การเปลี่ยนสีภาพ ด้วย Photoshop CS5

การเปลี่ยนสีภาพจากสีน้ำเงิน เป็นสีเหลือง ดังตัวอย่างภาพก่อนเปลี่ยน และหลังเปลี่ยนข้างล่างนี้


การปรับสีสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้ Hue/Saturation หรือ อื่น ๆ แต่ในตัวอย่างนี้ ใช้ Channel Mixer ซึ่งได้ผลดี เป็นที่น่าพอใจ

วิธีการ

  1. นำเข้าภาพที่ต้องการเปลี่ยนสี
  2. ไปที่ Image > Adjustment > Channel Mixer...

  3. การเปลี่ยนสีของภาพ ในตัวอย่างนี้ จะทำ 2 ครั้งคือ ครั่งแรก ปรับสีแดง ก่อน จากนั้น จึงปรับสีน้ำเงินอีกครั้งหนึ่ง
  4. ปรับครั้งที่ 1 ตั้งค่า Output Channel เป็น สีแดง (Red) และปรับค่า Source Channels สีแดง (Red) เป็น +200% และสีเขียว (Green) เป็น +78%


  5. ปรับครั้งที่ 2 ตั้งค่า Output Channel เป็นสีน้ำเงิน (Blue) และปรับค่า Source Channels สีแดง (Red) เป็น -144% สีเขียว (Green) เป็น -50% และสีน้ำเงิน เป็น +60%

  6. จะได้ภาพตามต้องการ ถ้ายังไม่ถูกใจ สามารถปรับค่าได้ ตามใจชอบ
  7. ถ้าต้องการเปลี่ยนสีเฉพาะบางส่วนของภาพ เช่น สีเสื้อ หรือสีหมวก เท่านั้น ก็ให้ Mask หรือเลือกเฉพาะส่วนนั้น ๆ จากนั้น จึงทำการเปลี่ยนสี ก็จะได้ตามต้องการ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.