การลิงค์ภาพ จาก Google Drive

เราสามารถนำภาพไปวางไว้บน Google Drive แล้ว ลิงค์ภาพเพื่อแสดงในโค้ด img ได้ ดังนี้

การนำภาพจาก Google Drive มาแสดงใน img tag

  1. นำภาพขึ้น Google Drive และ หา id ของภาพ โดยไปที่ภาพ คลิกขวา เลือก Share
  2. คลิกสามเหลี่ยมเพื่อคลี่การตั้งค่าให้มากขึ้น แล้วคลิกเลือก more
  3. เลือก On - Public on the web แล้วคลิก Save
  4. คลิก Copy link แล้วคลิก Done
  5. นำ id ของ ภาพ มาแทนที่ในโค้ด
    < img src = "https://drive.google.com/uc?id= ........................................... &export=download">

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์