ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้าง Popup หรือ Dialog สวย ๆ ด้วย jQuery UI

jQuery เป็น library ของ Javascript ที่ช่วยให้เราใช้ Javascript ได้ง่าย และรวดเร็ว ตามสโลแกนของ jQuery ที่ ว่า Write less, do more.

สำหรับการสร้าง Popup ความจริง Javascript มีฟังก์ชัน Alert() ให้ใช้ได้ทันที แต่มีข้อจำกัดที่เราไม่สามารถเปลี่ยนข้อความส่วนหัว หรือปรับแต่งใด ๆ ได้ แต่ถ้าใช้ Jquery สร้าง Popup ทำให้ได้ Popup สวย ๆ มีหลายแบบ ปรับแต่งข้อความต่าง ๆ ได้ตามต้องการ และถ้าใช้ควบคู่กับการติดต่อกับฐานข้อมูล เช่น ผ่าน Php และ mySQL ด้วยแล้ว ทำให้สามารถ สร้าง Dialog รับข้อมูล นำข้อมูลไปประมวลผลบน Server  และ รายงานผล โดยใช้ Popup โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้า เช่น
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง คลิกที่นี่
จากตัวอย่าง จะเห็นว่า มีฟอร์ม และมีการส่งข้อความไปยัง PHP และส่งผลกลับจาก PHP แล้วนำมาแสดงผ่าน Popup ของ jQuery (อ่านเรื่อง การส่งข้อมูลจาก jQuery ไปยัง PHP คลิกที่นี่)

Popup หรือ ที่เรียกว่า Dialog ของ jQuery เป็นอีก library หนึ่ง ชื่อ jQuery UI เข้าถึงได้ที่ http://www.jqueryui.com ซึ่งนอกจาก Dialog แล้ว ยังมีอื่น ๆ อีก เช่น การสร้างแถบ(Tab) การซ่อน/แสดงข้อความ(Accordion) ปฏิทิน (Date picker)และ ปุ่ม ต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีรูปแบบ Themes ให้เลือกจำนวนมาก Dialog ในตัวอย่างข้างบน ใช้ Theme ชื่อ le-frog

Dialog ของ jQuery UI มีหลายอย่าง ได้แก่

 • Dialog พื้นฐาน เป็น Popup ทั่วไป
 • แบบเคลื่อนไหว (Animation) เช่น มีการเลื่อนลงหรือขึ้น เมื่อปิด หรือเปิด
 • Basic Modal  เป็น Dialog พื้นฐาน แต่ เมื่อเปิดจะไม่สามารถทำกิจกรรมบนหน้าเว็บได้ ้ต้องคลิกปิด Dialog ก่อน จึงจะทำงานต่อไปได้  โดยมีการ overlay หน้าเว็บเพื่อให้ทราบว่า ไม่สามารถทำงานในขณะที่ dialog ยังเปิดอยู่
 • Modal Confirmation เมื่อเปิดจะไม่สามารถทำกิจกรรมบนหน้าเว็บได้ ้ต้องคลิกปิด Dialog ก่อน จึงจะทำงานต่อไปได้  โดยมีการ overlay หน้าเว็บเพื่อให้ทราบว่า ไม่สามารถทำงานในขณะที่ dialog ยังเปิดอยู่
 • Modal Form เป็น Dialog แบบ Modal ใช้สำหรับรับการป้อนข้อมูลจากหน้าเว็บ
 • Modal Message เป็น Dialog แบบ Modal ใช้สำหรับบอกข้อมูล


ขั้นตอนการสร้าง Dialog มีดังนี้

 1. สร้างไฟล์ jquery ที่เกี่ยวข้อง และ เลือกรูปแบบ Template ที่ต้องการ จากเว็บไซต์ http://jqueryui.com
 2. เรียกใช้งาน dialog ที่ต้องการ
1. การสร้างไฟล์และเลือกรูปแบบ Theme
 1. ไปที่เว็บ http://www.jqueryui.com คลิกปุ่ม download
 2. จะพาไปหน้า Download Builder ซึ่งจะเห็นว่า มีหลายอย่างให้เลือก
   - UI Core ต้องเลือกทั้งหมด เพราะเป็นแกนหลัก
  - Interactions เราต้องสร้าง Dialog ให้เลือก Draggable และ Resizable
  - ในกรณีที่คลิกเพื่อไม่เลือก ถ้าหากลักษณะที่ไม่เลือกเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เลือกไว้ จะมี Dialog แจ้ง

  - Widgets ให้เลือก Button และ Dialog

  - Effects ไม่ต้องเลือก
  - Themes ซึ่งเป็นรูปแบบ มีให้เลือกหลายอย่าง ถ้าอยากเห็นรูปแบบ ให้คลิกที่เมนู Theme คลิก Gallery 

  - เมื่อคลิกเลือก Theme จะมีตัวอย่างให้เห็น ทั้งหมด เช่น ปุ่ม Dialog เป็นต้น 

  - จากนั้นให้กดปุ่ม Download โปรแกรมจะสร้างไฟล์ และ ดาวน์โหลดในรูปของ Zip มาไว้ในเครื่องของเรา
 3. ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา ประกอบด้วย ไฟล์ตัวอย่าง(index.html) ไฟล์อธิบายวิธีใช้ อยู่ในห้อง development-bundle ไฟล์ Js อยู่ในห้อง Js และไฟล์ css พร้อมทั้งภาพที่จำเป็น อยู่ในห้อง css
 4.  ไฟล์ที่จะนำไปใช้คือ ไฟล์ js และ css ซึ่งมีมาให้ 2 อย่างคือ แบบมีคำอธิบาย และแบบประหยัด ซึ่งทั้งสองไฟล์มีข้อมูลเหมือนกัน เพียงแต่มีคำอธิบายเพิ่มขึ้นเท่านั้น ถ้าจะนำขึ้นเว็บ ให้ใช้ไฟล์แบบประหยัด ซึ่งจะมีคำว่า min อยู่ด้วย เช่น jquery-ui-1.10.4.custom.min.css หรือ jquery-ui-1.10.4.custom.min.js เป็นต้น
2. การใช้งาน

หลักการทำงาน คือสร้าง Tag เช่น
 กำหนด id และ title (ส่วนนี้จะเป็นส่วนหัวของ Dialog) แล้ว เขียนข้อความที่ต้องการให้แสดงใน Dialog ให้อยู่ภายใน Tag นี้ เช่น 
นี่เป็นข้อความที่แสดงใน Dialog
วิธีการ
 1. สร้างไฟล์ simple.html และ อ้างอิงถึงไฟล์ jQuery ที่ดาวน์โหลด ในส่วน ให้ถูกต้อง ทั้ง 3 ไฟล์ คือ jquery, jquery-ui และ css เช่น

  <!doctype html>
  <html>
  <head>
      <meta charset="utf-8">
      <title>dialog demo</title>
      <link rel="stylesheet" href="css/le-frog/jquery-ui-1.10.4.custom.min.css">
      <script src="js/jquery-1.10.2.js"></script>
      <script src="js/jquery-ui-1.10.4.custom.min.js"></script>
  </head>

 2. สร้าง สร้างปุ่มสำหรับเรียกใช้งาน Dialog และเขียน scrip เพื่อเรียกใช้งาน jQuery ดังนี้
  <body>
  <button id="opener">คลิกที่นี่</button>
  <div id="mydialog" title="ตัวอย่าง Dialog">ส่วนนี้คือข้อความที่ให้แสดงใน Dialog</div>
  <script>
  $(document).ready(function(){
  $( "#mydialog" ).dialog({ autoOpen: false });
  $( "#opener" ).click(function() {
  $( "#mydialog" ).dialog( "open" );
  });
  });
  </script>
  </body>
  </html>  

คำอธิบายโค้ด

 • $( "#mydialog" ).dialog({ autoOpen: false }); -- กำหนดไม่ให้แสดง dialog เมื่อเปิดหน้าเว็บนี้
 • $( "#opener" ).click(function() { -- เป็นการรอรับการคลิกที่ปุ่ม ถ้ามีการคลิก ให้ดำเนินการตามคำสั่งต่อไปนี้
 • $( "#mydialog" ).dialog( "open" ); -- ให้แสดง dialog โดยใช้ข้อมูลจาก id ชื่อ mydialog
เมื่อเรียกใช้งาน จะแสดง ดังนี้


ดาวน์โหลดไฟล์ simple.html และไฟล์ป js ไฟล์ css   คลิกที่นี่ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …