ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างหญ้า ด้วย Illustrator cs6

การสร้างหญ้า ตามภาพข้างล่าง ใช้ Symbol และใช้เครื่องมือของ Symbol นอกจากนี้ มีการใช้ Clipping Mask เพื่อตัดภาพ
วิธีการ
 1. ใช้ Pen Tool สร้างเส้นโค้ง
 2. เลือก Selection Tool (ลูกศรสีดำ) คลิกเลือกที่เส้น 
 3. กำหนดสี Fill เป็นไม่มีสี สีStroke สีเขียวอ่อน กำหนดขนาด Stroke เท่ากับ 10 และ Variable Width Profile เป็นรูปสามเหลี่ยม ดังภาพ 
   
 4. เปิดหน้าต่าง Symbols (ไปที่ Window > Symbols) และใช้ Black Arrow Tool ลากภาพที่สร้างขึ้นเข้าไปในหน้าต่าง Symbols เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์
 5. จะมีหน้าหน้าจอให้ตั้งชื่อ Symbols ให้กด OK
 6. ในขณะที่ภาพกำลังถูกเลือก ให้กดปุ่ม Delete เพื่อลบภาพออกไป
 7. ในขณะที่ Symbol ที่สร้างขึ้นใหม่กำลังถูกเลือก ให้คลิกที่เครื่องมือ Symbol Sprayer Tool และระบายภาพต้นหญ้า
 8. ระบายหนา ๆ จนได้ต้นหญ้าหนาพอควร ดังภาพ
 9. ใช้ Symbol Scruncher Tool คลิกเพื่อทำให้ต้นหญ้าชิดกัน กดปุ่ม [ หรือ ] เพื่อปรับขนาดของ Tool ให้เล็ก หรือใหญ่ เพื่อให้ได้ภาพแบบสุ่ม
 10. ใช้ Symbol Shifter Tool ลากขึ้นเพื่อทำให้หญ้าแคบขึ้น หนาขึ้น ควรปรับขนาดของแปรงไปเรื่อย ๆ
 11. ใช้ Symbol Spinner Tool ทำให้หญ้าเปลี่ยนทิศทาง ไม่ให้เป็นระเบียบ ถ้าหมุนมากเกินไป ให้กด Ctrl + Z เพื่อยกเลิก และทำใหม่ ควรปรับขนาดของแปรงไปเรื่อย ๆ
 12. ปรับขนาดของต้นหญ้าให้มีขนาดต่าง ๆ กัน โดยใช้ Symbol Sizer Tool ถ้าต้นหญ้าไม่พอ ให้เพิ่มโดยใช้เครื่องมือ Symbol Sprayer Tool และ ปรับแต่งด้วย เครื่องมือในข้อ 9 และ 11
 13. เลือกชั้นหญ้า และ คัดลอก และวาง อีก 1 ชั้น
 14. เลือกหญ้าชั้นล่างสุด และ ทำการ Expand จำนวน 2 ครั้ง (Object > Expand) จะสังเกตเห็นมีเมนู Fill และ Stroke ปรากฏขึ้น
 15. กำหนดสี Fill เป็นสีเขียวเข้ม
 16. ปรับตำแหน่งของชั้นให้ซ้อนกันเล็กน้อย
 17. ใช้ Rectangle Tool สร้างสี่เหลี่ยม (ไม่มี Fill ส่วน Stroke เป็นสีดำ หนา 1 px) วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า คลุมบริเวณหญ้าที่ต้องการ
 18. เลือกทั้งหมด โดยกด Ctrl + A
 19. ไปที่ Object > Clipping Mask > Make จะได้ภาพหญ้าตามที่ต้องการ
 20. อาจจะเพิ่มชั้นหญ้าให้มากขึ้น เพิ่มสีต้นหญ้า หรือปรับเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มอยู่ด้านหน้า จะทำให้ได้ภาพที่แปลกออกไป
 
 
ที่มา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …