การสร้างปุ่มเสียง ใน Adobe Captivate 5.5

Adobe Captivate ไม่มีปุ่มเสียงให้คลิก การนำเสียงเข้า สามารถนำเข้าให้เป็นเสียง Background หรือ เป็นเสียงประจำ slide หรือเป็นเสียงประจำวัตถุ เช่น ปุ่ม หรือ Text Caption เป็นต้น

ถ้าจะสร้างปุ่ม แล้วคลิกให้เกิดเสียง เช่น คลิกคำภาษาอังกฤษ แล้วให้มีเสียงคำนั้น ๆ ต้องทำดังนี้

 1. สร้าง Text Caption และพิมพ์ข้อความที่ต้องการคลิกให้เกิดเสียง
 2. สร้าง Text Caption ว่าง ๆ  โดยลบข้อความให้หมด และกำหนดให้เป็น Transparent พร้อมทั้ง Add Audio หรือเสียงที่ต้องการเข้ากับ Text Caption ว่าง และมองไม่เห็นนี้
 3. สร้าง  Click Box และลบข้อความที่จะให้ click box แสดงออกให้หมด แล้วนำ click box ไปวางทับข้อความในข้อ 1 ที่ต้องการคลิกให้เกิดเสียง
 4. สร้าง Advance Action ให้ Show เจ้าตัว Text Caption ว่าง ๆ ที่มีเสียงที่เราสร้างในขั้นตอนที่ 2  พร้อมทั้งกำหนด ให้ Jump ไปที่ Slide เดียวกันนี้ เพื่อให้เล่นเสียง
 5. กำหนด Action ของ Click Box ให้ใช้ Advance Action ที่สร้างขึ้น
เท่านี้ก็จะได้ปุ่มคลิกแล้วมีเสียง ใน Captivate

ความคิดเห็น

 1. ขอรายละเอียดในการสร้างด้งยครับ

  ตอบกลับลบ
 2. ขอรายละเอียดในการสร้างด้งยครับ

  ตอบกลับลบ
 3. ขอรายละเอียดหรือ รูปภาพได้ไหมคะ หนูไม่เข้าใจจริง ๆ

  ตอบกลับลบ

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.