การทักทาย Greetings

คำพูดที่ใช้ทักทายคนรู้จัก

การทักทายแบบคนกันเอง สามารถเลือกใช้คำพูดได้หลายอย่าง เช่น

     ❉ How are you?
     ❉ How's it going?
     ❉ What's up?
     ❉ What's happening?

การตอบคำทักทาย

How are you?

 • Fine
  สบายดี
  ใช้ได้ทุกโอกาส เป็นคำตอบกลาง ๆ คล้ายกับเป็นการตัดบท ไม่ต้องการสนทนาต่อ
 • Not bad
  ไม่เลวซะทีเดียว
  ค่อนข้างเป็นกันเองมากกว่า Fine 
 • Fine, thanks.
  สบายดี ขอบคุณ
  ค่อนข้างเป็นทางการ ใช้กับคนที่ไม่สนิทกัน หรือคนที่ไม่รู้จัก
 • Very well, thanks.
  สบายดี ขอบคุณ
  ค่อนข้างเป็นทางการ
 • Good. หรือ Pretty good.
  ก็สบายดี
  ค่อนข้างเป็นคำตอบที่เป็นกันเอง ใช้บ่อยเหมือนกัน
 • Great! How are you doing?
  แจ๋วเลย แล้วเป็นไงบ้าง
  มีการถามกลับ อย่างนี้ใช้เมื่อต้องการคุยต่อเนื่อง
 • I'm hanging in there.
  วันนี้ไม่ค่อยราบรื่นซักเท่าไร
 • I've been better.
  เคยดีกว่านี้
  เหมือนเป็นการบอกว่า อยากจะเล่าเรื่องปัญหาให้ฟัง ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าตอบแบบนี้ คนฟังมักจะถามต่อว่า What's wrong?

  A: How are you?
  B: I've been better.
  A: What's wrong?
  B: I just found out that I'm being laid off.

How is it going?

       สามารถใช้คำตอบเหมือนกับถามว่า How are you? หรือ อาจจะตอบว่า
 • It's going well. ก็ได้
  เป็นคำพูดแบบกันเอง ใช้ได้กับเพื่อร่วมงาน ลูกค้า หรือคนรู้จักที่ไม่ได้พบกันไม่นานนัก

What's up?

คำถามนี้คล้ายกับถามว่า เป็นไงบ้าง มีอะไรใหม่ ๆ หรือ มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง เป็นต้น คำตอบไม่จำเป็นต้องตอบตามจริงทุกประการ หรือเล่าเรื่องราวในชีวิตให้ฟัง นอกเสียจากว่าต้องการที่จะคุยยาว ....

คำตอบส่วนใหญ่ มักจะตอบต่อไปนี้ เช่น
 • Nothing much.
  ไม่มีอะไรมาก
  เป็นคำตอบที่ใช้กันมากที่สุด และอาจจะต่อด้วยอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟัง เช่น

  Nothing much. Just getting ready for a job interview.
  ไม่มีอะไรมาก เพียงแต่กำลังเตรียมสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน
 • Not a lot.
  ไม่มีอะไรมาก
  เป็นคำตอบยอดนิยมอีกคำตอบหนึ่ง เป็นตัวเลือกของคำตอบ Nothing much. ได้
 • Nothing
  ไม่มีอะไร
  เป็นคำตอบแบบตรง ๆ ความจริงไม่ควรใช้ เพราะจะทำให้ผู้ถามนึกว่า โกรธ หรือ ไม่สุภาพ
 • Oh, just the usual.
  ก็เหมือนเดิม ตามปกติ
 • Just the same old same old.
  เหมือนเดิม ๆ ซ้ำ ๆ
  ใช้กับงานประจำที่ออกจะเบื่อนิด ๆ
 • Oh gosh, all kinds of stuff!
  ใช้พูดเพื่อบอกว่า งานที่กำลังทำอยู่สนุกมาก ชอบด้วย


ที่มา
http://www.phrasemix.com/collections/how-to-respond-to-how-are-you-whats-up-and-other-conversatio

picture from:
http://www.fluentu.com/german/blog/german-greetings-say-hi-bye/
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์