การใช้โปรแกรม Inno Setup ช่วยติดตั้งโปรแกรม


โปรแกรม Inno Setup พัฒนาโดย Jordan Russell เป็นโปรแกรมฟรี (Freeware) สำหรับสร้าง โปรแกรมการติดตั้ง หรือ Setup บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมาก และมีประสิทธิภาพสูง รุ่นล่าสูดในขณะนี้ คือ รุ่น 5.5.5

สำหรับรุ่น 5.5.5 นี้ยังไม่มีภาษาไทยรองรับ แต่สามารถจัดการให้มีได้ โดยการแก้ไขไฟล์ default.isl

วิธีการใช้งาน

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.jrsoftware.org และนำมาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีการใช้โปรแกรม

เปิดโปรแกรม จะมีหน้าจอปรากฎให้เลือกวิธีการสร้างไฟล์ติดตั้ง ในตอนแรกให้เลือกใช้ตัวช่วยสร้าง หรือ Wizard ทำให้ไม่ต้องเขียนสคริปเอง 


ทำตามหน้าจอ โดยคลิก OK และ คลิก Next เพื่อกำหนดไฟล์ที่จะให้ติดตั้งและไฟล์ประกอบอื่น ๆ

เมื่อทำตามหน้าจอเสร็จแล้ว ให้บันทึกเป็นไฟล์ นามสกุล *.iss ซึ่งเป็น script สำหรับสร้างไฟล์ติดตั้งโปรแกรม ภายหลังสามารถเปิดไฟล์นี้มาแก้ไขได้ ไม่ต้องสร้างใหม่

เมื่อบันทึกเป็นไฟล์ *.iss แล้ว โปรแกรม inno จะเปิดไฟล์นี้ ซึ่งสามารถแก้ไขเพิ่มเติม เช่น เปลี่ยน folder สำหรับติดตั้ง ซึ่งของเดิม หรือ Default จะติดตั้งไว้ในห้อง Program Files

จากนั้น ให้ลอง Run เพื่อดูการทำงาน

เมื่อพร้อมที่จะสร้างไฟล์ *.exe สำหรับติดตั้ง ให้คลิก Build และกำหนดห้องสำหรับเก็บไฟล์ exe เป็นอันเสร็จการสร้างไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรม


ปัญหาและการแก้ไข

1. การเพิ่มภาษาไทย

แม้ว่าโปรแกรมจะสามารถใช้ได้หลายภาษา แต่ภาษาไทย สำหรับรุ่นนี้ รุ่น 5.5.5 ยังไม่มี ทำให้เมื่อจัดการ Complie แล้ว หน้าจอจะเป็นภาษาอังกฤษ

การแก้ไข
ให้เปิดไฟล์ Default.isl ซึ่งเป็นไฟล์สำหรับภาษาอังกฤษ ไฟล์นี้ อยู่ในห้องที่ติดตั้งโปรแกรม Inno Setup และนำมาแก้ไขเพิ่มเติม โดยการเพิ่มภาษาไทย เช่น

; *** "Welcome" wizard page
WelcomeLabel1=ยินดีต้อนรับ [name] Setup Wizard
WelcomeLabel2=ติดตั้ง [name/ver] บนคอมพิวเตอร์ของท่าน.%n%nIt is recommended that you close all other applications before continuing. (ควรปิดโปรแกรมที่เปิดค้างไว้อยู่ทั้งหมด ก่อนการติดตั้งโปรแกรมนี้)

เมื่อผู้ใช้ เรียกใช้งาน ข้อความจะปรากฎ ดังนี้2. การกำหนด Default Directory สำหรับติดตั้งโปรแกรม

โปรแกรม Windows มีระบบ User Control ซึ่งควบคุมการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรมถ้าจะให้ทำงานได้ดี ควรติดตั้งโปรแกรมในห้อง Documents ของผู้ใช้คนที่กำลังใช้งาน อย่างไรก็ตาม ค่าเริ่มต้น หรือ ค่า Default ที่จะให้ติดตั้งโปรแกรมที่ Inno Setup กำหนด อยู่ในห้อง Program Files ในกรณีของโปรแกรม Microsoft Access ถ้าติดตั้งในห้องนี้ จะอยู่ในสถานะ อ่านอย่างเดียว หรือ Read Only ซึ่งทำให้เกิดปัญหา ผู้ใช้ต้องคัดลอกไปไว้ที่อื่น จึงจะสามารถใช้งานได้

การแก้ไข

หลังจากที่ Wizard สร้างสคริป นามสกุล .iss เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปแก้ไขโค้ด โดยเปลี่ยนค่า สำหรับ DefaultDirName โดยกำหนดให้เป็นห้อง Documents ดังนี้

ของเดิม

DefaultDirName={pf}\{#MyAppName}

เปลี่ยนใหม่เป็น

DefaultDirName={userdocs}\{#MyAppName}

เมื่อเรียกใช้งาน ค่า Default ที่จะติดตั้งโปรแกรม จะอยู่ในห้อง Documents3. ป้ญหา Font ในสคริป ไฟล์ .iss ไม่อ่านภาษาไทย กลายเป็นภาษาต่างดาว

การแก้ไข

เมื่อเปิดไฟล์สคริป iss แล้ว ให้ไปที่ Tools > Options > Font และเลือก Font ภาษาไทย และกำหนดให้เป็นภาษาไทย ไม่ใช่ Western


4. การสร้าง Shortcut Icon ที่หน้าจอ ถ้าต้องการให้ทีเครื่องหมายถูกคลิกเลือก ปรากฎ ให้ลบ flag ข้างท้ายออก (รวมทั้งเครื่องหมาย ; ด้วย)
               ของเดิม
Name: "desktopicon"; Description: "{cm:CreateDesktopIcon}"; GroupDescription: "{cm:AdditionalIcons}"; Flags: unchecked
               แก้ไขแล้ว
Name: "desktopicon"; Description: "{cm:CreateDesktopIcon}"; GroupDescription: "{cm:AdditionalIcons}"

5. การกำหนดชื่อ Shortcut
     ปกติ โปรแกร inno จะใช้ชื่อโปรแกรมที่กำหนดสำหรับการติดตั้ง เป็นชื่อ shortcut ถ้าต้องการเปลี่ยน ให้ define ชื่อใหม่ และนำไปใช้เป็นชื่อ Shortcut
     การ define ชื่อ
     การนำไปใช้


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.