น้ำกับผู้สูงอายุ

น้ำดื่มสำคัญอย่างไร

ร่างกายเกินครึ่งประกอบด้วยน้ำ น้ำนำแร่ธาตุและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย และเป็นตัวนำของเสียออกจากร่างกาย ร่างกายจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำอย่างเพียงพอ


น้ำช่วยให้:
 • เปลี่ยนอาหารเป็นพลังงาน
 • ควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย
 • ปกป้องและป้องกันการกระทบกันของอวัยวะสำคัญในร่างกาย และ
 • ช่วยให้เราเป็น "ปกติ"
อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเราดื่มน้ำไม่พอ

ถ้าดื่มน้ำน้อยกว่าน้ำที่ร่างกายสูญเสียออกไป ร่างกายจะขาดน้ำ เกิดภาวะที่เรียกว่า dehydrated ร่างกายสูญเสียน้ำทางปัสสาวะ เหงื่อ และ อุจจาระ เราเสริมกำลังด้วยการดื่มน้ำและของเหลวอื่น ๆ นอกจากนี้ เรายังได้น้ำจากผักและผลไม้อีกด้วย

ถ้าดื่มน้ำน้อยหรือเกิดภาวะการขาดน้ำ(dehydration) อาจจะเกิดอาการดังนี้
 •  กลืนอาหารลำบาก
 • ปากแห้งเนื่องจากร่างกายสร้างน้ำลายได้นอย
 • ปวดหัว
 • อ่อนเพลีย
 • เบื่ออาหาร
 • ตาแห้ง
 • เป็นตะคริว และ/หรือ
 • เป็นนิ่วในไต

ทำไมการดื่มน้ำจึงสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ

ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ที่มีอายุเกินกว่า 65 ปีขึ้นไป มีภาวะการขาดน้ำชนิดไม่รุนแรง ซึ่งมีสาเหตุมาจากสิ่งต่อไปนี้
 • ไม่รู้สึกว่าหิวน้ำ (ก็เลยไม่ดื่มน้ำ)
 • สมรรถนะในการกลั่นปัสสาวะลดลง
 • จำกัดตัวเองเรื่องการดื่มน้ำ
เราต้องดื่มน้ำและของเหลวอย่างอื่น อย่างพอเพียง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการขาดน้ำ ผู้สูงอายุมักจะไม่รู้สึกกระหายน้ำ จึงต้องมีการวางแผนการดื่มน้ำและของเหลวให้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย

 เราควรดื่มน้ำและของเหลวเป็นปริมาณเท่าไร

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการน้ำ/ของเหลว วันละ 6-8 แก้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้
 • น้ำหนักของร่างกาย
 • กิจกรรมและการออกกำลังกายประจำวัน
 • ภาวะสุขภาพโดยรวม และ
 • ความร้อนของภูมิอากาศ
คำแนะนำในการดื่มน้ำ
 • ต้อนรับวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำ 1 แก้ว
 • ดื่มน้ำ 1 แก้ว ก่อนการรับประทานอาหาร ครึ่งชั่้วโมง
 • ส่วนใหญ่ การกินยา ควรดื่มน้ำตาม 1 แก้วเต็ม ๆ (ควรปรึกษาแพทย์)
 • ควรดื่มน้ำ ประมาณ 1-2 แก้ว ในระหว่างหรือหลังจากกิจกรรมกลางแจ้ง
 • ติดน้ำดื่มไปด้วยตลอดเวลาที่มา
http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/FY/FY07000.pdf (มหาวิทยาลัยฟลอลิด้า)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์