เส้นตารางและสีพื้น ใน Excel

ใน Excel เวลาเรากำหนดสีพื้นของ cell เส้นตารางจะหายไป เช่น


ถ้าเราต้องการให้มีเส้นตาราง ต้องไปกำหนดที่เส้นขอบ มีวิธีการดังนี้
  1. เลือกแผ่นงานทั้งหมด โดยคลิกที่มุมซ้ายด้านบน

  2. ที่เมนู หน้าแรก - เซลล์ - รูปแบบ - จัดรูปแบบเซลล์

  3. ที่หน้าจอ pop up ให้เลือกสีของเส้นขอบ และกำหนดเส้นขอบ ดังภาพ

  4. จะได้เส้นขอบตามต้องการ

  5. ถ้าต้องการเส้นขอบสีเทา เหมือนค่า default ให้เลือกสีเทา ก็จะได้ตามต้องการ


 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์