เทคนิค การทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ข้อบกพร่องทางภาษา

ข้อสอบ ภาค ก. วิชาภาษาไทย ของ ก.พ. จะประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
 • การใช้ภาษา
 • และความเข้าใจภาษา  
ข้อสอบการใช้ภาษาเป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ เช่น ข้อบกพร่องทางภาษา ส่วนข้อสอบความเข้าใจภาษา เป็นข้อสอบการอ่าน ออกในลักษณะข้อความสั้น ๆ หรือเป็นข้อความเป็นย่อหน้า แล้วถามความหมาย การแปลความ ตีความ ขยายความ จากเรื่องที่อ่าน


ถ้าเราทราบขอบข่ายเนื้อหาของข้อสอบ ก็จะทำให้การเตรียมตัวสอบ เป็นไปอย่างตรงประเด็น และมีโอกาสสอบผ่านได้มาก

ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store
 • ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่
 • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
 • มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ
 • มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ
 • มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
เท่าที่ผ่านมา ข้อสอบเกี่ยวกับการใช้ภาษา หรือ ข้อบกพร่องทางภาษา มักจะออกตามประเด็นการใช้ภาษาไทยที่มักจะเป็นปัญหา เช่น
 1. ใช้คำ/สำนวนผิดความหมาย 
 2. ใช้ภาษากำกวม
 3. ใช้คำบุพบทไม่ถูกต้อง
 4. ใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้อง
 5. เรียงประโยคผิด
 6. ใช้สำนวนต่างประเทศ
 7. ใช้ภาษาไม่เหมาะกับระดับ
 8. เขียนสะกดคำผิด
ดังนั้น ในการพิจารณาประโยคที่ให้มาว่า เป็นประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ จึงควรพิจารณาตามประเด็นข้างต้น เพื่อให้สามารถหาจุดบกพร่องได้ง่ายและรวดเร็ว ทันตามเวลา

ตัวอย่าง

การใช้คำ/สำนวนผิดความหมาย
ข้อสอบมักจะนำ คำ สำนวน ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น กระจัดกระจาย-กระจุยกระจาย, กะรุงกะรัง-พะรุงพะรัง รวมทั้งการใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ประโยคบกพร่อง ประโยคถูก
ประสาทเป็นคนน้ำนิ่งไหลลึก พูดตรงไปตรงมาไม่เกรงใจใคร ทำให้หลายคนไม่ชอบ ประสาทเป็นคนขวานผ่าซาก พูดตรงไปตรงมาไม่เกรงใจใคร ทำให้หลายคนไม่ชอบ
-ขวานผ่าซาก = โผงผางไม่เกรงใจใคร (ใช้กับการพูด)
-น้ำนิ่งไหลลึก = คนที่มีท่าหงิมๆ มักจะมีความคิดลึกซึ้ง
บ้านแต่ละหลังใหญ่โตรโหฐาน สนามหน้าบ้านจัดสวนตกแต่งด้วยไม้ดอกและไม้ประดับอย่างสวยงาม แสดงถึงความมีฐานะของเจ้าของบ้านแต่ละหลัง บ้านแต่ละหลังใหญ่โตมโหฬาร สนามหน้าบ้านจัดสวนตกแต่งด้วยไม้ดอกและไม้ประดับอย่างสวยงาม แสดงถึงความมีฐานะของเจ้าของบ้านแต่ละหลัง
-มโหฬาร = ใหญ่โต
-รโหฐาน = ที่เฉพาะส่วนตัว ที่ลับ ที่สงัด
ช้างฝูงนั้นที่เข้ามาบุกไร่สับปะรดของชาวบ้าน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีมากกว่า 20 ตัว ช้างโขลงนั้นที่เข้ามาบุกไร่สับปะรดของชาวบ้าน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีมากกว่า 20 ตัว
-ลักษณะนามของช้างที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม คือ โขลง

ใช้ภาษากำกวม
ภาษากำกวม คือ สามารถตีความได้มากกว่า 1 อย่าง
ประโยคกำกวม ความหมาย
พรุ่งนี้ ฉันจะไปเยี่ยมคุณย่ากับแม่
-ฉันและแม่จะไปเยี่ยมคุณย่า หรือ
-ฉันจะไปเยี่ยมคุณย่าและคุณแม่
ตำรวจนครบาลระดมกำลังล้อมจับคนร้ายนับร้อย
-ตำรวจนครบาลระดมกำลัง ล้อมจับคนร้ายซึ่งมีนับร้อยคน หรือ
-ตำรวจนครบาลระดมกำลังตำรวจนับร้อยคน ล้อมจับคนร้าย
หนังสือพิมพ์ที่คุรุสภาขายดี
-หนังสือพิมพ์(ที่วางจำหน่าย)ที่คุรุสภาขายดี หรือ
-หนังสือ ซึ่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาขายดี

ใช้คำบุพบทไม่ถูกต้อง
คำบุพบท คือ คำที่ใช้นำหน้าคำหรือกลุ่มคำหรือคือคำที่โยงคำหน้าหรือกลุ่มคำหนึ่งให้สัมพันธ์กับคำอื่น หรือกลุ่มคำอื่นเพื่อบอกสถานที่ เหตุผล ลักษณะ เวลา อาการ หรือแสดงความเป็นเจ้าของ ได้แก่ ใน แก่ ของ ด้วย โดย กับ แต่ ต่อ ใกล้ ไกล เป็นต้น
ประโยคบกพร่อง ประโยคถูก
สุดาถวายอาหารและบิณฑบาตต่อพระสงฆ์ สุดาถวายอาหารและบิณฑบาตแด่พระสงฆ์
-ต่อ ใช้นำหน้าคำอื่นที่เป็นผู้รับ เช่น ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ยื่นคำร้องต่อศาล เป็นต้น
-แด่ ใช้กับบุคคลหรือสิ่งที่เคารพ เช่น พระสงฆ์
คนเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมดีใจต่อความสำเร็จของลูก คนเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมดีใจกับความสำเร็จของลูก
เขานำเงินมาบริจาคกับเด็กยากจน เขานำเงินมาบริจาคแก่เด็กยากจน
-แก่ ใช้กับผู้รับที่มีฐานะต่ำกว่า เช่น แม่ให้เงินแก่ลูก ครูให้คะแนนแก่นักเรียน เป็นต้น

ใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้อง
ประโยคบกพร่อง ประโยคถูก
ตำรวจรู้ตัวผู้กระทำผิดแล้ว และยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ ตำรวจรู้ตัวผู้กระทำผิดแล้ว แต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ
-ใช้คำว่า "แต่" เพื่อเชื่อมประโยคที่มีความหมายขัดแย้งกัน
เธอจะคอยฉันที่นี่ แต่จะไปด้วยกันก็ได้ เธอจะคอยฉันที่นี่ หรือจะไปด้วยกันก็ได้
-ประโยคใจความให้เลือก ใช้ สันธาน คำว่า หรือ เป็นตัวเชื่อม
จุดประสงค์ประการหนึ่งของ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ คือ การแสวงหาทางปรองดองให้การทำงานร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้มีผลดียิ่งขึ้น จุดประสงค์ประการหนึ่งของ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ คือ การแสวงหาทางปรองดองให้การทำงานร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้มีผลดียิ่งขึ้น
-คำเชื่อม ระหว่าง ...... กับ ..... ไม่ใช่ ระหว่าง ...... และ .....

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์