การสร้างวงกลม 3 ห่วง ด้วย Illustrator cs 6

เราจะสร้างวงกลม 3 ห่วง ดังภาพต่อไปนี้
มีเทคนิคที่ควรทราบ ก่อนการสร้างคือ

  1. เราสามารถสร้างเส้น Guides ขึ้นเองจากรูปร่าง Shapes ที่สร้างขึ้นจากเครื่องมือ Shape Tool โดยไปที่ View > Guides > Make จะได้เส้น Guide สำหรับใช้เป็นแนวในการสร้าง ในตัวอย่างนี้ จะใช้จุดยอดของสามเหลี่ยมด้านเท่า เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมทั้งสามวง
  2. ปุ่ม Divide ใน Pathfinder ใช้สำหรับตัดรูปร่างของวัตถุออกจากกัน โดยตัดทั้งภาพบนและล่างออกเป็นส่วน ๆ เราใช้เทคนิคนี้ สร้างวงกลม โดยการนำวงกลมสองวงมาซ้อนกัน และตัดวงกลมในออก จะได้รูปวงแหวนที่จะนำมาซ้อนกัน
  3. วงแหวนที่ได้ จะมีลักษณะเป็น Compound Shape ซึ่งตามปกติอาจจะไม่เห็นจุดกึ่งกลาง ในการลากวงแหวนไปไว้ที่สองตำแหน่ง เราจำเป็นต้องลากจากจุดกึ่งกลาง และนำจุดกึ่งกลางไปวางไว้ที่จุดปลายของสามเหลี่ยมที่เป็น Guide ดังนั้น จึงต้องแสดงจุดกึงกลางของวงแหวน จึงจะสามารถลากไปได้ การแสดงจุดกึ่งกลาง ใช้ Attributes ช่วย และกำหนดให้แสดงจุดกึ่งกลาง (Show Center)
  4. Selection Tool (ลูกศรสีดำ) และ Direct Selection Tool (ลูกศรสีขาว) ใช้ต่างกัน คือ Selection Tool ใช้คลิกเลือกวัตถุทั้งหมด ส่วน Direct Selection Tool สามารถใช้เลือกเฉพาะวัตถุใดวัตถุหนึ่งภายในกลุ่มได้ และถ้ากด Alt ควบคู่ไปด้วย จะเลือกวัตถุนั้นทั้งหมด ถ้าไม่กด Alt จะเลือกเฉพาะบางส่วนของวัตถุ
ดูวิธีการสร้างรูปวงแหวน 3 ห่วงได้ จากวิดีโอข้างล่างนี้


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.