การกำหนดสีพื้น ใน Drop down list ของ Excel

บางครั้งเมื่อมีการให้เลือกข้อมูล จาก Drop down list ใน Excel เราต้องการแสดงสีพื้นของ Drop down list เพื่อให้เห็นชัดเจนว่า เซลล์ใดมีการแลือกข้อมูลแล้ว เซลล์ใดยังไม่มีการเลือก เช่น อาจจะกำหนดสีพื้นของเซลล์เป็นสีเทา แสดงว่ายังไม่มีการเลือกข้อมูล และเปลี่ยนสีพื้นเป็นสีขาว แสดงว่า มีการเลือกข้อมูล แล้ว ดังภาพข้างล่าง นี้


หลักการ
สร้าง Drop  down list แล้วจึงไปกำหนดลักษณะ การจัดรูปแบบของเซลล์แบบมีเงื่อนไข และสร้างกฎใหม่ เพื่อกำหนดสีพื้นตามเงื่อนไขที่ต้องการ

วิธีการ

การสร้าง drop down list

 1. สร้างรายการสำหรับเลือก ในตัวอย่างคือ ชื่อของคน
 2. กำหนดสีพื้นของบริเวณ ที่ต้องการสร้าง Drop down list เพื่อเลิอกชื่อคน ในตัวอย่าง คือบริเวณ D3:H8 และกำหนดสีพื้นเป็นสีเทา
 3. กำหนดเส้นขอบให้มีเส้นขอบล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน
 4. จะได้ผล ดังภาพ
 5. คลิกเลือกเซลล์ D3 เพื่อกำหนดเป็น Drop down list
 6. ไปที่ ข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล > 
 7. ในส่วน อนุญาต ให้เลือก รายการ และ ในส่วน แหล่งข้อมูล ให้ระบุช่วงที่เป็นข้อมูลให้เลือก คือ =$B$3:$B$6
 8. เมื่อคลิก ตกลง จะได้ Drop down list ดังภาพ
 9. ให้ทำทีละเซลล์ จนครบบริเวณที่ต้องการ
 10. ในตอนนี้ ถ้าเลือกชื่อจากรายการ จะเห็นว่า สีพื้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังภาพการกำหนดสีพื้น ของ Drop down list

 1. เลือกบริเวณที่เป็น drop down list ในตัวอย่างคือ D3:H8
 2. ไปที่เมนู หน้าแรก > การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > สร้างกฎ...
 3. เลือกชนิดกฎ: จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มี และ และในส่วน จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มี: เลือก ไม่ว่าง
 4. คลิก รูปแบบ
 5. ในหน้าจอ จัดรูปแบบ ให้เลือกแถบ การเติม และกำหนดสีตามต้องการ
 6. เมื่อมีการเลือก จะเห็นว่า มีการเปลี่ยนสีพื้น ตามที่กำหนด

เพิ่มเติม
ในกรณีที่ต้องการให้สีพื้นของแต่ละตัวเลือกไม่เหมือนกัน เช่น สมศักด์ เป็นสีเหลือง สมหมาย เป็นสีแดง เป็นต้น ในการกำหนดลักษณะของเซลล์ตามเงื่อนไข ให้สร้างกฎใหม่ ตามตัวเลือกแต่ละตัว โดยกำหนดให้สีพื้นของแต่ละตัวเลือก เป็นสีตามที่ต้องการ เช่น

เมื่อมีการเลือก จะได้ ดังภาพ

ความคิดเห็น

 1. หาเมนูไม่เจอ ใช้เมนูภาษาอังกฤษอ่ะ T_T

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. เปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทยซิครับ หรือไม่ก็ ให้ Google Translate แปลก็ได้ แต่คิดว่าไม่น่าจะจำเป็น เพราะใช้เมูภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว อิอิ

   ลบ

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.