การใช้ไฟล์เสียง mp3 ใน Blogger ร่วมกับ Google Site

การใช้เสียงใน Blogger หรือ Blogspot มี 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ

 1. การนำไฟล์เสียงไว้บน Server ในตัวอย่างนี้จะใช้ Google site ซึ่งสามาชิกอีเมลของ Google ทุกคนสามารพถใช้ได้ฟรี
 2. การลิงค์ไฟล์เสียงในหน้าของ Blogger หรือ  Blogspot
ตัวอย่างการใช้เสียง ใน Blogger หรือ Blogspot(เดี่ยวขลุ่ย เพลงลมพัดชายเขา ๒ ชั้น โดยครูสุวิทย์ แก้วกระมล)

การสร้าง Site บน Google Site และ upload ไฟล์

 1. ถ้ายังไม่มีอีเมลของ Google ให้สมัครอีเมลก่อน
 2. login เข้าใช้งานอีเมล
 3. ไปที่หน้า Google Site โดยพิมพ์ https://sites.google.com/
 4. จะเห็นปุ่มให้ Create ไชต์ 
 5. คลิกปุ่ม CREATE และทำตามหน้าจอ โดยตั้งชื่อ และเลือก Template แนะนำให้เลือก Blank Template จะง่ายและสะดวก
 6. เมื่อได้ Site แล้ว ที่หน้าแรก ให้คลิก Edit
 7. เลื่อนลงมาด้านล่าง จะเห็นปุ่ม ADD FILE เพื่อส่งไฟล์ขึ้น Server ให้คลิกและเลือกไฟล์ที่ต้องการ
 8. จะเห็นไฟล์ที่ส่งขึ้นไป ดังภาพ
 9. คัดลอก URL ของไฟล์นี้ไว้ สำหรับใช้ในหน้า Blog ต่อไป เช่น http://sites.google.com/site/thongjoon/Home/lompadChaiKhao2.mp3
 10. ถ้ามีการตั้งให้ Google ส่งข้อมูลไปที่อีเมล ในกรณีที่ site มีการเปลี่ยนแปลง เราสามารถหา URL ของไฟล์ที่ส่งขึ้นไปได้ ดังภาพ

  หมายเหตุ
  ชื่อไฟล์ควรใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้อ่านออก มิฉะนั้น จะเป็นตัวโค้ดอ่านไม่ออก
นอกจากนี้ ยังมี เว็บ Dropbox ที่ให้พื้นที่ฟรี สำหรับการส่งไฟล์เสียงขึ้นไป และสามารถนำ URL มาใช้ใน Blogger ได้ แต่ต้องเป็นห้องสาธารณะ จึงจะสามารถแชร์กับทุกคนได้


การใช้ไฟล์เสียง ใน  Blogger
 1. สร้างหน้าใหม่ใน Blogger
 2. คลิกไปที่ HTML
 3. เพิ่มโค้ดตามตัวอย่าง
 4. ในส่วน THE_LOCATION_OF_YOUR_RECORDING ให้ใช้ URL ของไฟล์เสียง ที่ส่งขึ้นไปบน Google site
 5. เมื่อคลิกกลับมาที่หน้า เขียน จะเห็นมีแถบสำหรับเปิดเสียง และสามารถเปิดเสียงได้ ดังตัวอย่างข้างต้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.