การเปิดไฟล์ Access แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)

โดยปกติ เราเปิดไฟล์ Access จะเห็นมีริบบิ้น และองค์ประกอบอื่น ๆ ของโปรแกรมอยู่ด้วย เช่น


ในกรณีที่เราต้องให้แสดงเฉพาะส่วนของโปรแกรมที่สร้างขึ้น โดยการซ่อนไม่ให้เห็นริบบิ้น และอื่น ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

หลักการ

สร้างฟอร์มเป็นฉากหลัง ซึ่งเป็นฟอร์ว่าง ๆ หรืออาจจะมีลวดลายเป็นพื้น ก็ได้ และกำหนดให้เป็นฟอร์มชนิด popup พร้อมทั้งกำหนดให้ Maximize ให้เต็มหน้าจอ แล้วเรียกฟอร์มอื่น ๆ ให้มาปรากฎซ้อนที่ฟอร์มนี้ ดังตัวอย่าง

วิธีการ

 1. สร้างฟอร์มเปล่าชื่อ background และกำหนด Property ของฟอร์ม คือ Pop up เป็น Yes และ Modal เป็น No (เพราะต้องการให้เปิดฟอร์มนี้ และสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่น ๆ ได้อีก ถ้ากำหนด Modal เป็น Yes จะไม่สามารถทำกิจกรรมใด ๆ ได้ จนกว่าจะปิดฟอร์มนี้เสียก่อน)
 2. กำหนด Border Style เป็น None และ กำหนด Record Selector เป็น No เพื่อไม่ให้มีขอบและเป็นหน้าว่างเปล่า
 3. สร้างฟอร์มที่จะให้แสดง ในตัวอย่างนี้คือ Form1
 4. กำหนดคุณสมบัติคือ
                Pop Up เป็น Yes
                Modal เป็น Yes (เพื่อให้อยู่หน้าฟอร์ม background มิฉะนั้นจะถูกซ่อนอยู่ด้านหลัง)
                Border Style เป็น None
                Record Selector เป็น  No
 5. เขียนโค้ดที่ On load ของฟอร์ม backgroiund เพื่อให้เปิดแบบเต็มจอ และเรียกใช้งาน Form1 ดังนี้
 6. กำหนดให้เปิดฟอร์ม background เมื่อเริ่มต้น 
 7. ไปที่ File > Options > Current Database และกำหนด Display Form ให้เป็นฟอร์ม background
 8. บันทึก ปิด และเปิดไฟล์ใหม่ จะเห็นเต็มหน้าจอ ถ้าต้องการออก ให้คลิกขวา และเลือกดูแบบมุมมองออกแบบ หรือกด Alt + F4

ความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.