การใช้งาน Javascript file ภายนอก ที่อยู่บน Google Drive

บางครั้ง เราต้องการแยก Javascript ออกเป็นไฟล์ภายนอก และในหลายกรณีที่ Web Host ไม่อนุญาตให้ Upload ไฟล์ไปไว้บน Server ทำให้ Google Drive กลายเป็นตัวเลือกสำคัญในการวางไฟล์ Javascript

ขั้นตอนการนำไฟล์ *.js ไปไว้บน Google Drive และการเรียกใช้งาน

 1. เข้าไปที่ Google Drive และ  Upload ไฟล์

 2. สร้างและคัดลอก URL สำหรับแขร์ไฟล์ เลือกการแชร์แบบ สาธารณะ หรือ Public on the web
 3. นำ URL ไปแปลงเป็น Direct Link สำหรับ Google Drive โดยใช้ Direct Link Generator เช่น https://syncwithtech.blogspot.com/p/direct-download-link-generator.html หรือ https://sites.google.com/site/gdocs2direct/ 
 4. นำ Direct Link ไปใช้ในไฟล์ Html เช่น

  <!DOCTYPE html>
  <head>
  <script type="text/javascript" src="https://drive.google.com/uc?export=download&id=1u13xlRD97baNrgrC0S6vHvRQTGrx5x7w"></script>
   </head>
   <html>
  <body>
   <h1>The onclick Event</h1>
   <p>The onclick event is used to trigger a function when an element is clicked on.
  </p> <p>Click the button to trigger a function that will output "Hello World" in a p element with id="demo".</p>
   <button onclick="myFunction()">Click me</button>
   <p id="demo"></p>
   </body>
  </html>

ตัวอย่าง

The onclick Event

The onclick event is used to trigger a function when an element is clicked on.

Click the button to trigger a function that will output "Hello World" in a p element with id="demo".

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.