ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เตรียมสอบ ก.พ. การใช้คำที่มีความหมายคล้ายกัน

ข้อสอบวิชาภาษาไทย สอบ ก.พ. ภาค ก. มักจะทดสอบการเลือกใช้คำให้ถูกกับความหมาย ซึ่งมีคำอยู่หลายคำ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน จึงทำให้เลือกลำบาก ในแบบฝึกหัดนี้ จะนำเอาคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เพื่อฝึกทักษะ เป็นการเตรียมความพร้อม ในการสอบ ภาค ก. ของ ก.พ.

คำสั่ง:ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด


ข้อ 1.
เขาคงไม่ยอม ........... ง่าย ๆ หรอก คงหาทางแก้ไขต่อไปจนได้

ข้อ 2.
เงินนี้ เป็นค่า ........... การทำงานล่วงเวลาของผม ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา
ข้อ 3.
อย่ามาทำ ........... โผล่ ๆ นะ จะเข้ามาก็เชิญ
ข้อ 4.
อย่ามา ........... กับฉันนะ มีอะไรก็บอกมาตรง ๆ
ข้อ 5.
นิสิต นักเรียน นักศึกษา ไม่ควร ........... อยู่กับการเรียนเพียงอย่างเดียว
ข้อ 6.
ประเทศที่เกี่ยวข้อง ........... กรณีพิพาทนี้มีหลายประเทศ
ข้อ 7.
เขาพยายาม ............ ความคิดที่น่ากลัวนั้นออกจากสมอง
ข้อ 8.
สุดาประพฤติตัว ............ คบผู้ชายไม่เลือกหน้า
ข้อ 9.
ผอ. เขาไม่เคยง้อใครเลยนะ วันนี้เขายอม .......... มาขอร้องให้เธอช่วย คงต้องเป็นเรื่องสำคัญจริง ๆ
ข้อ 10.
ครูคือปูชนียบุคคลที่สามารถ ............. เยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม
ข้อ 11.
นางอติภามอบเงิน 20,000 บาท ให้แก่คนขับรถแท็กซี่ที่คืนเงินสดซึ่งลืมไว้บนรถ เพื่อเป็น ...........
ข้อ 12.
การแข่งขันกีฬาทุกประเภท จำเป็นต้องมี ........... ซึ่งผู้เล่นทุกคนต้องทำตาม
ข้อ 13.
พี่ของสุดาแต่งงานกับน้องของมาลี ดังนั้น สุดาและมาลีจึง ........... เป็นญาติกัน
ข้อ 14.
พอได้นอนพักสักหน่อย พอตื่นขึ้นมารู้สึก ........... ขึ้นมาก

ข้อ 15.
หนังสือเล่มนี้ มี ............. ความรู้ที่น่าสนใจมากมาย
ข้อ 16.
เมื่ออยู่ในศาล ทนายมีหน้าที่ ............. ให้ลูกความของตน
ข้อ 17.
พอเห็นตำรวจปรากฏตัวขึ้น คนในวงไพ่ก็หนีกัน ............. ไปคนละทิศละทาง
ข้อ 18.
เช้านี้ฝนตก ............. ทำให้ต้องติดร่มมาด้วย
ข้อ 19.
กองทัพอัน ............. ของนโปเลียน สามารถสงครามพิชิตประเทศต่างๆได้มากมาย
ข้อ 20.
ทำไมไปนั่งเสียห่างเลย ........... มานั่งใกล้ ๆ หน่อย
ข้อ 21.
ลูกคนนี้ .............. จะลงโทษอย่างไร ก็ไม่เข็ดหลาบ
ข้อ 22.
ทำไมลูกจึงเป็นเด็ก ............. อย่างนี้ แม่อธิบาย ยกเหตุผลให้ฟังจนเหนื่อยแล้ว แต่ลูกไม่ยอมฟังเลย
ข้อ 23.
แม่บอกให้ไปอาบน้ำก่อนหลายครั้งแล้วนะ ลูกยังไม่ยอมไปอีก มัว ............. อยู่ได้
ข้อ 24.
แม่บอกว่าอย่าไปเลย มันไม่ดี แต่ลูกก็ยัง ............... ดันทุรังไปจนเกิดเรื่องจนได้
ข้อ 25.
ตัวแทนจำหน่วยรับรองว่า ผ้าที่สั่งซื้อมี .............. หลายประการ เช่น การไม่ยืด ไม่หด และทิ้งตัวดีด้วยความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …