การคิดลัด ร้อยละ -- เลขคณิต คิดในใจ

(1)คลิกเลือกข้อคำถาม (2)ลองคิดหาคำตอบ (3)คลิกดูเฉลย หรือ (4)คลิกดูวิธีทำ   
ร้อยละ คือการคิดจากจำนวนเต็ม 100 หรือ ต่อร้อย คำว่า percent มาจากคำว่า per + cent คำว่า cent เป็นรากศัพท์ หมายถึง 100 ดังนั้น คำว่า 30% ก็คือ 30 จาก 100 นั่นเอง

การคำนวณร้อยละ ของจำนวนใดจำนวนหนึ่ง เราก็เอาทศนิยม 2 ตำแหน่งของร้อยละที่กำหนด ไปคูณกับเลขจำนวนนั้น เช่น

50% ของ 200 = 200x0.5= 100
20% ของ 50 = 50x0.2 = 10
5% ของ 50 = 50x0.05 = 2.5
ข้อควรจำ
50% คือครึ่งหนึ่ง เช่น 50%ของ 300=150
25% คือ หนึ่งในสี่ หรือ เอา 4 ไปหาร เช่น 25%ของ200 = 200/4 = 50
10% คือ หนึ่งในสิบ หรือ เอา 10 ไปหาร เช่น 10%ของ 450=45
5% คือ ครึ่งหนึ่งของ 10% เช่น 5%ของ 230 คือ 23/2 = 11.5 (10%ของ 230 คือ 23 และ ครึ่งหนึ่งของ 23 คือ 11.5)
75% คือ 3ใน4 คือ หารด้วย 4 คูณด้วย 3 เช่น 75% ของ 200 = (200/4)*3 = 150
เราสามารถสลับที่ร้อยละกันได้ เช่น 5%ของ30 เท่ากับ 30%ของ5 เช่น
5%ของ 30 = 30x0.05=1.5
30%ของ5 = 5x0.3=1.5

สรุป

ถ้าต้องการหาค่า 5% ให้หาค่า 10% แล้วเอามาเพียงครึ่งเดียว
ถ้าต้องการหาค่า 15% ให้หาค่า 10% แล้ว บวกกับอีกครึ่งหนึ่ง
ถ้าต้องการหาค่า 20% ให้หาค่า 10% แล้ว เพิ่มอีกเท่าตัว
ถ้าต้องการหาค่า 25% ให้หาค่า 1 ใน 4 คือ เอา 4 ไปหาร
ถ้าต้องการหาค่า 50% ให้หาค่า ครึ่งหนึ่ง คือ เอา 2 ไปหาร

ลองมาคิดในใจดูกัน

64%ของ25 = ?
สลับที่กันดีกว่า คิดง่ายดี
64%ของ25 = 25%ของ64
25% คือหนึ่งในสี่ หรือ เอา 4 หาร
∴ 25%ของ64 = 64/4 = 16
∴ 64%ของ25 = 16

5%ของ210 = ?
5% เท่ากับ ครึ่งหนึ่งของ 10%
10%ของ210 = 21
ครึ่งหนึ่งของ 21 = 10.5
∴5%ของ210 = 10.5

15%ของ210 = ?
15%=10%+5%
10%ของ210 = 21
5%ของ210=21/2=10.5
∴15%ของ210 =20+10.5=31.5

20%ของ210 = ?
20%=10%+10%
10%ของ210 = 21
∴20%ของ210 = 21+21 = 42

25%ของ210 = ?
25% = หนึ่งในสี่ (เอา 4 หาร)
25%ของ210 = 210/4 = 52.50
∴25%ของ210 = 52.5

30%ของ210 = ?
30%=10%+10%+10%
10%ของ210 = 21
∴30%ของ210 = 21+21+21 = 63

75%ของ440 = ?
75%=50%+25%
50%ของ440 = 220
25%ของ440 = 440/4 = 110
∴ 75%ของ440 = 220+110 = 330

12.5%ของ400 = ?
12.5% = ครึ่งหนึ่งของ 25%
25% = ครึ่งหนึ่งของ 50%
50%ของ400 = 200
ครึ่งหนึ่งของ 50% (25%) = 200/2 = 100
ครึ่งหนึ่งของ 25% (12.5%) = 100/2 = 50
∴ 12.5%ของ400 = 50

จากแนวคิดข้างต้น เราสามารถคำนวนหาร้อยละของจำนวน 5% 10% 15% 20% 25% ... ได้อย่างค่อนข้างรวดเร็ว แม่นยำ

โจทย์เกี่ยวกับร้อยละ อีกอย่าง คือ ให้หาจำนวนเต็ม หรือให้หาเปอร์เซ็นต์ เช่น
50 คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 200 หรือ
20% ของจำนวนใด มีค่าเท่ากับ 50 เป็นต้น

วิธีคิดแบบรวดเร็ว

คำว่า "เป็น" คำว่า "มีค่าเท่ากับ" กำหนดให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับ
คำว่า เปอร์เซ็นต์ ให้เอา 100 หาร
คำว่า "ของ" ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย คูณ
ค่าที่ไม่ทราบ ให้กำหนดชื่อเป็นตัวแปร เช่น a

ตัวอย่าง

50 คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 200
50 = a/100 x 200
a = (50x100)/200
a = 25

20% ของจำนวนใด มีค่าเท่ากับ 50
20/100 x a = 50
a = (50x100)/20
a = 250

60 เป็น 20% ของเลขจำนวนใด
60 = 20/100 x a
a = (60 x100)/20
a = 300อ้างอิง:

https://sciencing.com/calculate-10-percent-discount-6397158.html
https://lifehacker.com/calculate-nearly-any-percentage-in-your-head-with-simpl-1608579782

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์