การนอน เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด การนอนไม่พอเพียงมีผลต่อสุขภาพของทุกคน

ประโยชน์ของการนอน
  • การนอนเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาร่างกาย (เหมือนเครื่องยนต์เหมือนกันที่ต้องคอยหมั่นดูแลบำรุงรักษา) การนอนมีความสำคัญต่อการการเจริญเติบโตของเซลล์ในร่างกาย และการซ่อมแซมเซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกาย
  • การนอนช่วยการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กต้องการการนอนมากกว่าผู้ใหญ่เพื่อให้ร่างการได้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย ในขณะนอนหลับ ฮอร์โมนการเจริญเติบโต (growth hormones) จะถูกหลั่งออกมา ซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้ จำเป็นต่อพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและสมองของมนุษย์ โดยเฉพาะในเด็กทารกและในวัยเด็ก ผลของการนอนจะส่งผลรุนแรงมากทั้งในทางบวกและทางลบ ขึ้นอยู่กับว่าจะนอนอย่างพอเพียงหรือไม่ เด็กที่นอนไม่เพียงพอ อาจจะส่งผลให้เป็นเด็กดื้อ อารมณ์ร้าย ฉุนเฉียว ไม่มั่นคง เป็นต้น
  • การนอนช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้านอนไม่พอ ภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอ ซึ่งทำให้ถูกโจมตีจากเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย
  • การนอนช่วยให้ความจำดีขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และด้านสังคม การนอนช่วยให้สมองเข้ารหัส (encode) และจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่งได้รับ การหลับลึกช่วงสุดท้าย (REM sleep) ซี่งมักจะเป็นช่วงที่กำลังฝัน จะกระตุ้นส่วนของสมองที่ทำหน้าที่เพื่อการเรียนรู้ ในระหว่างที่นอนหลับ สมองจะทำงานช้าลง รวมถึงสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ การตัดสินใจ และการปฏิสัมพันธ์กับสังคม ดังนั้นการนอนจึงเป็นการพักผ่อนการทำงานของสมองส่วนต่าง ๆ ดังกล้่าว และเมื่อตื่นขึ้น การทำงานของสมองก็จะสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ถ้านอนไม่พอ จึงมีผลเสียต่อความจำและความสามารถด้านการเรียนรู้
  • การนอนช่วยสร้างและซ่อมแซมระบบประสาท ทำให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทั้งด้านกายและจิต การนอนน้อยมีผลต่อสมองและบุคลิกภาพ
การนอนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ความต้องการการนอนของแต่ละคนแตกต่างกัน ผู้ใหญ่ต้องมีเวลานอน ประมาณ 7.5 - 9 ชั่วโมง เด็กเยาวชน วัยรุ่น ต้องการการนอนพักผ่อนที่มากขึ้น (ดูตารางประกอบ) เนื่องจากผู้ใหญ่มักจะมีปัญหา การนอนไม่หลับ การให้เวลานอนที่มาก และการนอนพักผ่อนในช่วงกลางวัน ก็สามารถช่วยได้

สำหรับผู้ที่นอนน้อย หรือวัยรุ่นที่คิดว่า เวลาสำหรับการนอนยังมีอยู่อีกเยอะ ควรกลับมาคิดใหม่ นอนให้พอในวันนี้ เพื่อสุขภาพดี ดีกว่า การนอนไม่ต้องลงทุน เพียงแต่ต้องการการบริหารจัดการเกี่ยวกับเวลาให้ดีขึ้น ทุกคนมีเวลาเท่ากัน ก็ควรมีเวลานอนอย่างพอเพียง เพื่อสุขภาพของตนเองด้วย นะครับ


อ้างอิง

"Why Does the Body Need Sleep?", http://www.soundsleeping.org/sleeping/body-need-sleep.htm
"How Much Sleep Do You Need? http://www.helpguide.org/life/sleeping.htm

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.