การใช้ตาราง ใน Blogspot

เนื่องจาก Blogspot เพิ่มโค้ดการขึ้นบรรทัดใหม่ให้ทุกครั้งที่มีการกด Enter ดังนั้น ถ้าใช้ตารางที่มีหลาย ๆ แถว ใน Blogspot จะทำให้มีช่องว่างก่อนหน้าตารางจำนวนมาก วิธีการแก้ไขคือ เขียนโค้ดตารางให้ติดต่อกัน เป็นบรรทัดเดียว จะได้ไม่ต้องกด Enter วิธีนี้ จะทำให้ตารางไม่มีช่องว่างก่อนหน้า

ตัวอย่างที่ 1 โค้ดที่จะมีช่องว่างก่อนหน้าตาราง

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="50%" align="center">
<tr><td>A</td><td>B</td></tr>
<tr><td>C</td><td>D</td></tr>
</table>

โค้ดข้างล่างนี้ เขียนติดกันเป็นบรรทัดเดียว ทำให้ตารางไม่มีช่องว่างก่อนหน้าตาราง

เทคนิค คือ เขียนโค้ดตารางแบบธรรมดา ตามตัวอย่างที่ 1 ก่อน โดยขึ้นบรรทัดใหม่ เพื่อให้ดูง่าย เมื่อเสร็จแล้ว จึงลบให้เป็นบรรทัดเดียวกันหมด

ตัวอย่างที่ 2 โค้ดที่ไม่มีช่องว่างหน้าตาราง

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="50%" align="center"><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>C</td><td>D</td></tr></table>

ตัวอย่างที่แสดงจากโค้ด ตัวอย่างที่ 2
AB
CD

ดูตัวอย่างใช้งานจริง คลิกที่นี่อ้างอิง
http://interestingwebs.blogspot.com/2009/04/problem-with-html-table-in-blogspot.html

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์