การลบหรือเปลี่ยนแปลงระเบียนในตารางที่มีความสัมพันธ์กับตารางอื่น ของ Microsoft Access

โดยปกติ ถ้าตารางสองตารางของ MS Access ที่มีการเชื่อมความสัมพันธ์กัน ในลักษณะ one-to-many
เราจะไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดความสัมพันธ์ ถ้าพยายามแก้ โปรแกรมจะขึ้นข้อความแจ้งให้ทราบ ดังนี้ตัวอย่าง
ตารางราง tblCustomers และ ตาราง tblMainTable มีความสัมพันธ์กัน โดยที่ในตาราง tblCustomers มีฟิลด์ custID เป็น Foreign Key ดังภาพ

ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลจริง ๆ ต้องลบข้อมูลในตารางลูก (ในตัวอย่างนี้คือ ตาราง tblMainTable) ออกเสียก่อน จากนั้นจึงจะแก้ไขข้อมูลในตารางแม่(ในตัวอย่างนี้คือ ตาราง tblCustomers)ได้

ตัวอย่าง

ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล custID  ของ เด๋็กชายครรชิต พันวา จากหมายเลข 88 เป็น 188

วิธีการ

 1. เปิดตาราง tblMainTable 
 2. เรียงข้อมูลในฟิลด์ custID ให้แสดงเฉพาะ หมายเลข 88 โดยคลิกที่หัวฟิลด์ custID และเลือก เท่ากับ
 3. จากนั้นจึงพิมพ์เลข 88 
 4. เมื่อกด ตกลง จะเห็นเฉพาะข้อมูลของ เด็กชายครรชิต พันวา เท่านั้น
 5. เลือกทั้งหมด และคลิกปุ่ม คัดลอก แล้วไปเปิด MS Excel และวางข้อมูล 
 6. แก้ไขฟิลด์ custID จาก 88 ให้เป็น 188 ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเอาไปวางคืนใน MS Access อีกครั้งหนึ่ง
 7. กลับมาที่ MS Access และกดปุ่ม Delete เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดของ เด็กชายครรชิต ออกจากตาราง tblMainTableชื่อ
 8. ไปที่ตาราง tblCustomers และแก้ไข ฟิลด์ custID ของ เด็กชายครรชิต จาก 88  เป็น 188
 9. นำข้อมูลของเด็กชายครรชิต ที่แก้ไขแล้วใน Excel กลับมาวางในตาราง tblMainTable 
 10. เป็นอันเสร็จสิ้น การแก้ไขข้อมูล ฟิลด์ที่มีการเชื่อมโยง หรือที่เป็น Foreign Key 
 11. ดูตัวอย่างที่ https://youtu.be/8NcXdKksKIMความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์