การสร้างดอกไม้อย่างง่าย ด้วย illustrator

ต้องการสร้างรูปนี้

วิธีการ
  1. สร้างรูปหลายเหลี่ยม ด้วยเครื่องมือ Polygon Tool (คลิกลูกศร เพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนเหลี่ยม)
  2. ไปที่ Effect > Distrot &Trasform > Pugger & Bloat...
  3. ตั้งค่าตามต้องการ
  4. กำหนดสี Fill ตามต้องการ
     

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์