เทคนิค Excel 2010

วันนี้มี 2 เทคนิค คือ

 1. ปัญหาพิมพ์ตัวเลขในเซลล์ แล้วกลายเป็นทศนิยม
 2. ปัญหาจุดจับและลากในเซลล์ หายไป ทำให้ไม่สามารถลากได้
 3. ปัญหาขนาดของเซลล์ใหญ่เกินไป
การแก้ไข

พิมพ์ตัวเลขในเซลล์ แล้วกลายเป็นทศนิยม
 1. เมื่อพิมพ์ตัวเลขใน เซลล์ เช่น ตัวเลข 1
 2. พอกด Enter กลายเป็น .001
สาเหตุ มาจากการตั้งค่าให้ปรับเป็นเลขทศนิยม 

วิธีการแก้ปัญหา
 1. ไปที่ แฟ้ม > ตัวเลือก > ขั้นสูง
 2. คลิกเอาลูกศรหน้าข้อความ "แทรกจุดทศนิยมโดยอัตโนมัติ" ออกไป
 3. คลิก ตกลง 
 4. เมื่อพิมพ์ Excel จะไม่เปลี่ยนตัวเลขเป็นทศนิยม
จุดจับและลากในเซลล์ หายไป

โดยปกติ เมื่อคลิกเลือกเซลล์ จะมีจุดจับเติมให้สามารถลากเพื่อเติมโดยอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า Fill handle แต่บางครั้ง จุดจับเติมหายไป ดังภาพ

สาเหตุ มาจากการกำหนดให้ไม่ใช้จุดจับเติม 

วิธีการแก้ปัญหา
 1. ไปที่ แฟ้ม > ตัวเลือก > ขั้นสูง
 2. คลิกเลือก หน้าข้อความ "เปิดใช้งานจุดจับเติมและการลากแล้วปล่อยเซลล์"
 3. คลิก ตกลง
 4. เมื่อกลับมา จะเห็นจุดจับเติม  ตามปกติ

ปัญหาขนาดของเซลล์ใหญ่เกินไป

สาเหตุ
ขนาดของเซลล์ ใน Excel ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอักษร คือ  กว้าง 8.43 ตัวอักษร และสูง 15 พอยต์  หรือ เกิดจากการใช้ภาษาไทย

การแก้ปัญหา
วิธีที่ 1
 1. ปรับความกว้างของคอลัมน์ โดยคลิกที่เส้นระหว่างหัวคอลัมน์ และลากเปลี่ยนขนาด
 2. ปรับความสูงของคอลัมน์ โดยคลิกที่เส้นระหว่างหัวแถว และลากเปลี่ยนขนาด
วิธีที่ 2
ผมพบว่า เมื่อเปลี่ยนภาษาเริ่มต้น จากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย ทำให้เซลล์เปลี่ยนขนาด การแก้ไข จึงกำหนดค่าเริ่มต้น ให้เป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
 1. ไปที่ แฟ้ม > ตัวเลือก > ภาษา
 2. ในส่วน "เลือกภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้" ให้เลือก ภาษาอังกฤษ
 3. คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น และคลิก ตกลง
 4. โปรแกรมจะเตือนให้ปิด และเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้ง
 5. เมื่อเปิดโปรแกรมใหม่ ขนาดของเซลล์ จะมีขนาดปกติความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

คำทับศัพท์ยุค ดิจิทัล ที่มักเขียนผิด