ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

วันก่อนผ่านไปทางหัวหิน เลยแวะร้านดอยคำ โครงการหลวงซึ่งอยู่ใกล้ ๆ โรงแรมหัวหินแกรนด์ ไปพบปุ๋ยอินทรีย์น้ำดอยคำ ของโครงการหลวง เป็นปุ๋ยน้ำสูตรเข้มข้น

ผมปลูกสวนครัวหน้าบ้าน 2-3 แปลง เล็ก ๆ ก็เลยสนใจ ซื้อมาใช้ และเอาข้อมูลมาแบ่งปันกัน เจอของดีก็ต้องเอามาบอก ร้านดอยคำ มีอยู่ทั่วไป ใครผ่านไปก็แวะไปดูได้นะครับ


ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ คือ ธาตุอาหารพืชในรูปสารอินทรีย์ สกัดจากโปรตีนธรรมชาติ ซึ่งพืชสามารถดูดใช้ได้ทันที อย่างปลอดภัย ส่วนประกอบสำคัญประกอบด้วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง อาหารเสริม และกรดอะมิโน ที่มีส่วนเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงให้แก่ต้นพืช และช่วยฟื้นฟูสภาพดินให้ร่วนซุย เมื่อฉีดพ่นทางดิน

นั่นเป็นสรรพคุณที่เขียนไว้ข้างถังปุ่ยอินทรีย์น้ำ สูตรเข้มข้น ของดอยคำ

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ของดอยคำ ใช้ได้กับพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ และใช้แช่เมล็ดพันธ์ หรือท่อนพันธ์ก่อนปลูก

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ของดอยคำ ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น จึงเป็นการประกันคุณภาพได้อยู่แล้ว

อัตราการใช้ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช เช่น ถ้าเป็นผัก เช่น พริก มะเขือ แตงกวา คะน้า ผักกาดขาว เป็นต้น ผสมน้ำ 10-20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุก ๆ 7-10 วัน ถ้าปลูกไม่มากอย่างผม ผมใช้บัวรดน้ำ น้ำ 1 บัวจุ 5 ลิตร เพราะฉะนั้น ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เข้มข้น ประมาณ 3-5 ซี.ซี. ต่อน้ำ 1 บัว

ผมไปซื้อเข็มฉีดยาจากร้านขายยาใกล้บ้าน มาใช้สูบปุ่ยอินทรีย์เพื่อให้ได้ปริมาณตามต้องการ

สำหรับใครที่จะซื้อ ก่อนซื้อให้สังเกตวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ ซึ่งจะติดไว้ที่แกลลอนด้วย ปกติเขาจะกำหนดไว้เป็นเวลา 1 ปี


ราคาแกลลอนเล็ก ขนาด 1000 ซี.ซี. ราคา 50 บาท แกลลอนใหญ่ ราคา 250 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานโครงการหลวง (เชียงใหม่) โทร. 053-277-094 สำนักงานโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 579-5142, 579-1175

ปุ๋ยอินทรีย์ มีสารอาหารหลัก คือ N-P-K เช่นเดียวกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ แต่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดี

ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ คือ

1. ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น โดยเฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น ความโปร่ง
ความร่วนซุย ความสามารถในการอุ้มน้ำ และการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
2. อยู่ในดินได้นานและค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชอย่างช้า ๆ จึงมีโอกาสสูญเสีย
น้อยกว่าปุ๋ยเคมี
3. เมื่อใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะส่งเสริมปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพ
มีธาตุอาหารรอง / เสริม อยู่เกือบครบถ้วนตามความต้องการของพืช
4. ส่งเสริมให้จุลชีพในดินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงดิน
ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ ใครที่ปลูกพืชผักไว้รับประทานเอง หรือปลูกเป็นอาชีพ ไม่ควรละเลยนะครับ เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วย มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันนะครับอ้างอิง
ฉลากปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเข้มข้นของดอยคำ
http://www.doae.go.th/spp/biofertilizer/or3.htm
http://allgardenplanters.com/fertilizing/organic-fertilizer-easy-environment/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์