สร้างตัวเลขแบบสุ่มโดยไม่มีตัวเลขซ้ำกัน ด้วย Excel

สร้างตัวเลขแบบสุ่มโดยไม่มีตัวเลขซ้ำกัน ด้วย Excel มีหลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่ง่าย และรวดเร็วทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน RAND() ร่วมกับ RANK() ซึ่งมีหลักการ คือ

ใช้สูตร RAND() เพื่อหาเลขสุ่ม ตั้งแต่ 0 - 1 โดยหาหลายครั้ง เท่ากับจำนวนเลขสุ่มที่ต้องการ
ใช้สูตร RANK() เพื่อหาตำแหน่งของเลขสุ่มแต่ละตัวที่อยู่ในกลุ่มเลขสุ่มเหล่านั้น ก็จะได้เลขสุ่มที่ต้องการ เพราะเลขสุ่มแต่ละตัวจะมากบ้าง น้อยบ้าง ตำแหน่งจึงสลับไปสลับมา เกิดเป็นเลขสุ่มขึ้น

การสุ่มด้วยฟังก์ชัน RAND() อาจจะมีเลขซ้ำกันอยู่บ้าง แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีค่อนข้างน้อย ผมลองสุ่ม 10,160 ตัวเลข ได้เลขที่ไม่ซ้ำกันเลย แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลขไม่ซ้ำกันแน่ ๆ  จึงควรเชคว่า มีตัวเลขซ้ำกันหรือไม่ อีกครั้งหนึ่ง

วิธีการ
 
  1. ที่ช่อง A1 พิมพ์ =RAND() เพื่อสร้างเลขสุ่ม จาก 0 ถึง 1

  2. ลากยาวที่ปุ่มล่างด้านขวาของเซลล์ A1 เพื่อสร้าง Auto Fill  ไปจำนวนตามที่ตัวเลขสุ่มที่ต้องการ ในที่นี้ ผมลากไป 10 แถว เพื่อให้ได้ตัวเลขสุ่มที่ไม่ซ้ำกัน 10 ตัว

  3. คัดลอก เซลล์ A1 ถึง A10 และไปวางที่เซลล์ C1 โดยแบบ วางค่า เพื่อไม่ Excel สุ่มตัวเลขใหม่

  4. ต่อไป เราจะใช้สูตร RANK() เพื่อจัดเรียงตัวเลขเหล่านี้
  5. ที่เซลล์ D1 พิมพ์ =RANK(C1,$C$1:$C$10) เพื่อจัดลำดับของตัวเลขในเซลล์ C1 ว่าอยู่ในลำดับที่เท่าไร ของช่วงเซลล์ C1 ถึง C10
  6. ในการเลือกเซลล์ C1 ถึง C10 ให้กดปุ่ม F4 เพื่อล๊อคเอาไว้ เวลาลาก จะได้อยู่กับที่ หรือจะพิมพ์ทุกตัวให้เหมือน ก็ได้
  7. ลากยาว เพื่อเติม ไปจนถึง D10

  8. จะได้เลขสุ่ม ตั้งแต่ 1-10 โดยไม่ซ้ำเลขกัน
  9. เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเลขที่ซ้ำกัน หลังจากสร้างเลขสุ่มด้วยวิธีนี้แล้ว ให้ตรวจสอบว่า มีค่าที่ซ้ำกันหรือไม่ โดยไปที่ หน้าแรก-สไตล์-จัดรูปแบบตามเงื่อนไข-กฏการไฮไลท์เซลล์-ค่าที่ซ้ำกัน

  10. ในตัวอย่างข้างบน ผมเพิ่มเลข 3 ไปตัวนึง เพื่อให้เห็นว่า มีเลขซ้ำกัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์