การสร้างรัศมี logo ด้วย illustrator

การสร้างรัศมีของ logo ด้วย Illustrator ตามภาพข้างล่าง
หลักการ
สร้างแขนรัศมีหลัก 2 แขนให้มี Gradient ตามต้องการ แล้วใช้ Transform Effect ปรับให้เป็นรัศมี โดยทำทีละแขน กำหนดมุมหมุน ให้ตรงกันข้าม จากนั้นจึง Expand และแก้ไขหัวลูกศรอีกครั้งหนึ่ง

วิธีการ
 1. สร้างรูปนี้ เพื่อใช้เป็นแขนรัศมี
 2. สร้างอีกแขนหนึ่งในตำแหน่งเดียวกัน โดยคัดลอก และ เลือก paste in place
 3. จัดการทีละแขน โดย lock ที่ layer ชั้นใดชั้นหนึ่ง  
 4. ไปที่ Effects > Distort & Transform > Transform…
 5. ตั้งค่า scale Horizontal: 130%, Rotate Angle: 19.5, Copy:10, Preview: Check และปรับตำแหน่งการหมุน ให้อยู่กึ่งกลางด้านล่าง (ค่า horizontal, angle และ จำนวน copy อาจจะไม่เป็นไปตามนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของรัศมีที่สร้าง ถ้าไม่ได้ตามภาพ ให้ปรับค่าตัวเลข จนได้ตามต้องการ)

 6. ทำเช่นนี้กับอีกรูปหนึ่ง โดยคลิกเลือกชั้นที่เหลือเพื่อทำ transform
 7. ไปที่ Effects > Distort & Transform > Transform…
 8. ต้งค่าทุกอย่างเหมือนเดิม แต่ปรับค่า การหมุน เป็นค่าติดลบ เป็น -19.4

 9. ปรับหัวลูกศร โดยการ Expand ที่ละชั้น
 10. ที่ Layer คลิกเลือกชั้นแขนรัศมี ชั้นใดชั้นหนึ่ง
 11. ไปที่ Object > Expand Appearance 
 12. ใช้ White Arrow Tool ปรับหัวลูกศร

 13. เมื่อทำครบทั้งสองข้าง จะได้ภาพตามที่ต้องการ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์