วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล เป็นการทดสอบความสามารถ ในการคิด หาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือ ข้อสรุป อย่างสมเหตุสมผล จากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

ในตัวอย่างข้อสอบต่อไปนี้ เป็นการหาความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์ ภาพ Abstract หรือ มิติสัมพันธ์ ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อฝึกเพิ่มพูนทักษะการมองความสัมพันธ์ของภาพ

คำสั่ง:ให้ท่านหาภาพถัดไป ที่มีความสัมพันธ์กับภาพที่กำหนดให้

ข้อ 1.
 
 

 
ข้อ 2.
 
 
 
ข้อ 3.
 
 
 
ข้อ 4.
 
 
 
ข้อ 5.
 
 
ข้อ 6.
 
 
ข้อ 7.
 
 
ข้อ 8.
 
 
ข้อ 9.
 
 
ข้อ 10.
 
 
ข้อ 11.
 
 
ข้อ 12.
 
 
ข้อ 13.
 
 
ข้อ 14.
 
 
ข้อ 15.
 
 
ข้อ 16.
 
 
ข้อ 17.
 
 
ข้อ 18.
 
 
ข้อ 19.
 
 
ข้อ 20.
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น