแกรมนี้ ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

โปรแกรม PSPP เป็นโปรแกรมที่มีเสถียรภาพ เชื่อถือได้ ไม่แฮง หรือมีปัญหาในการใช้งาน สามารถวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณา (descriptive statistics) ค่าสถิติ T-tests, anova, linear and logistic regression, measures of association, cluster analysis, reliability and factor analysis, non-parametric tests และอื่น ๆ โปรแกรมออกแบบให้สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าข้อมูลจะมีขนาดใหญ่เพียงใดก็ตาม สามารถเลือกใช้เมนูต่าง ๆ ของโปรแกรม หรือ ใครถนัดแบบเดิม จะเรียกใช้งานเป็นคำสั่งโดยตรงก็ได้ แต่ผมถนัดใช้งานตามเมนู หน้าจอที่เขาออกแบบมามากกว่า เพราะง่ายดี แต่บางคนอาจจะชอบพิมพ์คำสั่งโดยตรง เพราะสั้น รวดเร็ว ตรงประเด็น อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบ

โดยสรุป คุณลักษณะของโปรแกรม PSPP มีดังนี้ (มีตัวอย่างหน้าจอ และรายงานของโปรแกรม คลิกที่นี่)
 • สามารถใช้ข้อมูลได้ มากกว่า 1 พันล้านรายการ (over 1 billion cases)
 • สามารถใช้ตัวแปรได้ มากกว่า 1 พันล้านตัวแปร (over 1 billion variables)
 • ไวยากรณ์และไฟล์ข้อมูล เข้ากันได้กับโปรแกรม SPSS
 • สามารถเลือกการใช้งานได้หลายโหมด เช่น แบบ terminal หรือแบบเมนู หน้าจอของโปรแกรม
 • สามารถพิมพ์รายงานได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความธรรมดา (text) postscript, pdfopendocument หรือเป็นเว็บเพจ html ก็ได้
 • สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมเอกสาร ฟรี เช่น  GnumericLibreOfficeOpenOffice.Org เป็นต้น
 • สามารถนำข้อมูลเข้าจาก โปรแกรม spreadsheets เช่น Excel หรือไฟล์ text หรือ จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมกันได้ 2 ชุด (datasets) ซึ่งสามารถนำข้อมูลมารวมกัน หรือต่อกันได้ เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน 
 • สนับสนุนได้หลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย และใช้ Font ที่นิยมเป็นมาตรฐานได้
 • วิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีข้อมูลจำนวนมากก็ตาม
 • ใช้ได้ฟรี ไม่มีค่า license
 • ไม่มีวันหมดอายุ
 • ไม่มีเจตนาซ่อนเร้นเอาเปรียบ ไม่เป็นธรรมที่มาในรูปของ “end user license agreements
 • มีคู่การใช้งานที่ใช้ง่าย ค้นหาง่าย และสมบูรณ์
 • มีความเป็นอิสระ ลิขสิทธิ์ภายใต้ GPLv3 หรือสูงกว่า สามารถใช้งาน คัดลอก แจกจ่ายโปรแกรมได้อย่างอิสระ แก้ไขโปรแกรมก็ได้ (ถ้าทำได้)
 • พกพาได้สะดวก ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์หลายประเภท หลายระบบปฏิบัติการหลายอย่าง ทั้ง Windows Linux เป็นต้น
กลุ่มเป้ามหายของ PSPP คือ นักวิจัย นักสถิติสังคมศาสตร์ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ด้วยโปรแกรมที่เชื่อถือได้และทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างหน้าจอการกำหนดตัวแปร(ภาษาไทย) Variable View
ตัวอย่างหน้าจอการป้อนข้อมูลจากตัวแปรที่กำหนด (Data View)
ตัวอย่างการพิมพ์รายงานที่มีตัวแปรภาษาไทย

วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม

ไปที่เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม ที่ http://www.gnu.org/software/pspp/get.html และเลือกแบบ Binaries คือที่เขา Compile ให้พร้อมใช้งานแล้ว ถ้าใครอยากจะแก้ไขเพิ่มเติม ก็สามารถดาวน์โหลด source code มา แก้ไขและ Compile เองได้ แต่สำหรับทั่ว ๆ ไปแล้ว เอาแบบที่เป็น Binaries มาใช้งานดีกว่า เขาทำไว้สมบูรณ์ดีแล้ว

จะมีให้เลือกหลายแบบ สำหรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น Fedora Ubuntu Mac OS X และ MS Windows เป็นต้น ให้เลือกตามต้องการ

สำหรับ Windows ถ้าเลือก XP and up จะไปที่หน้าดาวน์โหลด ซึ่ง มีให้เลือกทั้ง 32 bits และ 64 bits ถ้าไม่แน่ใจว่า Windows ในเครื่องเราเป็นกี่บิต ก็ให้เลือก 32 bits เพราะใช้ได้ทั้ง 32 และ 64 bits และถ้าจะให้ดี ก็เลือกรุ่นที่ใหม่ที่สุด หรือจะเลือกรุ่นเก่า ก่อนหน้านี้ก็ได้ แต่ถ้ามีรุ่นเก่า และจะใช้รุ่นใหม่ ต้องถอนรุ่นเก่าออกไปก่อน ในตัวอย่างข้างล่าง รุ่นล่าสุดคือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (2015-02-24)

เมื่อคลิกที่ลิงค์ชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลด โปรแกรมจะพาไปหน้าดาวน์โหลด เช่นที่ http://sourceforge.net/ รอสักครู่จะดาวน์โหลดให้โดยอัตโนมัติ เมื่อเสร็จแล้ว จะเห็นมีไฟล์ที่เครื่องของเรา เช่น

สามารถดับเบิ้ลคลิก และติดตั้งได้ทันที

ส่วนวิธีการใช้ ให้ศึกษาเอาเอง จากคู่มือออนไลน์ หรือจะดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่อง ก็ได้ แต่ขอบอกว่า เหมือนกับใช้ SPSS เกือบทุกอย่าง สำหรับผู้ที่เคยใช้ SPSS แล้ว จะเหมือนกับ ขี่รถยนต์ฮอนด้า แล้วมาขี่รถ TOYOTA นั่นแหละครับ เหมือน ๆ กัน

อ้างอิง
http://www.gnu.org/software/pspp/
http://www.globalsoftthailand.com/php/shopping_cart/product.php?sub_cate_id=00077


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.