ต้อกระจก

วันนี้ไปตรวจตาตามที่หมอนัด หมอตรวจดูบอกว่า เป็นต้อกระจก แต่ยังไม่มาก

ต้อกระจก (Cataract)

สาเหตุ

เกิดจากการสะสมของโปรตีนที่เลนซ์ดวงตา ทำให้มีความขุ่น เป็นผลให้แสงผ่านเลนซ์ได้น้อย ความสามารถในการมองเห็นลดลง เซลล์เลนซ์ที่เกิดใหม่ จะเกิดที่ด้านนอก เซลล์เก่าจะถูกบีบอัดไว้ที่ตรงกลาง ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ต้อกระจก

ต้อกระจกมีหลายประเภท เช่น
  1. ต้อกระจกในผู้สูงอายุ มีสาเหตุจากการมีอายุสูงขึ้น เป็นต้อกระจกที่พบมากที่สุด
  2. ต้อกระจกที่มีมาแต่กำเนิด ซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อ การบาดเจ็บ การพัฒนาการไม่สมบูรณ์ก่อนกำเนิด เป็นต้น
  3. ต้อกระจกทุติยภูมิ เกิดจากผลทางการแพทย์ การใช้ยาบางประเภท โรคเบาหวาน การได้รับสารพิษ รังสีไวโอเล็ต หรือ กัมมันตรังสี เป็นต้น
  4. ต้อกระจกจากการบาดเจ็บ เกิดจากดวงตาได้รับการบาดเจ็บ
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกายเมื่อมีอายุสูงขึ้น นอกจากนี้อาจจะเกิดจากการสูบบุหรี่ การอยู่กลางแดดเป็นเวลานาน หรือ ภาวะโภชนาการที่ขาด วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ

การป้องกัน

เนื่องจากต้อกระจกเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัด ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดที่สามารถใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดต้อกระจกได้ วิธีที่ดีที่สุดคือการพบแพทย์เพื่อตรวจตา โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัจจัยความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ผู้ที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับตา เช่น ดวงตาได้รับบาดเจ็บ ผู้ที่เป็นเบาหวาน เป็นต้น

การสวมแว่นกันแดด การใช้หมวกมีปีกเพื่อป้องกันแสงอุลตร้าไวโอเล็ด อาจจะช่วยชะลออาการต้อกระจกได้ นอกจากนี้ โภชนาการที่ดี อาจจะช่วยลดปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดต้อกระจก เช่น การกินผักสีเขียว ผลไม้ หรืออาหารอื่นที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ

การรักษา

การรักษาที่ได้ผลคือการผ่าตัด

ในกรณีที่ยังเป็นไม่มาก อาจจะยังไม่ต้องใช้วิธีการผ่าตัด แต่ใช้การดูแลรักษาด้วยการใช้แว่นสายตาที่ถูกต้องกับสายตา ใช้แว่นขยาย เปลี่ยนหลอดไฟให้สว่างขึ้น ใช้แว่นตัดแสงสะท้อน และหลีกเลี่ยงการขับรถตอนกลางคืน


อย่างไรก็ตาม เมื่อมีอาการมากขึ้น เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น ต้องใช้วิธีการผ่าตัดเท่านั้นแหล่งที่มา
http://www.webmd.com/eye-health/cataracts/health-cataracts-eyes
http://www.medicalnewstoday.com/articles/157510.php
http://hospital.moph.go.th/bangsay/CATARACT.html

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์