ระวัง แกสเรดอน ทำให้เกิดมะเร็งปอด

แกสเรดอน (Radon gas) เป็นแกสกัมมันตรังสี เกิดเองโดยธรรมชาติจากการย่อยสลายของ ยูเรเนียม ธอเรียม และเรเดียม ในหินและดิน แกสเรดอน ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไม่สี ไม่มีกลิ่น สามารถเล็ดลอดเข้าสู่บ้านเรือนได้ผ่านทางพื้นดิน ตามรอยแตกของพื้นบ้าน หรือท่อน้ำ

แกสเรดอนสามารถละลายอยู่ในน้ำใต้ดินได้ ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปริมาณของแกสเรดอนจะมีไม่มากเท่ากับบริเวณที่อับ การระบายอากาศไม่ดี

ถ้ามีแกสเรดอนสะสมอยู่ในจำนวนเกินกว่า 4  pCi/L (pico Curies per Liter) ถือว่า เป็นปริมาณที่อยู่ในระดับอันตราย สามารถทำให้เกิดมะเร็งปอดได้ เพราะแกสเรดอนจะปล่อยอนุภาคกัมมันตรังสี (radioactive particles) ซึ่งเมื่อคนหายใจเข้าไป อนุภาคกัมมันตรังสีนี้ จะไปทำลายเซลล์ในปอด ถ้าหายใจเข้าไปนาน ๆ จะทำให้เกิดมะเร็งในปอดได้

ในประเทศอเมริกา พบว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดและเสียชีวิตเนื่องมาจากแกสเรดอน มีจำนวนมากกว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากการขับรถในขณะมึนเมาเสียอีก

สำหรับประเทศไทย ก็มีการศึกษาระดับปริมาณแกสเรดอน และพบว่ามีแกสเรดอนในปริมาณที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด ในอาคารตึกและบ้านเรือน ก็พบว่ามีแกสเรดอนเหมือนกัน

ประเทศแคนาดาและอเมริกาแนะนำให้ประชาชนวัดปริมาณแกสเรดอนเป็นประจำทุกปี โดยใช้ชุดเครื่องมือตรวจสอบแกสเรดอนที่สามารถซื้อมาตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ประเทศแคนาดากำหนดเกณฑ์มาตรฐานปริมาณแกสเรดอน ไม่เกิน 200 Bq/m³ ถ้าพบว่ามีปริมาณเกินเกณฑ์ ให้ติดต่อ Canadian National Radon Proficiency Program เพื่อจัดการลดปริมาณแกสเรอน

สำหรับประเทศไทย ผมยังไม่พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ หรือถ้าใครทราบช่วยแจ้งให้ทราบด้วยนะก็ดี นะครับ

การช่วยตนเองในการป้องกันตนเองจากแกสเรดอน ทำได้ไม่ยาก โดยการยารอยรั่วที่บริเวณพื้นบ้าน ไม่ให้แกสซึมเข้าบ้านได้ นอกจากนี้ก็จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง

แกสเรดอนเป็นแกสอันตรายจากธรรมชาติ เป็นภัยที่มองไม่เห็น แต่พอป้องกันตนเองได้


อ้างอิง
"Radon and Cancer", http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/radon
"The Guide to Protecting Yourself and Your Family From Radon", http://www.epa.gov/radon/pubs/citguide.html
"A preliminary study of indoor radon in Thailand.", http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7759976

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.