โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน

โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน แจกฟรี สำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประหยัด อดออม และรู้จักการวางแผนการใช้จ่าย ดาวน์โหลดเพื่อทดลองใช้งานได้ที่ เว็บไซต์ สถาบัน กศน.ภาคกลาง คลิกที่นี่ และเว็บไซต์ของ ไทยแวร์ คลิกที่นี่

ถ้าจะนำไปใช้จริง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอโปรแกรมที่ สถาบัน กศน.ภาคกลาง คลิกที่นี่ รายละเอียดอ่านในเว็บไซต์ สถาบัน กศน.ภาคกลาง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.