ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างพื้นผิวโลโก้

วิธีหนึ่งในการสร้างพื้นผิวโลโก้ คือการใช้ Transparency ดังภาพตัวอย่าง
ในตัวอย่างนี้ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การสร้างภาพ และการเปลี่ยนพื้นหลัง

วิธีการสร้างภาพ
 1. สร้าง Guides โดยให้แสดงบรรทัด (View > Rulers > Show Rulers) และลากเส้น Guides จากบริเวณบรรทัด แนวตั้ง 1 เส้น และแนวนอน 1 เส้น ให้เส้นทั้งสองตัดกันบริเวณกลางหน้าจอ เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างโลโก้
 2. กำหนดให้แสดง Smart Guide โดยไปที่ View > Smart Guides
 3. กำหนดสีของ Stroke เป็นสีขาว และสีของ Fill เป็นสีน้ำเงิน
 4. สร้างวงกลมโดยคลิกเลือกเครื่องมือ Ellipse Tool นำเคอร์เซอร์ไปไว้ที่จุดกึ่งกลาง ให้เกิดข้อความ Intersect แสดงว่าเคอร์เซอร์อยู่ที่ตำแหน่งจุดตัดพอดี
 5. กด Alt + คลิก เพื่อให้เกิดเมนูตั้งค่า และตั้งค่า 180 mm
 6. กด OK จะได้ภาพวงกลม ดังภาพ
 7. สร้างขอบโดยไปที่ Effects > Distort & Transform > Zig Zag  และกำหนดค่า (Size=3.53 mm Ridge per Sectment = 4 เลือก Smooth และคลิก Preview) ดังภาพ
 8. คัดลอก โดยกด Ctrl + V และ วางตำแหน่งเดียวกัน โดยกด Ctrl + F
 9. ย่อภาพที่คัดลอกมาใหม่ โดยคลิกที่เครื่องมือ Scale Tool กด Alt ค้างไว้ และคลิกที่จุดกึ่งกลาง
 10. ตั้งค่าให้ย่อขนาดลง กำหนด Uniform = 90% และคลิก Preview
 11. กด Copy
 12. สร้างวงกลมใน โดยคลิกที่เครื่องมือ Ellipse Tool กด Alt และ Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่จุดกึ่งกลาง
 13. ตั้งค่า Width และ Height เท่ากับ 160 mm แล้วกด OK
 14. จะได้เส้นขอบ และกำหนดขนาดของเส้นขอบ (Stroke) เท่ากับ 5 px
 15. ย่อและคัดลอกเพื่อเป็นเส้นกรอบอีก 1 เส้น โดยคลิกที่เครื่องมือ Scale Tool กด Alt ค้างไว้เพื่อเปิดหน้าจอการตั้งค่า และ คลิกที่จุดกึ่งกลาง ให้ตั้งค่าการย่อเท่ากับ 97% และคลิก Copy
 16. กำหนดขนาดของเส้นเท่ากับ 2 px
 17. ใช้ Scale Tool สร้างวงภายใน เหมือนขั้นตอนที่ 15 โดยตั้งค่า Uniformed เท่ากับ 80%
 18. ใช้ Scale Tool สร้างวงภายใน โดยตั้งค่า Uniformed เท่ากับ 97% และตั้งค่า Stroke เท่ากับ 5
 19. คลิกเลือกชั้นทั้งหมด และกดปุ่ม Ctrl+G เพื่อรวมภาพทั้งหมดให้เป็นกลุ่มอยู่ชั้นเดียวกัน
วิธีการเปลี่ยนพื้นหลัง
 1. เตรียมภาพพื้นหลัง
 2. นำเข้าภาพพื้นหลังแบบ Link โดยไปที่ File > Place...
 3. คลิกเลือกชั้นภาพ และกด Shift ค้างไว้และคลิกเลือกชั้นโลโก้ เพื่อเลือกทั้ง 2 ชั้น
 4. ไปที่ Window > Transparency และกด Make Mask
 5. ภาพที่ได้นำเข้าจะกลายเป็น Mask เป็นลักษณะพื้นผิวของโลโก้
 6. ถ้าต้องการปรับเปลี่ยน Mask เช่น เลื่อนภาพ ให้ใช้หน้าจอ Transparency และคลิกที่ Mask ซึ่งถ้าดูที่ Layer จะพบว่าจะมีแต่ชั้นของภาพที่นำมาทำ Mask เท่านั้น

 7. ถ้าต้องการปรับแก้โลโก้ ให้คลิกที่ภาพโลโก้ ในหน้าจอ Transparency ข้อมูลใน Layer จะเปลี่ยนเป็นของโลโก้

หมายเหตุ

ถ้าต้องการให้ภาพพื้นคมชัดทุกระยะการซูม ให้ทำ Image Trace ภาพเสียก่อน ก่อนการใช้ Transparency จัดทำ Mask

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …