เทคนิค Excel 2010

วันนี้มี 2 เทคนิค คือ

 1. ปัญหาพิมพ์ตัวเลขในเซลล์ แล้วกลายเป็นทศนิยม
 2. ปัญหาจุดจับและลากในเซลล์ หายไป ทำให้ไม่สามารถลากได้
 3. ปัญหาขนาดของเซลล์ใหญ่เกินไป
การแก้ไข

พิมพ์ตัวเลขในเซลล์ แล้วกลายเป็นทศนิยม
 1. เมื่อพิมพ์ตัวเลขใน เซลล์ เช่น ตัวเลข 1
 2. พอกด Enter กลายเป็น .001
สาเหตุ มาจากการตั้งค่าให้ปรับเป็นเลขทศนิยม 

วิธีการแก้ปัญหา
 1. ไปที่ แฟ้ม > ตัวเลือก > ขั้นสูง
 2. คลิกเอาลูกศรหน้าข้อความ "แทรกจุดทศนิยมโดยอัตโนมัติ" ออกไป
 3. คลิก ตกลง 
 4. เมื่อพิมพ์ Excel จะไม่เปลี่ยนตัวเลขเป็นทศนิยม
จุดจับและลากในเซลล์ หายไป

โดยปกติ เมื่อคลิกเลือกเซลล์ จะมีจุดจับเติมให้สามารถลากเพื่อเติมโดยอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า Fill handle แต่บางครั้ง จุดจับเติมหายไป ดังภาพ

สาเหตุ มาจากการกำหนดให้ไม่ใช้จุดจับเติม 

วิธีการแก้ปัญหา
 1. ไปที่ แฟ้ม > ตัวเลือก > ขั้นสูง
 2. คลิกเลือก หน้าข้อความ "เปิดใช้งานจุดจับเติมและการลากแล้วปล่อยเซลล์"
 3. คลิก ตกลง
 4. เมื่อกลับมา จะเห็นจุดจับเติม  ตามปกติ

ปัญหาขนาดของเซลล์ใหญ่เกินไป

สาเหตุ
ขนาดของเซลล์ ใน Excel ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอักษร คือ  กว้าง 8.43 ตัวอักษร และสูง 15 พอยต์  หรือ เกิดจากการใช้ภาษาไทย

การแก้ปัญหา
วิธีที่ 1
 1. ปรับความกว้างของคอลัมน์ โดยคลิกที่เส้นระหว่างหัวคอลัมน์ และลากเปลี่ยนขนาด
 2. ปรับความสูงของคอลัมน์ โดยคลิกที่เส้นระหว่างหัวแถว และลากเปลี่ยนขนาด
วิธีที่ 2
ผมพบว่า เมื่อเปลี่ยนภาษาเริ่มต้น จากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย ทำให้เซลล์เปลี่ยนขนาด การแก้ไข จึงกำหนดค่าเริ่มต้น ให้เป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
 1. ไปที่ แฟ้ม > ตัวเลือก > ภาษา
 2. ในส่วน "เลือกภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้" ให้เลือก ภาษาอังกฤษ
 3. คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น และคลิก ตกลง
 4. โปรแกรมจะเตือนให้ปิด และเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้ง
 5. เมื่อเปิดโปรแกรมใหม่ ขนาดของเซลล์ จะมีขนาดปกติความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.