ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างลายพื้น illustrator cs6

Illustrator CS6 มีลายพื้น หรือ Pattern มาให้จำนวนมาก เปิดดูได้จาก Swatches โดยคลิกที่มุมขวาด้านบนของ Swatch
จากนั้นจึงไปที่ Open Swatch Library > Pattens และเลือก หมวดหมู่ของ Pattern และ Pattern ที่ต้องการ
เมื่อเลือกแล้ว Pattern นั้นจะมาปรากฏใน Swatch สามารถนำไปใช้งานได้

การสร้างลายพื้น Pattern

ลายพื้น (Pattern) สามารถสร้างได้จากภาพที่นำเข้า หรือ สร้างเองแล้วกำหนดให้เป็นลายได้ ถ้าใช้ภาพ ควรใช้ Image Trace ให้เป็น Vector เสียก่อน เมื่อขยายเป็นภาพใหญ่ ภายจะชัดเจนไม่เบรอ

วิธีการ

 1. สร้างไฟล์ใหม่ กำหนด Fill เป็นสีเหลือง และ Stroke เป็นสีดำ ความหนา 1 px สร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง ขนาดความกว้าง 20 px สูง 5px
 2. ไปที่ Object > Pattern > Make
 3. Illustrator จะเข้าสู่หน้าจอการสร้าง Pattern สังเกตด้านบนจะมีเมนู Save a copy, Done และ Cancel
  • Save a copy ใช้เพื่อบันทึก Pattern ที่สร้างไว้ใน Swatch ถ้าไม่บันทึกไว้ เมื่อปิดไฟล์ Pattern จะหายไป
  • Done ใช้เมื่อแก้ไขปรับปรุง เรียบร้อยแล้ว
  • Cancel ต้องการยกเลิก
 4. การตั้งค่าลักษณะการเรียง (Tile Type)
  • Grid เป็นการจัดแบบตาราง
  • Brick by row เป็นการจัดเรียงแบบก้อนอิฐ
  • Brick by column จัดเรียงแบบอิฐเป็นแนวตั้ง
  • Hex by column จัดเรียงลักษณะ 6 เหลี่ยมตามแนวตั้ง
  • Size Tile to Art จะจัดตำแหน่งตามลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับ ในตัวอย่างจะเห็นว่า มีการเลือกแบบ Brick by row เลือก Size Tile to Art พร้อมทั้งใช้ Selection Tool คัดลอกและย้าย (กด Alt ค้างไว้) จะได้ภาพลักษณะใหม่ ตามตัวอย่าง
    
 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Save a copy เพื่อบันทึกไว้ใน Swatch
 6. ตั้งชื่อลาย แล้วกด OK

 7. คลิก Done เพื่อออกจากการจัดทำ Pattern ลาย Pattern
 8. ถ้าต้องการบันทึกลายไว้ใน Swatch ให้บันทึก Swatch นี้ไว้ โดยไปที่มุมขวาด้านบนของ Swatch คลิก และเลือก Save Swatch as AI
 9. เมื่อต้องการนำมาใช้ ให้คลิกที่มุมขวาด้านบนของ Swatch และเลือก Open Swatch Library > User Defined จะเห็นชื่อ  Swatch ที่เคยสร้างไว้ทั้งหมด ซึ่งจะสามารถเลือกได้ตามต้องการ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …