ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนวข้อสอบ ก.พ. ความสอดคล้อง เฉลยพร้อมอธิบายอย่างละเอียด

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. พร้อมเฉลยและอธิบายละเอียด

ต้องการทบทวนหลักการสรุปความสอดคล้อง   คลิกทีนี่


คำสั่ง:ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด

ข้อ 1.
ผู้ที่สอบผ่านทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 2.
คนไทยทุกคนต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 3.
คนขยันเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ คนมีความรับผิดชอบทุกคน ประสบความสำเร็จในชีวิต

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 4.
วงการแพทย์ลงความเห็นว่า “ผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกคน จะเป็นผู้ที่มีจิตใจแจ่มใส ผู้ที่มีจิตใจแจ่มใส ทุกคน จะไม่เป็นคนที่ขาดเหตุผล”

ข้อใด สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 5.
คนที่ขยันอ่านหนังสือ มีเพียงส่วนน้อย ที่สอบตก

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 6.
คนที่นับถือศาสนาบางคนยึดมั่นในหลักธรรมะแล้วจะมีความสุข

ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 7.
จากการศึกษาพบว่าคนที่กินอาหารมากกว่า 650 แคลลอรี่ต่อวันทุกคนจะเป็นโรคอ้วน
ร้อยละ 55 ของคนที่เป็นโรคอ้วน จะเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 8.
คนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทุกคน หากกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ แล้วร่างกายจะ แข็งแรง

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 9.
คนไทยบางคนถ้าชอบเล่นการพนันแล้วจะถูกดำเนินคดี

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 10.
คนไทยทุกคน ชื่นชมการแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจ ของรัฐบาล

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 11.
คนไทยน้อยมากที่นับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 12.
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนน้อย เป็นสัตว์ที่มีพิษ

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 13.
มีคนไทยส่วนน้อยที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 14.
คนไทยทุกคนเป็นคนขยัน คนขยันทุกคนเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิต คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนจะไม่ลำบาก

ข้อใด สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 15.
คนไทยบางคนมีรายได้มากกว่าเดือนละ 10,000 บาท”

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 16.
พัดโบกเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งสำหรับพระมหากษัตริย์ ทำมาจากใบลาน เป็นพัดใบลานด้ามยาว ขนาดใหญ่ มีการลงลักปิดทอง เอาไว้ใช้โบกลมถวายพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระองค์ประทับ ณ ที่สูง รวม ไปถึงการใช้พัดโบกในขบวนเสด็จ ฯ

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 17.
นักเรียนที่ชอบเทนนิสบางคนก็ชอบฟุตบอล นักเรียนที่ชอบแบดมินตันบางคนก็ชอบเทนนิส นักเรียนที่ชอบฟุตบอลทุกคนต่างก็ชอบเทนนิส ไม่มีนักเรียนที่ชอบแบดมินตันและฟุตบอล

ข้อใด สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 18.
ข้าวกล้อง มีเส้นใยอาหารสูง และช่วยดูดซับไขมันไม่อิ่มตัว ช่วยป้องกันการสะสมไขมันในหลอดเลือด ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ เพราะข้าวกล้อง เป็นแหล่งรวมสารอาหารมากมาย จากการศึกษา ทางการแพทย์ พบว่าคนไข้ที่ป่วยเป็นโรค ความดันในเส้นเลือดสูง ทุกคน ไม่รับประทานข้าวกล้อง นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากข้าวกล้อง เช่น นม วิตามิน ยังเป็นอาหารที่ป้องกันโรคเบาหวาน คนที่มีโอกาส เป็นโรคเบาหวานทุกคน จะรับประทานข้าวขัดขาว ข้าวขัดขาวจะเป็นสารอาหาร ที่เพิ่มครอเลสเตอรอล ให้แก่ร่างกาย การรับประทานข้าวขัดขาว นอกจากทำให้เป็นโรคเบาหวานแล้ว ยังเป็นสาเหตุของโรค หัวใจวายเฉียบพลัน ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับสองของคนไทย รองลงมาจากโรคมะเร็ง

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 19.
ใบชะพลูเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่มีสารเส้นใยสูง มีสารอาหารประเภท วิตามินบีและซี สามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาล และไขมันในเส้นเลือด เป็นส่วนประกอบอาหาร บำรุงสุขภาพ ต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง สามารถกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 20.
คำโดดทุกคำเป็นคำมูล บางคำเป็นคำไทยแท้ บางคำเป็นคำที่ยืมมาจากต่างประเทศ บางคำมีความหมาย บางคำไม่มีความหมาย ความหมายของคำโดดเกือบจะทั้งหมด ขึ้นอยู่กับบริบทของข้อความ ที่ห้อมล้อม คำโดดหลายคำ เมื่อนำมารวมกัน จะเป็นคำใหม่ ที่มีความหมายแตกต่างจากเดิม เรียกว่า "คำประสม"

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 21.
สารที่ตกตะกอน จะมีความสำคัญ ต่อระบบนิเวศน์ เนื่องจากแสงอาทิตย์ไม่สามารถ ส่องผ่านลงสู่ใต้น้ำได้ สัตว์น้ำและพืชใต้น้ำบางชนิด ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ เพื่อการดำรงชีพ นอกจากนั้น น้ำของสารที่ตกตะกอน ยังไม่สามารถนำไปใช้ เพื่อการบริโภคได้”

ข้อใด สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 22.
ตรรกวิทยาคือ วิชาว่าด้วยกฎเกณฑ์การใช้เหตุผล ผู้ที่รู้จักใช้ประโยชน์ จากตรรกวิทยาทุกคน เป็นผู้มีเหตุผล ผู้มีเหตุผลทุกคน ไม่เป็นผู้เข้าใจผิดง่าย ผู้เข้าใจผิดง่ายทุกคน เป็นผู้หาความสุขได้ยาก ข้อใด สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 
ข้อ 23.
จากการศึกษาพบว่า ถ้ารับประทานกรดไลโนเลอิค ร้อยละ 12 ของแคลอรี่ ที่ควรจะได้รับ จะทำให้ ระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ลดลง

ข้อใด สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
 
 

 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …