ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้โปรแกรม Inno Setup ช่วยติดตั้งโปรแกรม


โปรแกรม Inno Setup พัฒนาโดย Jordan Russell เป็นโปรแกรมฟรี (Freeware) สำหรับสร้าง โปรแกรมการติดตั้ง หรือ Setup บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมาก และมีประสิทธิภาพสูง รุ่นล่าสูดในขณะนี้ คือ รุ่น 5.5.5

สำหรับรุ่น 5.5.5 นี้ยังไม่มีภาษาไทยรองรับ แต่สามารถจัดการให้มีได้ โดยการแก้ไขไฟล์ default.isl

วิธีการใช้งาน

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.jrsoftware.org และนำมาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีการใช้โปรแกรม

เปิดโปรแกรม จะมีหน้าจอปรากฎให้เลือกวิธีการสร้างไฟล์ติดตั้ง ในตอนแรกให้เลือกใช้ตัวช่วยสร้าง หรือ Wizard ทำให้ไม่ต้องเขียนสคริปเอง 


ทำตามหน้าจอ โดยคลิก OK และ คลิก Next เพื่อกำหนดไฟล์ที่จะให้ติดตั้งและไฟล์ประกอบอื่น ๆ

เมื่อทำตามหน้าจอเสร็จแล้ว ให้บันทึกเป็นไฟล์ นามสกุล *.iss ซึ่งเป็น script สำหรับสร้างไฟล์ติดตั้งโปรแกรม ภายหลังสามารถเปิดไฟล์นี้มาแก้ไขได้ ไม่ต้องสร้างใหม่

เมื่อบันทึกเป็นไฟล์ *.iss แล้ว โปรแกรม inno จะเปิดไฟล์นี้ ซึ่งสามารถแก้ไขเพิ่มเติม เช่น เปลี่ยน folder สำหรับติดตั้ง ซึ่งของเดิม หรือ Default จะติดตั้งไว้ในห้อง Program Files

จากนั้น ให้ลอง Run เพื่อดูการทำงาน

เมื่อพร้อมที่จะสร้างไฟล์ *.exe สำหรับติดตั้ง ให้คลิก Build และกำหนดห้องสำหรับเก็บไฟล์ exe เป็นอันเสร็จการสร้างไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรม


ปัญหาและการแก้ไข

1. การเพิ่มภาษาไทย

แม้ว่าโปรแกรมจะสามารถใช้ได้หลายภาษา แต่ภาษาไทย สำหรับรุ่นนี้ รุ่น 5.5.5 ยังไม่มี ทำให้เมื่อจัดการ Complie แล้ว หน้าจอจะเป็นภาษาอังกฤษ

การแก้ไข
ให้เปิดไฟล์ Default.isl ซึ่งเป็นไฟล์สำหรับภาษาอังกฤษ ไฟล์นี้ อยู่ในห้องที่ติดตั้งโปรแกรม Inno Setup และนำมาแก้ไขเพิ่มเติม โดยการเพิ่มภาษาไทย เช่น

; *** "Welcome" wizard page
WelcomeLabel1=ยินดีต้อนรับ [name] Setup Wizard
WelcomeLabel2=ติดตั้ง [name/ver] บนคอมพิวเตอร์ของท่าน.%n%nIt is recommended that you close all other applications before continuing. (ควรปิดโปรแกรมที่เปิดค้างไว้อยู่ทั้งหมด ก่อนการติดตั้งโปรแกรมนี้)

เมื่อผู้ใช้ เรียกใช้งาน ข้อความจะปรากฎ ดังนี้2. การกำหนด Default Directory สำหรับติดตั้งโปรแกรม

โปรแกรม Windows มีระบบ User Control ซึ่งควบคุมการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรมถ้าจะให้ทำงานได้ดี ควรติดตั้งโปรแกรมในห้อง Documents ของผู้ใช้คนที่กำลังใช้งาน อย่างไรก็ตาม ค่าเริ่มต้น หรือ ค่า Default ที่จะให้ติดตั้งโปรแกรมที่ Inno Setup กำหนด อยู่ในห้อง Program Files ในกรณีของโปรแกรม Microsoft Access ถ้าติดตั้งในห้องนี้ จะอยู่ในสถานะ อ่านอย่างเดียว หรือ Read Only ซึ่งทำให้เกิดปัญหา ผู้ใช้ต้องคัดลอกไปไว้ที่อื่น จึงจะสามารถใช้งานได้

การแก้ไข

หลังจากที่ Wizard สร้างสคริป นามสกุล .iss เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปแก้ไขโค้ด โดยเปลี่ยนค่า สำหรับ DefaultDirName โดยกำหนดให้เป็นห้อง Documents ดังนี้

ของเดิม

DefaultDirName={pf}\{#MyAppName}

เปลี่ยนใหม่เป็น

DefaultDirName={userdocs}\{#MyAppName}

เมื่อเรียกใช้งาน ค่า Default ที่จะติดตั้งโปรแกรม จะอยู่ในห้อง Documents3. ป้ญหา Font ในสคริป ไฟล์ .iss ไม่อ่านภาษาไทย กลายเป็นภาษาต่างดาว

การแก้ไข

เมื่อเปิดไฟล์สคริป iss แล้ว ให้ไปที่ Tools > Options > Font และเลือก Font ภาษาไทย และกำหนดให้เป็นภาษาไทย ไม่ใช่ Western


4. การสร้าง Shortcut Icon ที่หน้าจอ ถ้าต้องการให้ทีเครื่องหมายถูกคลิกเลือก ปรากฎ ให้ลบ flag ข้างท้ายออก (รวมทั้งเครื่องหมาย ; ด้วย)
               ของเดิม
Name: "desktopicon"; Description: "{cm:CreateDesktopIcon}"; GroupDescription: "{cm:AdditionalIcons}"; Flags: unchecked
               แก้ไขแล้ว
Name: "desktopicon"; Description: "{cm:CreateDesktopIcon}"; GroupDescription: "{cm:AdditionalIcons}"

5. การกำหนดชื่อ Shortcut
     ปกติ โปรแกร inno จะใช้ชื่อโปรแกรมที่กำหนดสำหรับการติดตั้ง เป็นชื่อ shortcut ถ้าต้องการเปลี่ยน ให้ define ชื่อใหม่ และนำไปใช้เป็นชื่อ Shortcut
     การ define ชื่อ
     การนำไปใช้


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …