การสร้างลายพื้น illustrator cs6

Illustrator CS6 มีลายพื้น หรือ Pattern มาให้จำนวนมาก เปิดดูได้จาก Swatches โดยคลิกที่มุมขวาด้านบนของ Swatch
จากนั้นจึงไปที่ Open Swatch Library > Pattens และเลือก หมวดหมู่ของ Pattern และ Pattern ที่ต้องการ
เมื่อเลือกแล้ว Pattern นั้นจะมาปรากฏใน Swatch สามารถนำไปใช้งานได้

การสร้างลายพื้น Pattern

ลายพื้น (Pattern) สามารถสร้างได้จากภาพที่นำเข้า หรือ สร้างเองแล้วกำหนดให้เป็นลายได้ ถ้าใช้ภาพ ควรใช้ Image Trace ให้เป็น Vector เสียก่อน เมื่อขยายเป็นภาพใหญ่ ภายจะชัดเจนไม่เบรอ

วิธีการ

 1. สร้างไฟล์ใหม่ กำหนด Fill เป็นสีเหลือง และ Stroke เป็นสีดำ ความหนา 1 px สร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง ขนาดความกว้าง 20 px สูง 5px
 2. ไปที่ Object > Pattern > Make
 3. Illustrator จะเข้าสู่หน้าจอการสร้าง Pattern สังเกตด้านบนจะมีเมนู Save a copy, Done และ Cancel
  • Save a copy ใช้เพื่อบันทึก Pattern ที่สร้างไว้ใน Swatch ถ้าไม่บันทึกไว้ เมื่อปิดไฟล์ Pattern จะหายไป
  • Done ใช้เมื่อแก้ไขปรับปรุง เรียบร้อยแล้ว
  • Cancel ต้องการยกเลิก
 4. การตั้งค่าลักษณะการเรียง (Tile Type)
  • Grid เป็นการจัดแบบตาราง
  • Brick by row เป็นการจัดเรียงแบบก้อนอิฐ
  • Brick by column จัดเรียงแบบอิฐเป็นแนวตั้ง
  • Hex by column จัดเรียงลักษณะ 6 เหลี่ยมตามแนวตั้ง
  • Size Tile to Art จะจัดตำแหน่งตามลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับ ในตัวอย่างจะเห็นว่า มีการเลือกแบบ Brick by row เลือก Size Tile to Art พร้อมทั้งใช้ Selection Tool คัดลอกและย้าย (กด Alt ค้างไว้) จะได้ภาพลักษณะใหม่ ตามตัวอย่าง
    
 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Save a copy เพื่อบันทึกไว้ใน Swatch
 6. ตั้งชื่อลาย แล้วกด OK

 7. คลิก Done เพื่อออกจากการจัดทำ Pattern ลาย Pattern
 8. ถ้าต้องการบันทึกลายไว้ใน Swatch ให้บันทึก Swatch นี้ไว้ โดยไปที่มุมขวาด้านบนของ Swatch คลิก และเลือก Save Swatch as AI
 9. เมื่อต้องการนำมาใช้ ให้คลิกที่มุมขวาด้านบนของ Swatch และเลือก Open Swatch Library > User Defined จะเห็นชื่อ  Swatch ที่เคยสร้างไว้ทั้งหมด ซึ่งจะสามารถเลือกได้ตามต้องการ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์