ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การทักทาย Greetings

คำพูดที่ใช้ทักทายคนรู้จัก

การทักทายแบบคนกันเอง สามารถเลือกใช้คำพูดได้หลายอย่าง เช่น

     ❉ How are you?
     ❉ How's it going?
     ❉ What's up?
     ❉ What's happening?

การตอบคำทักทาย

How are you?

 • Fine
  สบายดี
  ใช้ได้ทุกโอกาส เป็นคำตอบกลาง ๆ คล้ายกับเป็นการตัดบท ไม่ต้องการสนทนาต่อ
 • Not bad
  ไม่เลวซะทีเดียว
  ค่อนข้างเป็นกันเองมากกว่า Fine 
 • Fine, thanks.
  สบายดี ขอบคุณ
  ค่อนข้างเป็นทางการ ใช้กับคนที่ไม่สนิทกัน หรือคนที่ไม่รู้จัก
 • Very well, thanks.
  สบายดี ขอบคุณ
  ค่อนข้างเป็นทางการ
 • Good. หรือ Pretty good.
  ก็สบายดี
  ค่อนข้างเป็นคำตอบที่เป็นกันเอง ใช้บ่อยเหมือนกัน
 • Great! How are you doing?
  แจ๋วเลย แล้วเป็นไงบ้าง
  มีการถามกลับ อย่างนี้ใช้เมื่อต้องการคุยต่อเนื่อง
 • I'm hanging in there.
  วันนี้ไม่ค่อยราบรื่นซักเท่าไร
 • I've been better.
  เคยดีกว่านี้
  เหมือนเป็นการบอกว่า อยากจะเล่าเรื่องปัญหาให้ฟัง ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าตอบแบบนี้ คนฟังมักจะถามต่อว่า What's wrong?

  A: How are you?
  B: I've been better.
  A: What's wrong?
  B: I just found out that I'm being laid off.

How is it going?

       สามารถใช้คำตอบเหมือนกับถามว่า How are you? หรือ อาจจะตอบว่า
 • It's going well. ก็ได้
  เป็นคำพูดแบบกันเอง ใช้ได้กับเพื่อร่วมงาน ลูกค้า หรือคนรู้จักที่ไม่ได้พบกันไม่นานนัก

What's up?

คำถามนี้คล้ายกับถามว่า เป็นไงบ้าง มีอะไรใหม่ ๆ หรือ มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง เป็นต้น คำตอบไม่จำเป็นต้องตอบตามจริงทุกประการ หรือเล่าเรื่องราวในชีวิตให้ฟัง นอกเสียจากว่าต้องการที่จะคุยยาว ....

คำตอบส่วนใหญ่ มักจะตอบต่อไปนี้ เช่น
 • Nothing much.
  ไม่มีอะไรมาก
  เป็นคำตอบที่ใช้กันมากที่สุด และอาจจะต่อด้วยอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟัง เช่น

  Nothing much. Just getting ready for a job interview.
  ไม่มีอะไรมาก เพียงแต่กำลังเตรียมสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน
 • Not a lot.
  ไม่มีอะไรมาก
  เป็นคำตอบยอดนิยมอีกคำตอบหนึ่ง เป็นตัวเลือกของคำตอบ Nothing much. ได้
 • Nothing
  ไม่มีอะไร
  เป็นคำตอบแบบตรง ๆ ความจริงไม่ควรใช้ เพราะจะทำให้ผู้ถามนึกว่า โกรธ หรือ ไม่สุภาพ
 • Oh, just the usual.
  ก็เหมือนเดิม ตามปกติ
 • Just the same old same old.
  เหมือนเดิม ๆ ซ้ำ ๆ
  ใช้กับงานประจำที่ออกจะเบื่อนิด ๆ
 • Oh gosh, all kinds of stuff!
  ใช้พูดเพื่อบอกว่า งานที่กำลังทำอยู่สนุกมาก ชอบด้วย


ที่มา
http://www.phrasemix.com/collections/how-to-respond-to-how-are-you-whats-up-and-other-conversatio

picture from:
http://www.fluentu.com/german/blog/german-greetings-say-hi-bye/
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …