การเพิ่มพื้นที่ในไดรฟ์ C

วันก่อนหลังจาก Windows 7 ทำการ Update พอเปิดเครื่องขึ้นมา Drive C: มีแถบสีแดง ตรวจดูพบว่า พื้นที่เหลือน้อย

ไปดูที่ Administrative Tools (Create and format hard disk partitions) พบว่า ไม่สามารถ Extend Partition ของ Drive C: ได้

 
 
ค้นหาดูในอินเทอร์เน็ต พบว่ามีโปรแกรมฟรี สำหรับจัดการ Partition อยู่หลายโปรแกรม เช่น KDE Partition Manager โปรแกรม Paragon Partition Manager และ easeUS เป็นต้น
 
โปรแกรม Paragon Partition Manager ใช้ได้ดีระดับหนึ่ง คือสามารถรวมพื้นที่ Partition ที่เป็นชนิดเดียวกัน ที่อยู่ติดกันได้
 
โปรแกรมที่ดีกว่าคือ KDE Partition Manager ดาวน์โหลดได้ที่ sourceforce.net เป็นไฟล์ ISO เมื่อดาวน์โหลดมาแล้ว ให้ใช้โปรแกรมเขียนลงแผ่นซีดี เช่น CDBurnerXP หรือ Nero เขียนลงแผ่นซีดี และ Boot เครื่องจากแผ่นนี้ และทำตามหน้าจอ โปรแกรมสามารถจัดการเพิ่ม ลด พื้นที่ของ Partition ได้ หน้าจอใช้ง่าย
 
โปรแกรม easeUS ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ easeUS มีทั้งรุ่น Professional และ รุ่น Free ผมใช้รุ่น Free ก็สามารถทำงานได้ดี
 
ติดตั้งแล้วเปิดมาดูหน้าตาเรียบร้อย
 
 หน้าจอนี้สำหรับเพิ่ม-ลดขนาด Partition
ใช้งานง่าย สามารถลดขนาด Partition ที่มีพื้นที่เหลือจำนวนมากให้น้อยลง และเอาไปเพิ่มให้กับ Partition ที่เหลือพื้นที่น้อยได้

ถ้าต้องการลดหรือเพิ่มพื้นที่ ให้ลากที่เส้นขอบของแต่ละ Partition ถ้าพื้นที่ว่างไม่มี จะไม่สามารถเพิ่มได้ ต้องลดพื้นที่ Partition ใด Partition หนึ่งเสียก่อน เมื่อมีพื้นที่ว่างจึงสามารถขยายพื้นที่ของ Partition ได้

เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Apply เพื่อสั่งให้ทำงาน

ถ้าเป็นการเพิ่้มหรือลด Partition โปรแกรมจะให้ปิด Windows 7 และเปิดใหม่เพื่อจัดการกับพื้นที่ตามที่กำหนดความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์