ไขมัน โอเมก้า ทรี (Omega-3 fats)

ไขมัน โอเมก้า ทรี หรือ โอเมก้า 3(Omega-3 fats)จัดเป็นไขมันที่ดี มีประโยชน์ ช่วยบำรุงสุขภาพ แต่ร่างกายไม่สามารถสร้างไขมันชนิดนี้ได้ ต้องได้จากการกินอาหาร โอเมก้า ทรี มีมากในอาหารทะเล เช่น ปลาทู (mackerel)ปลาซาดีน (sardines) (ปลากระป๋อง หลายยี่ห้อ ทำมาจากปลาซาดีน บางยี่ห้อทำมาจากปลาทู รายละเอียดจะอยู่ที่ฉลากปลากระป๋อง) นอกจากนี้ ยังมีใน ปลาทูน่า และปลาแซลมอน(ปลาทูน่า ไม่ใช่ปลาทูที่อยู่ในเข่งที่ซื้อจากตลาดนะครับ ปลาทูน่าตัวใหญ่มาก เหมือนในรูปที่นำมาให้ดู ปลาทูในเข่งที่ขายในตลาด คือ ปลา mackerel)
นอกจากนี้ ยังมีในน้ำมันพืช เช่น น้ำมันถั่วเหลือง (Soybean oil)และน้ำมันเมล็ดทานตะวัน อีกด้วย

โอเมก้า ทรี มีประโยชน์ช่วยการทำงานของสมอง ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ สมาคมหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Heart Association)แนะนำว่า ควรรับประทานปลา เช่น ปลาทู ปลาซาดีน อย่างน้อย อาทิตย์ละ 2 ครั้ง

โอเมก้า ทรี บำรุงสมอง ช่วยให้ความจำดี เด็กในครรภ์มารดาถ้าได้รับโอเมก้าทรีไม่พอจะเสี่ยงต่อพัฒนาการด้านสายตา และมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาท (nerve problems)อาการที่คนขาดโอเมก้าทรี เช่น เมื่อยล่า ความจำไม่ดี ผิวแห้ง มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ อารมณ์เปลี่ยนแปลง หรือเครียด การไหลเวียนของโลหิตไม่ดี

โอเมก้า 6 (Omega-6)เป็นไขมันที่ได้จากน้ำมันพื้ช เช่น น้ำมันถั่วเหลือง (Soybean oil)น้ำมันจากเมล็ดทานตะวัน เป็นต้น โอเมก้า ซิกซ์ ทำงานตรงข้ามกับ โอเมก้า ทรี

น้ำมันพืช มีทั้งโอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6

โอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6 ต้องมีความสมดุลกัน จึงจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คือต้องมีอย่างละพอ ๆ กัน

น้ำมันพืช น้ำมันถั่วเหลือง มีทั้ง โอเมก้า ทรี และ โอเมก้า ซิกส์ นอกจากนี้ น้ำมันจากเมล็ดฟักทอง มี โอเมก้า ทรี และ โอเมก้า ซิกส์

โดยสรุป ก็คือ เราควรบริโภคอาหารที่มีทั้ง โอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6 อย่างละเท่า ๆ กัน การกินอาหารปลาอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีพวกไขมันจากพืชด้วย อย่างละประมาณเท่า ๆ กัน ร่างกายจึงจะได้ประโยชน์เต็มที่
อ้างอิง

http://www.umm.edu/altmed/articles/omega-3-000316.htm
http://www.drweil.com/drw/u/QAA400149/balancing-omega-3-and-omega-6.html
http://ezinearticles.com/?Best-Omega-3-Vegetable-Oils---Health-Benefits-of-Omega-3-Vegetable-Oils&id=817487
http://ezinearticles.com/?Best-Omega-3-Vegetable-Oils---Health-Benefits-of-Omega-3-Vegetable-Oils&id=817487
http://www.vcharkarn.com/vblog/56284
http://www.kbeautifullife.com/health_wellness/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D/26/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.html

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์