การกำหนดเลขหน้าที่ต่างกัน ใน MS Word 2010

ถ้าต้องการให้เอกสารมีเลขหน้าต่างกัน เช่น 2 หน้าแรก ไม่มีเลขหน้า หน้าที่ 3 เริ่มต้น หมายเลขหน้า เป็นเลข 1 จะทำอย่างไรหลักการ

ต้องแบ่งไฟล์เอกสารออกเป็นส่วน ๆ โดยใช้ Section Break หรือ การแบ่งส่วน ถ้าไม่ต้องการให้มีเลขหน้าในบางส่วน ให้ตัดส่วนเชื่อมโยงของส่วนถัดไปออก และ ลบหมายเลขหน้าของส่วนก่อนหน้านั้นออก ถ้าไม่ตัดการเชื่อมโยง เมื่อลบหมายเลขหน้า จะลบหมายเลขหน้าออกทั้งเอกสาร

วิธีการ

 1. กำหนดหมายเลขหน้าของเอกสารทั้งหมด โดยไปที่ แทรก > หมายเลขหน้า
 2. ไปที่่หน้าที 3 ซึ่งต้องการเริ่มต้นหมายเลขหน้า เป็นหน้าที่ 1
 3. คลิกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหน้าที่ 3 
 4. ไปที่ เค้าโครงหน้ากระดาษ > แทรกตัวแบ่งส่วนและหน้า > ตัวแบ่งส่วน > หน้าถัดไป
 5. ถ้าไม่สังเกต อาจจะไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้ากด Ctrl + Shift + * เพื่อแสดงเครื่องหมายย่อหน้า และสัญลักษณ์การจัดรูปแบบอื่น ๆ หรือคลิกที่ เครื่องหมาย  แล้ว ดูที่การแบ่งส่วน จะเห็นมีข้อความการแบ่งส่วนให้เห็น
 6. กลับไปที่หน้าที่ต้องการเริ่มต้นหมายเลขหน้า เป็นหน้าที่ 1 (ปัจจุบันจะแสดงหน้าที่ 3) และดับเบิ้ลคลิกที่ตัวเลขหน้าเลขหน้า เพื่อเข้าสู่หัวกระดาษ
 7. คลิกเพื่อยกเลิก การเชื่อมโยงไปก่อนหน้า เพื่อตัดความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนออก
 8. เมื่อตัดความสัมพันธ์ออกแล้ว จะเห็นว่า ข้อความ "เหมือนก่อนหน้า" หายไป
 9. ที่หมายเลขหน้า ให้คลิกขวา และเลือก จัดรูปแบบหมายเลขหน้า เพื่อกำหนดการเริ่มต้นของเลขหน้าใหม่
 10. กำหนดให้เริ่มต้นเป็นเลข 1 
 11. คลิก ตกลง จะเห็นหมายเลขหน้า เปลี่ยนเป็น เลข 1
 12. คลิกปุ่ม ปิดหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ หรือ ดับเบิ้ลคลิก ที่บริเวณเนื้อความของหน้า ก็ได้
การกำหนดส่วนหน้าให้ไม่มีเลขหน้า
 1. กลับไปที่ส่วนแรก ในตัวอย่างนี้ คือหน้าที่ 2 ซึ่งเป็นคนละส่วนกันกับที่กำหนดหน้าแล้ว
 2. ดับเบิ้ลคลิกที่เลขหน้า เพื่อเข้าสู่ หัวกระดาษของส่วนนี้
 3. เลือกหมายเลขหน้า และกดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์ เพื่อลบหมายเลขหน้าออก
 4. คลิกปุ่ม ปิดหัวกระดาษท้ายกระดาษ
 5. เป็นอันเสร็จ หน้า 1 และ หน้า 2 จะไม่มีเลขหน้า หน้าที่ 3 จะมีเลขหน้า เป็นเลข 1 ตามต้องการ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์