บทความ

การสร้างตัวหนังสือในวงกลมโลโก้

รูปภาพ
วันก่อน สร้างพื้นผิวโลโก้ในรูปวงกลม พร้อมทั้งใส่พื้นผิว วันนี้จะใส่ตัวหนังสือในกรอบวงกลม โดยมีตัวหนังสือด้านบน และด้านล่าง ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ หลักการ ตัวหนังสือในวงกลมสร้างด้วย เครื่องมือ  Type Tool โดยเลือก Type on a Path Tool ซึ่งเป็นการสร้างตัวหนังสือตามเส้น Path ถ้าต้องการสร้างในวงกลม โดยมีตัวหนังสือสองส่วน คือด้านบนและด้านล่างที่หันหัวตัวหนังสือในทิศทางเดียวกันดังในตัวอย่าง ต้องสร้างวงกลม 2 วง โดยมีการกลับหัวตัวหนังสือของวงกลมด้านล่าง วิธีการ สร้างวงกลม 1 วง เลือก Type Tool > Type on a Path นำเคอร์เซอร์มาที่คลิกเส้นรอบวงกลม เลือกชนิดตัวอักษรและขนาดตัวอักษร และพิมพ์ข้อความ ข้อความจะเป็นเส้นโค้งตามเส้นรอบวงกลม การปรับตำแหน่ง ให้ใช้ Black Arrow Tool นำไปวางที่เส้นตั้งฉากที่แสดงตำแหน่ง เมื่อเคอร์เซอร์มีรูปลูกศรชี้ขึ้น ให้คลิกเลื่อนเส้นตั้งฉาก ดังภาพ ถ้าต้องการปรับลักษณะตัวอักษร เช่น ให้เลื่อนลงมา หรือให้ตัวห่างกันมากขึ้น ให้ใช้เมนู Character ซึ่งเปิดได้จาก Window > Type > Character ในตัวอย่างนี้ ตั้งค่า Baseline Shift เท่ากับ -24 pt เพื่อให้ตัวหนังสื

การสร้างพื้นผิวโลโก้

รูปภาพ
วิธีหนึ่งในการสร้างพื้นผิวโลโก้ คือการใช้ Transparency ดังภาพตัวอย่าง ในตัวอย่างนี้ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การสร้างภาพ และการเปลี่ยนพื้นหลัง วิธีการสร้างภาพ สร้าง Guides โดยให้แสดงบรรทัด (View > Rulers > Show Rulers) และลากเส้น Guides จากบริเวณบรรทัด แนวตั้ง 1 เส้น และแนวนอน 1 เส้น ให้เส้นทั้งสองตัดกันบริเวณกลางหน้าจอ เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างโลโก้ กำหนดให้แสดง Smart Guide โดยไปที่ View > Smart Guides กำหนดสีของ Stroke เป็นสีขาว และสีของ Fill เป็นสีน้ำเงิน สร้างวงกลมโดยคลิกเลือกเครื่องมือ Ellipse Tool นำเคอร์เซอร์ไปไว้ที่จุดกึ่งกลาง ให้เกิดข้อความ Intersect แสดงว่าเคอร์เซอร์อยู่ที่ตำแหน่งจุดตัดพอดี กด Alt + คลิก เพื่อให้เกิดเมนูตั้งค่า และตั้งค่า 180 mm กด OK จะได้ภาพวงกลม ดังภาพ สร้างขอบโดยไปที่ Effects > Distort & Transform > Zig Zag  และกำหนดค่า (Size=3.53 mm Ridge per Sectment = 4 เลือก Smooth และคลิก Preview) ดังภาพ คัดลอก โดยกด Ctrl + V และ วางตำแหน่งเดียวกัน โดยกด Ctrl + F ย่อภาพที่คัดลอกมาใหม่ โดยคลิกที

โลกเย็น (Global Cooling)

รูปภาพ
หมอดาเลีย นำข่าวจากหนังสือพิมพ์ เมล์ออนไลน์ บอกว่าเกิดมีภาวะโลกเย็น หรือ Global Cooling น้ำแข็งที่ขั้่วโลกเหนือเพิ่มขึ้นปีละ 60% พื้นที่น้ำในมหาสมุทรปกคลุมด้วยน้ำแข็งเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว (2012)มากกว่า 1 ล้านตารางไมล์ หรือ คิดเป็นพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของทวีปยุโรป นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่า โลกกำลังมุ่งเข้าสู่ช่วงแห่งความเย็นซึ่งจะหมดลงประมาณกลางศตวรรษนี้   ขัดแย้งกับการพยากรณ์เกี่ยวกับโลกร้อนโดยสิ้นเชิง ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข้อมูล ระบุว่า ภาวะโลกร้อนได้หยุดลงชั่วคราวตั้งแต่ต้นปี 1997  สร้างความงุนงงให้แก่นักอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก เพราะคอมพิวเตอร์การพยากรณ์อากาศไม่สามารถทำนายสภาวะนี้ได้ BBC เคยพยากรณ์ไว้เมื่อปี 2007 ว่า ในฤดูร้อนปี 2013 มหาสมุทรขั้วโลกเหนือจะปราศจากน้ำแข็ง คอมพิวเตอร์พยากรณ์อากาศทำงานผิดพลาด ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการหยุดชั่วคราวของสภาวะโลกร้อน คำถามที่ตามมาคือ ภาวะโลกร้อนเกิดจากแกสเรือนกระจก ควันพิษจากรถยนต์ โรงงาน ซึ่งเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์จริงหรือ หรือว่าเป็นวัฏจักรของโลก ของระบบสุริยะ หรือของธรรมชาติ????? ศาสตราจารย์ Judith Curry ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอา

การสร้างขอบวงกลม ที่เป็นวงกลมหลายวง

รูปภาพ
โลโก้จำนวนมาก ใช้วงกลมที่มีรูปวงกลมหลายวงเรียงต่อกันล้อมรอบวงกลม ดังภาพ เราสามารถสร้างได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุด คือ สร้างวงกลมเล็ก แล้วลากไปที่แถบแปรง (Brushes) เพื่อสร้างแปรงชนิด Pattern Brush จากนั้นก็สร้างวงกลมใหญ่ และเลือกแปรงที่เพิ่มสร้าง ก็จะได้วงกลมเล็กหลายวงล้อมรอบวงกลมใหญ่ 1 วง แต่ปัญหาคือ เนื่องจากเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมเล็กทั้งหมด เมื่อรวมกันแล้วไม่เท่ากับเส้นรอบวง จึงทำให้วงกลมเล็กถูกบีบจนไม่เป็นวงกลม วิธีแก้ ต้องลดขนาดของ Stroke ลองลดดูเรื่อย ๆ จนได้วงกลมเล็กล้อมรอบวงกลมใหญ่ที่ต้องการ แต่บางครั้งเมื่อขยายดูใหญ่ ๆ ก็อาจจะพบว่าวงกลมเล็ก ยังไม่ใช่วงกลมจริง ๆ ก็อาจเป็นไปได้ วิธีที่ดีที่สุด คือการคำนวณจากตัวเลขให้ เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมเล็กทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้วให้เท่ากับวงกลมใหญ่พอดี วิธีนี้ เราสามารถกำหนดขนาด และจำนวนของวงกลมเล็กล้อมรอบรูปวงกลมใหญ่ได้ และวงกลมเล็กก็จะเป็นวงกลมจริง ๆ ไม่บิดเบี้ยว ซึ่งมีวิธีสร้าง ดังนี้ วิธีการ สร้างไฟล์ใหม่ และกด Ctrl+R เพื่อให้แสดงบรรทัด และกด Ctrl+U เพื่อให้แสดง Smart Guides ลากเส้น Guides จากในบริเวณบรรทัด มาไว้ที่ประมาณกึ่