การสร้างภาพสามมิติและเงา ด้วย Illustrator cs6

ภาพที่ต้องการสร้างคือ ภาพข้างล่าง


วิธีการสร้าง

 1. การสร้างภาพขวดสามมิติ
 2. การสร้างเงา
 3. การปรับตำแหน่งแสงและแปะภาพที่ขวด
การสร้างขวดสามมิติ
 1. เปิดโปรแกรม และนำภาพพื้นหลังเข้า โดยไปที่ File > Place...
 2. กำหนด Fill เป็นไม่ไม่ และกำหนด Stroke เป็นสีเขียว ความหนาของเส้นคือ 1 pixel
 3. ใช้ Pen Tool วาดภาพขวด ดังภาพ
 4. ไปที่ Effect > 3D > Revolves... แล้วคลิก OK
 5. ใช้ White Arrow Tool ปรับแต่งภาพขวด โดยปรับตำแหน่งของจุด Anchor point จนได้ภาพขวดที่ต้องการ ดังภาพ
การสร้างเงา
 1. เลือกชั้นรูปขวดที่สร้างขึ้น
 2. คัดลอกและวาง โดยกด Ctrl + C และ Ctrl + F จะเกิดชั้นใหม่อีกหนึ่งชั้น ให้ซ่อนชั้นบน โดยคลิกที่ตา และคลิกเลือกชั้นล่าง
 3. ไปที่ Object > Expand Appearance
 4. เปิดแถบสี (Window > swatches) และเลือกสีเทา
 5. เปิด Pathfinder (Window > Pathfinder) และเลือก Unite
 6. ลดจำนวนจุด Anchor point ให้น้อยลง โดยไปที่ Object > Path > Simplify path ปรับค่า ดังภาพ
 7. คลิก OK
 8. เลือกเครื่องมือลูกศรสีดำ เปิดชั้นขวด และคลิกช่องลูกกุญแจเพื่อล็อคชั้นนี้
 9. เลือกชั้นขวดสีเทา และเลื่อนตำแหน่ง ดังภาพ
 10. ปรับความทึบแสง Opacity ให้เหลือ 70%
 11. ปรับขอบเงาให้เบลอ โดยไปที่ Effect > Blur > Gaussian Blur
การปรับตำแหน่งแสงและแปะภาพที่ขวด
 1. ใช้ Black Arrow Tool  และคลิกที่ลูกกุญแจของชั้นขวดเพื่อปลดล็อค และเลือกที่ชั้นขวด
 2. เปิด Appearance Panel โดยไปที่ Window > Appearance
 3.  คลิก Preview เลื่อนตำแหน่งแสงให้แสงเข้าตรงข้ามกับเงา 
 4. เพิ่มภาพข้างขวด โดยไปที่ Map Art
 5. คลิกเลื่อนลูกศร เพื่อเลือกพื้นผิวที่จะวางภาพ โดยสังเกตเส้นสีแดงประกอบ พื้นที่ที่ต้องการคือบริเวณด้านข้างขวด
 6. ภาพที่จะนำมาใช้ จะเป็น Symbol ถ้าต้องการภาพใด ให้ทำให้เป็น Symbol เสียก่อน ในตัวอย่างนี้ จะใช้ภาพดอกเยบีร่า ซึ่งมีอยู่แล้ว ให้คลิกเลือกจากใน symbol
 7. ปรับภาพดอกเยบีร่า โดยลากปุ่มที่เส้นขอบ หรือลากย้ายตำแหน่ง ให้ได้ตามที่ต้องการ โดยดูภาพที่ปรากฎบนขวดประกอบ
 8. คลิก OK ทุกหน้าจอ เพื่อปิดหน้าจอ จะได้ภาพที่ต้องการ
 9. สารมารถปรับแต่งเงา โดยใช้เครื่องมือ ลูกศรสีขาว เพื่อย้ายจุด Anchor Point หรือใ้ช้ Pen tool สร้างจุดเงาเพิ่มเติมได้ ดังภาพ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์