ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ไขมัน โอเมก้า ทรี (Omega-3 fats)

ไขมัน โอเมก้า ทรี หรือ โอเมก้า 3(Omega-3 fats)จัดเป็นไขมันที่ดี มีประโยชน์ ช่วยบำรุงสุขภาพ แต่ร่างกายไม่สามารถสร้างไขมันชนิดนี้ได้ ต้องได้จากการกินอาหาร โอเมก้า ทรี มีมากในอาหารทะเล เช่น ปลาทู (mackerel)ปลาซาดีน (sardines) (ปลากระป๋อง หลายยี่ห้อ ทำมาจากปลาซาดีน บางยี่ห้อทำมาจากปลาทู รายละเอียดจะอยู่ที่ฉลากปลากระป๋อง) นอกจากนี้ ยังมีใน ปลาทูน่า และปลาแซลมอน(ปลาทูน่า ไม่ใช่ปลาทูที่อยู่ในเข่งที่ซื้อจากตลาดนะครับ ปลาทูน่าตัวใหญ่มาก เหมือนในรูปที่นำมาให้ดู ปลาทูในเข่งที่ขายในตลาด คือ ปลา mackerel)
นอกจากนี้ ยังมีในน้ำมันพืช เช่น น้ำมันถั่วเหลือง (Soybean oil)และน้ำมันเมล็ดทานตะวัน อีกด้วย

โอเมก้า ทรี มีประโยชน์ช่วยการทำงานของสมอง ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ สมาคมหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Heart Association)แนะนำว่า ควรรับประทานปลา เช่น ปลาทู ปลาซาดีน อย่างน้อย อาทิตย์ละ 2 ครั้ง

โอเมก้า ทรี บำรุงสมอง ช่วยให้ความจำดี เด็กในครรภ์มารดาถ้าได้รับโอเมก้าทรีไม่พอจะเสี่ยงต่อพัฒนาการด้านสายตา และมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาท (nerve problems)อาการที่คนขาดโอเมก้าทรี เช่น เมื่อยล่า ความจำไม่ดี ผิวแห้ง มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ อารมณ์เปลี่ยนแปลง หรือเครียด การไหลเวียนของโลหิตไม่ดี

โอเมก้า 6 (Omega-6)เป็นไขมันที่ได้จากน้ำมันพื้ช เช่น น้ำมันถั่วเหลือง (Soybean oil)น้ำมันจากเมล็ดทานตะวัน เป็นต้น โอเมก้า ซิกซ์ ทำงานตรงข้ามกับ โอเมก้า ทรี

น้ำมันพืช มีทั้งโอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6

โอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6 ต้องมีความสมดุลกัน จึงจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คือต้องมีอย่างละพอ ๆ กัน

น้ำมันพืช น้ำมันถั่วเหลือง มีทั้ง โอเมก้า ทรี และ โอเมก้า ซิกส์ นอกจากนี้ น้ำมันจากเมล็ดฟักทอง มี โอเมก้า ทรี และ โอเมก้า ซิกส์

โดยสรุป ก็คือ เราควรบริโภคอาหารที่มีทั้ง โอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6 อย่างละเท่า ๆ กัน การกินอาหารปลาอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีพวกไขมันจากพืชด้วย อย่างละประมาณเท่า ๆ กัน ร่างกายจึงจะได้ประโยชน์เต็มที่
อ้างอิง

http://www.umm.edu/altmed/articles/omega-3-000316.htm
http://www.drweil.com/drw/u/QAA400149/balancing-omega-3-and-omega-6.html
http://ezinearticles.com/?Best-Omega-3-Vegetable-Oils---Health-Benefits-of-Omega-3-Vegetable-Oils&id=817487
http://ezinearticles.com/?Best-Omega-3-Vegetable-Oils---Health-Benefits-of-Omega-3-Vegetable-Oils&id=817487
http://www.vcharkarn.com/vblog/56284
http://www.kbeautifullife.com/health_wellness/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D/26/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.html

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …