การสร้างพื้นผิวโลโก้

วิธีหนึ่งในการสร้างพื้นผิวโลโก้ คือการใช้ Transparency ดังภาพตัวอย่าง
ในตัวอย่างนี้ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การสร้างภาพ และการเปลี่ยนพื้นหลัง

วิธีการสร้างภาพ
 1. สร้าง Guides โดยให้แสดงบรรทัด (View > Rulers > Show Rulers) และลากเส้น Guides จากบริเวณบรรทัด แนวตั้ง 1 เส้น และแนวนอน 1 เส้น ให้เส้นทั้งสองตัดกันบริเวณกลางหน้าจอ เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างโลโก้
 2. กำหนดให้แสดง Smart Guide โดยไปที่ View > Smart Guides
 3. กำหนดสีของ Stroke เป็นสีขาว และสีของ Fill เป็นสีน้ำเงิน
 4. สร้างวงกลมโดยคลิกเลือกเครื่องมือ Ellipse Tool นำเคอร์เซอร์ไปไว้ที่จุดกึ่งกลาง ให้เกิดข้อความ Intersect แสดงว่าเคอร์เซอร์อยู่ที่ตำแหน่งจุดตัดพอดี
 5. กด Alt + คลิก เพื่อให้เกิดเมนูตั้งค่า และตั้งค่า 180 mm
 6. กด OK จะได้ภาพวงกลม ดังภาพ
 7. สร้างขอบโดยไปที่ Effects > Distort & Transform > Zig Zag  และกำหนดค่า (Size=3.53 mm Ridge per Sectment = 4 เลือก Smooth และคลิก Preview) ดังภาพ
 8. คัดลอก โดยกด Ctrl + V และ วางตำแหน่งเดียวกัน โดยกด Ctrl + F
 9. ย่อภาพที่คัดลอกมาใหม่ โดยคลิกที่เครื่องมือ Scale Tool กด Alt ค้างไว้ และคลิกที่จุดกึ่งกลาง
 10. ตั้งค่าให้ย่อขนาดลง กำหนด Uniform = 90% และคลิก Preview
 11. กด Copy
 12. สร้างวงกลมใน โดยคลิกที่เครื่องมือ Ellipse Tool กด Alt และ Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่จุดกึ่งกลาง
 13. ตั้งค่า Width และ Height เท่ากับ 160 mm แล้วกด OK
 14. จะได้เส้นขอบ และกำหนดขนาดของเส้นขอบ (Stroke) เท่ากับ 5 px
 15. ย่อและคัดลอกเพื่อเป็นเส้นกรอบอีก 1 เส้น โดยคลิกที่เครื่องมือ Scale Tool กด Alt ค้างไว้เพื่อเปิดหน้าจอการตั้งค่า และ คลิกที่จุดกึ่งกลาง ให้ตั้งค่าการย่อเท่ากับ 97% และคลิก Copy
 16. กำหนดขนาดของเส้นเท่ากับ 2 px
 17. ใช้ Scale Tool สร้างวงภายใน เหมือนขั้นตอนที่ 15 โดยตั้งค่า Uniformed เท่ากับ 80%
 18. ใช้ Scale Tool สร้างวงภายใน โดยตั้งค่า Uniformed เท่ากับ 97% และตั้งค่า Stroke เท่ากับ 5
 19. คลิกเลือกชั้นทั้งหมด และกดปุ่ม Ctrl+G เพื่อรวมภาพทั้งหมดให้เป็นกลุ่มอยู่ชั้นเดียวกัน
วิธีการเปลี่ยนพื้นหลัง
 1. เตรียมภาพพื้นหลัง
 2. นำเข้าภาพพื้นหลังแบบ Link โดยไปที่ File > Place...
 3. คลิกเลือกชั้นภาพ และกด Shift ค้างไว้และคลิกเลือกชั้นโลโก้ เพื่อเลือกทั้ง 2 ชั้น
 4. ไปที่ Window > Transparency และกด Make Mask
 5. ภาพที่ได้นำเข้าจะกลายเป็น Mask เป็นลักษณะพื้นผิวของโลโก้
 6. ถ้าต้องการปรับเปลี่ยน Mask เช่น เลื่อนภาพ ให้ใช้หน้าจอ Transparency และคลิกที่ Mask ซึ่งถ้าดูที่ Layer จะพบว่าจะมีแต่ชั้นของภาพที่นำมาทำ Mask เท่านั้น

 7. ถ้าต้องการปรับแก้โลโก้ ให้คลิกที่ภาพโลโก้ ในหน้าจอ Transparency ข้อมูลใน Layer จะเปลี่ยนเป็นของโลโก้

หมายเหตุ

ถ้าต้องการให้ภาพพื้นคมชัดทุกระยะการซูม ให้ทำ Image Trace ภาพเสียก่อน ก่อนการใช้ Transparency จัดทำ Mask

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์