บทความ

เปิดสอบ กพ.ภาค ก. ประจำปี 2564

รูปภาพ
  ประกาศสำนักงาน ก.พ.   กำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ. กำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 และจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทาง http://job2.ocsc.go.th

มากินผัก ผลไม้ สีแดง กันเถอะ

รูปภาพ
ผ้กผลไม้ที่มีสีแดง ช่วยต้านทานโรค เสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยการไหลเวียนของโลหิต บำรุงสายตา ช่วยลดความเสี่ยงจากมะเร็ง โดยเฉพาะ มะเร็งปอด ทรวงอก และอัณฑะ ผักผลไม้สีแดง เช่น แตงโม มะเขือเทศ สตรอเบอรี่ แก้วมังกร มีไลโคปีน (lycopene) ซึ่งเป็นแคโรทีนอยด์(carotenoid)ชนิดหนึ่ง ทำให้ผักผลไม้มีสีต่าง ๆ เช่น สีแดง สีเหลือง สีส้ม แคโรทีนอยด์ เป็นเคมีของพืช( phytonutrients )ที่ช่วยให้พืชมึความต้านทานต่อโรคและแมลง  เคมีของพืช( phytonutrients ) นอกจากจะช่วยดูดซับพลังงานจากแสงแดด(light energy) สำหรับการสังเคราะห์แสงแล้ว ยังช่วยปกป้องชีวิตของพืชให้สามารถเจริญเติบโตได้ เช่น ไม่ให้แมลงมากัดกินตาที่จะงอกเป็นกิ่งก้าน ดอกและใบ สร้างกลิ่น สี และรสชาดที่ทำให้คนและสัตว์ไม่ชอบกิน(หรือชอบกิน) ตลอดจนต้านมลภาวะต่าง ๆ ให้แก่พืช เป็นต้น เมื่อเรากินพืชผัก ผลไม้ ก็จะได้ประโยชน์จาก เคมีของพืชด้วย เช่น เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระ(antioxidants) กระตุ้นเอนไซม์ (Enzyme)เป็นตัวจุดประกายของชีวิตในร่างกาย แทรกแซงการแบ่งตัวของ DNA ในร่างกาย กำจัดแบคทีเรีย ผสานผนังเซลล์ของร่างกาย ตลอดจนทำหน้าที่เสมือนยามคอยดูการเคลื่อนไหวของโรคร้ายต่าง ๆ

การแก้ไข xml ด้วย powershell

รูปภาพ
การแก้ไขข้อมูลในไฟล์ xml บน Windows ไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้ามีข้อมูลจำนวนมาก และยิ่งถ้ามีหลายไฟล์ ก็ยิ่งทำให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขไม่ใช่น้อย ทางออกคือการใช้ PowerShell ซึ่งมีมาแล้วใน Windows สามารถเขียนคำสั่งใน command line หรือจะเขียนเป็น script และสั่งให้ทำงานได้ เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมี PowerShell ISE ซึ่งมีหน้าจอให้เขียนคำสั่ง หรือ Script ก็ได้ ปัจจุบัน (2564) คือ Windows PowerShell 7.1.3 ยังไม่มี IDE ต้องใช้ผ่านทาง Command Line เท่านั้น (รุ่นที่ติดมากับ Windows10 ไม่ใช่รุ่นปัจจุบัน ถ้าต้องการใช้ ต้องไป download มาติดตั้งใหม่ การเปิดใช้งาน คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่มต้น และ  Windows PowerShell (Admin) หรือถ้ามีช่องค้นหา ก็พิมพ์คำว่า PowerShell และเลือกเปิดแบบ Admin (Run as adminstrator) ถ้าเป็นการใช้งานครั้งแรก อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ ExecutionPolicy ให้เปลี่ยน ExecutionPolicy เป็น Unrestricted โดยพิมพ์ ในหน้าของ PowerShell ดังนี้ เนื่องจาก ExecutionPolicy เป็นการป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม PowerShell จะถามให้ยืนยัน ให้คลิก Y 

การแก้ไขข้อความ ระหว่างคำ ในไฟล์ XML ด้วย Regular Expression

รูปภาพ
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความใน text file เช่น  สมมุติว่า มีไฟล์ xml ดังข้างล่างนี้ ต้องการเปลี่ยน คำว่า "ข้อ 1" ซึ่งอยู่ระหว่าง <qNum> และ </qNum> เป็นอย่างอื่น เช่น <qNum>id1627193500:date1627453500</qNum> จะทำอย่างไร อย่างนี้ก็ต้องใช้ regular expression เข้ามาช่วย โดยใช้ lookbehind คือ (?<=) และ look ahead คือ (?=) เช่น (?<=<qNum>)(.*)(?=</qNum>) เครื่องหมาย () เป็นการจัดกลุ่ม ข้อความข้างต้น มี 3 กลุ่ม คือ  (?<=<qNum>) และ (.*) และ (?=</qNum>) ?<= คือ อะไรที่อยู่หลังส่วนนี้ <qNum> คือ ข้อความที่ระบุว่า ให้อยู่หลังอะไร .* คือ แทนอะไรก็ได้ ?= คือ อะไรที่อยู่ก่อนหน้าส่วนนี้ </qNum> คือ ข้อความที่ต้องการให้อยู่ก่อน อะไรก็ได้ที่อยู่ก่อนนี้ เพราะฉะนั้น ก็จะได้ว่า ส่วนที่จะให้แทนที่ คือ อะไรก็ได้ ที่อยู่หลัง <qNum> และ อยู่ก่อนคำว่า </qNum> ทีนี้ ปัญหาต่อไปคือ แล้วจะใช้ editor อะไร ที่จะใช้ regular expression นี้ ลองใช้ EditPlus ผลที่ได้ คือ ลองใช้ Microsoft Word ก็ไม่ได้เหมือนกัน แต่ มี Text
  UPDATED สำนักงาน ก.พ. เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ้นไป โดยสำนักงาน ก.พ. จะแจ้งกำหนดการสอบใหม่ให้ทราบภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ข้อมูลจาก  สำนักงาน ก.พ.

วิธีสแกน คิวอาร์โค้ด บนหน้าจอมือถือ ด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวกัน

รูปภาพ
วิธีสแกน QR Code บนหน้าจอมือถือ ด้วยมือถือเครื่องที่กำลังใช้งาน  ปกติเราใช้กล้องในมือถือ ส่องไปที่คิวอาร์โค้ด ก็จะได้ข้อมูล แต่ถ้าเป็นคิวอาร์โค้ด ที่เราหาจากอินเทอร์เน็ต โดยใช้มือถือนั้น ๆ จะสแกน คิวอาร์โค้ดได้อย่างไร วิธีการ คือ ให้จับภาพหน้าจอเสียก่อน แล้วในโปรแกรมที่ใช้สแกน เช่น Google lens หรือ แอพธนาคาร หรือแอพอื่น ๆ เมื่อเปิดมา มักจะเปิดกล้องให้สแกน แต่จะมีตัวเลือกให้เลือกว่า จะสแกนจากภาพ ซึ่งจะทำให้เราสแกน ภาพที่จับหน้าจอไว้ก่อนหน้านี้ได้ ตัวอย่าง สมมุติว่า จะสแกนบริจาคเงินเข้าโรงพยาบาล ช่วยผู้ป่วยโควิด มีโรงพยาบาลหลายแห่ง รับบริจาคช่วยโควิด-19 ซึ่งทางกรุงเทพธุรกิจ ได้รวบรวมไว้ที่  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/932817 ไปที่หน้ารับบริจาคของโรงพยาบาล ที่มี QR Code ขยาย ส่วนที่เป็น QR Code ให้ใหญ่พอ แล้วจับภาพหน้าจอ บันทึกไว้ในมือถือ เช่น ในห้องภาพ เปิดแอพธนาคาร ในตัวอย่าง เป็นแอพธนาคารกรุงไทย แตะปุ่ม สแกน ในวงกลมด้านล่าง จะเปิดกล้องให้สแกน ถ้าเป็นการภาพภายนอก เช่น จากโปสเตอร์ กระดาษ หรือหน้าจอมือถือเครื่องอื่น ก็ส่องกล้องไปจับที่ QR Code ได้เลย แต่กรณีนี้ เราจะสแกนภาพ

กพ เลื่อนสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

รูปภาพ
UPDATED สำนักงาน ก.พ. เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ้นไป โดยสำนักงาน ก.พ. จะแจ้งกำหนดการสอบใหม่ให้ทราบภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. เลื่อนสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เป็นในเดือนสิงหาคมและกันยายนแทน หลังสถานการณ์โควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย รายละเอียดตามประกาศนี้

มะม่วงหิมพานต์ ของดีสมราคา

รูปภาพ
 มะม่วงหิมพานต์ มีประโยชน์มหาศาล มีน้ำตาลน้อย มีเส้นใยอาหารสูง มีไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและหัวใจ และมีโปรตีนจากพืช ตลอดจนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และเป็นขุมพลังให้ร่างกาย ต้นกำเนิดของมะม่วงหิมพานต์อยู่ที่ประเทศบลาซิล ถูกนำมาแพร่กระจายโดยพ่อค้าวาณิช สมัยโบราณ ที่ค้าขายระหว่างประเทศต่าง ๆ มะม่วงหิมพานต์เป็นไม้ยืนต้น ให้ผลตลอดปี ประโยชน์ ส่งผลดีต่อหัวใจ มะม่วงหิมพานต์ ช่วยลดคอเรสเตอรอล ลดไขมันตัวร้าย LDL และเพิ่มพลังให้กับไขมันตัวดี HDL ทำให้สามารถนำพาไขมันจากหัวไปไปสู่ตับ เพื่อกำจัดต่อไป วารสาร the New England Journal of Medicine (NEJM) รายงานเกี่ยวกับการกินมะม่วงหิมพานต์ กับ อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ มะเร็ง และโรคทางระบบหายใจอื่น ๆ ว่า มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน โดยระบุว่า สารอาหารในมะม่วงหิมพานต์ เช่น ไขมันไม่อิ่มตัว โปรตีน เส้นใยอาหาร วิตามิน เกลือแร่ และตัวต่อต้านอนุมูลอิสระ อาจจะมีคุณสมบัติในด้านการปกป้องหัวใจ ต้านสารก่อมะเร็ง และต้านการอักเสบ ( heart -protective, anti-carcinogenic and anti-inflammatory properties ) ช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับเลือด การกินมะม่วงหิมพานต์อาจจะ

การซื้อแอป เตรียมสอบ กพ. บน Google Play Store ด้วยบัตร ATM

รูปภาพ
บัตร ATM ที่จะนำมาใช้ จะต้องเป็นบัตรที่มีการรับรองจาก Visa หรือ Verified by Visa แล้ว หรือมีการตรวจสอบจาก Mastercard หรือ Mastercard Id Check แล้ว ซึ่งจะเห็นว่ามี คำว่า VISA [ ] หรือ ภาพของ Master Card  [ ]อยู่บนบัตร ปัจจุบันบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยเป็นบัตรแบบ VISA Debit Chip Card ทั้งหมด ซึ่งจะเห็นว่าบนบัตร ATM จะเห็นมีตัวอักษร VISA ปรากฎอยู่บนบัตร ใช้ซื้อของออนไลน์ได้ สำหรับธนาคารอื่น ถ้าไม่แน่ใจให้สอบถามธนาคารที่ออกบัตรของท่าน  ถ้าท่านไม่มีบัตร ATM หรือบัตรอื่นใด ที่ใช้ซื้อของออนไลน์ได้ สามารถติดต่อผู้เขียนทางเมนู 3 จุดได้นะครับ ตัวอย่างบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย วิธีใช้บัตร ATM ซื้อแอป เตรียมสอบ กพ. หลังจากดาวน์โหลดแอปจาก Play Store เมื่อใช้งาน จะเห็นว่า มีปุ่มให้ซื้อรุ่นเต็ม อยู่บริเวณด้านบน เมื่อกดปุ่มซื้อ ถ้ายังไม่เคยซื้ออะไรกับ Google เลย จะมีหน้าจอ ให้กรอกข้อมูลช่องทางการชำระเงิน สำหรับบัตร ATM ให้แตะหัวข้อ บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิด เพื่อกรอกข้อมูล จะเกิดหน้าจอดังนี้ ให้กรอกหมายเลขบัตร เดือนปีที่บัตรหมดอายุ และเลข  CVC ที่อยู่หลังบัตร เมื่อกรอกแล้ว จะเกิดหน้าจอใหม่ ให้บันทึกไว้ สำ

การชำระเงิน ซื้อแอป บน Google Play Store

รูปภาพ
  การซื้อของบน Google Play Store ทำได้ง่ายกว่าที่คิด ไม่ต้องมีบัตรเครดิต ก็ซื้อได้ การชำระเงิน ซื้อแอป(ทั้งแบบ in-app และซึ้อ ซื้อหนัง ซื้อหนังสือ เช่าหนัง จ่ายค่าสมาชิก และอื่น ๆ บน Google Play Store สามารถทำได้หลายช่องทาง เช่น จ่ายผ่านซิมมือถือค่ายต่าง ๆ จ่ายผ่านบัตร ATM จ่ายผ่านบัตรเครดิต/เดบิต จ่ายผ่าน TrueMoney หรือ AirPay  หรือ PayPal เป็นต้น ก่อนที่จะชำระเงินบน Play Store จะต้องมีบัญชีของ Google เสียก่อน วิธีง่าย ๆ คือ สมัครเข้าใช้ Gmail แต่ถ้าท่านมีอีเมลของ Gmail  อยู่แล้ว ก็แสดงว่า ท่านมีบัญชีของ Google แล้ว ซึ่งใช้ user name และ รหัสผ่านเดียวกัน ช่องทางการชำระเงินซื้อแอป เมื่อกดปุ่มสั่งซื้อแอป บน Google Play จะมีช่องทางการชำระเงินให้เลือกหลายอย่าง โดย Google จะนำข้อมูลของเราที่ Google เคยเก็บไว้แล้ว และข้อมูลที่อยู่ในมือถือของเราที่ใช้งานขณะนั้น  นำมาแสดง (และนี่คือเหตุผลว่า ทำไมต้องมีบัญชีของ Google และต้อง ลงชื่อเข้าใช้งานก่อน ) ตัวอย่าง เช่น ถ้ามือถือ ใช้ค่าย DTAC หรือ AIS หรือ Truemove H จะมีข้อมูลให้จ่ายตรงผ่านมือถือค่ายนั้น ๆ ทั้งระบบที่จ่ายเป็นรายเดือน หรือ เติมเงิน เ

การปรับระยะห่าง ตาราง ใน Rectangular Grid Tool ของ Illustrator cs6

รูปภาพ
Rectangular Grid Tool ของ Illustrator CS6 มีไว้สำหรับวาดตาราง ที่มีขนาดเท่า ๆ กัน แต่ถ้าต้องการให้ปรับขนาดของตาราง เพื่อให้แต่ละช่องมีขนาดที่แตกต่างกัน มีวิธีการทำได้ ดังนี้ ตารางของเดิมที่สร้างขึ้น ตารางที่ปรับขนาดแล้ว วิธีการ กำหนดขนาด และวาดตาราง เลือกตารางที่สร้างขึ้น แล้วไปที่ Object > Ungroup กรอบสี่เหลี่ยมรอบนอกสุดเป็น Compound path เป็นชิ้นเดียวกัน ใช้ลูกศรสีขาว (Direct Selection Tool) เลือก เส้นแนวตั้ง กดลากพร้อมทั้งกดปุ่ม Shift เพื่อคัดลอก ลากไปวางในตำแหน่งเส้นที่เป็นเส้นกรอบด้านขวา ใช้ลูกศรสีดำ (Selection Tool) เลือกเส้นกรอบนอก ซ่อนเส้นกรอบ โดยคลิกปิดไม่ให้แสดง ใช้ลูกศรสีขาว เลื่อนเส้นแนวตั้งด้านซ้ายมือสุด ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ใช้ลูกศรสีดำ เลือกเส้นแนวตั้งทั้งหมด เปิด Align Panel โดยไปที่ Window > Align คลิกเปิด Options บริเวณมุมขวาด้านบน เพื่อเลือก Distribution Space (ถ้าเปิดอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องเปิดอีก) เส้นแนวตั้ง จะจัดระยะห่างให้เท่ากัน เปิดให้แสดงเส้นกรอบรอบนอก จะได้ตารางที่ปรับเส้น ดังภาพ