บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ คอมพิวเตอร์

การใช้ตาราง ใน Blogspot

เนื่องจาก Blogspot เพิ่มโค้ดการขึ้นบรรทัดใหม่ให้ทุกครั้งที่มีการกด Enter ดังนั้น ถ้าใช้ตารางที่มีหลาย ๆ แถว ใน Blogspot จะทำให้มีช่องว่างก่อนหน้าตารางจำนวนมาก วิธีการแก้ไขคือ เขียนโค้ดตารางให้ติดต่อกัน เป็นบรรทัดเดียว จะได้ไม่ต้องกด Enter วิธีนี้ จะทำให้ตารางไม่มีช่องว่างก่อนหน้า ตัวอย่างที่ 1 โค้ดที่จะมีช่องว่างก่อนหน้าตาราง <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="50%" align="center"> <tr><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>C</td><td>D</td></tr> </table> โค้ดข้างล่างนี้ เขียนติดกันเป็นบรรทัดเดียว ทำให้ตารางไม่มีช่องว่างก่อนหน้าตาราง เทคนิค คือ เขียนโค้ดตารางแบบธรรมดา ตามตัวอย่างที่ 1 ก่อน โดยขึ้นบรรทัดใหม่ เพื่อให้ดูง่าย เมื่อเสร็จแล้ว จึงลบให้เป็นบรรทัดเดียวกันหมด ตัวอย่างที่ 2 โค้ดที่ไม่มีช่องว่างหน้าตาราง <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="50%" align=&quo

Blogger เล่นไฟล์ MP3 บน Google Drive

Blogger/Blogspot ยังไม่อนุญาตให้ Upload MP3 ขึ้น Server ต้องเอาไฟล์ MP3 ไปไว้ที่อื่น แล้วจึงเรียกใช้งาน ในตัวอย่างนี้ จะเป็นการนำไฟล์ไปไว้บน Google Drive แล้วให้มาแสดงบน Blogger วิธีการ สมัครใช้งาน Gmail จะได้รับ Google Drive ฟรี โดยสมัครที่ https://accounts.google.com/SignUp?hl=th Login และเข้าใช้งาน Gmail และคลิกไปที Google Apps > Google Drive สร้างห้อง แล้ว Upload ไฟล์เสียง MP3 คลิกที่ไฟล์เสียง คลิกที่ 3 ปุ่ม เพื่อเปิดเมนู คลิกเลือก แชร์ คัดลอก โค้ด ที่ให้สำหรับแชร์ ถึงขั้นตอนนี้ ยังใช้โค้ดไม่ได้ ต้องเปลี่ยนโค้ดให้เป็น Direct Link เสียก่อน จึงจะใช้งานได้ ไปที่เว็บไซต์ https://www.wonderplugin.com/online-tools/google-drive-direct-link-generator/1 และเปลี่ยน Link ให้เป็น Direct Link นำ Link ที่ได้ มาใช้งาน โดย ใช้ tag  audio ของ html5 ดังนี้ < audio  controls > < source  src ="ลิงค์ที่ได้มา"  type ="audio/mpeg" > Your browser does not support the audio element. < /audio > ตัวอย่าง เสียงไก่ขันนี้ อยู่บน Google Drive Your browser

ทดสอบ วิดีโอ YouTube

รูปภาพ
การใช้วิดีโอจาก YouTube ถ้าพบวิดีโอดี ๆ จาก youtube สามารถนำมาแสดงในหน้าของ Blogspot หรือ Blogger ได้เลย ขั้นแรก ต้องไปเอาโค้ดของวิดีโอที่เว็บของ youtube มาก่อน โค้ดอยู่ที่หน้า watch page ของ youtube การไปหน้า watch page ให้คลิกที่ข้อความ "View comments, related videos, and more" ซึ่งอยู่ใต้วิดีโอ จะพาไปหน้า watch page เมื่อมาอยู่หน้า watchpage แล้วให้หา embed link และคัดลอกเอามาวางไว้ในส่วนข้อความที่เขียนใน Blogger ได้เลยครับ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้่ จบวิดีโอ

โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน

รูปภาพ
โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน แจกฟรี สำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประหยัด อดออม และรู้จักการวางแผนการใช้จ่าย ดาวน์โหลดเพื่อทดลองใช้งานได้ที่ เว็บไซต์ สถาบัน กศน.ภาคกลาง คลิกที่นี่ และเว็บไซต์ของ ไทยแวร์ คลิกที่นี่ ถ้าจะนำไปใช้จริง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอโปรแกรมที่ สถาบัน กศน.ภาคกลาง คลิกที่นี่ รายละเอียดอ่านในเว็บไซต์ สถาบัน กศน.ภาคกลาง