ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

วันก่อนผ่านไปทางหัวหิน เลยแวะร้านดอยคำ โครงการหลวงซึ่งอยู่ใกล้ ๆ โรงแรมหัวหินแกรนด์ ไปพบปุ๋ยอินทรีย์น้ำดอยคำ ของโครงการหลวง เป็นปุ๋ยน้ำสูตรเข้มข้น

ผมปลูกสวนครัวหน้าบ้าน 2-3 แปลง เล็ก ๆ ก็เลยสนใจ ซื้อมาใช้ และเอาข้อมูลมาแบ่งปันกัน เจอของดีก็ต้องเอามาบอก ร้านดอยคำ มีอยู่ทั่วไป ใครผ่านไปก็แวะไปดูได้นะครับ


ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ คือ ธาตุอาหารพืชในรูปสารอินทรีย์ สกัดจากโปรตีนธรรมชาติ ซึ่งพืชสามารถดูดใช้ได้ทันที อย่างปลอดภัย ส่วนประกอบสำคัญประกอบด้วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง อาหารเสริม และกรดอะมิโน ที่มีส่วนเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงให้แก่ต้นพืช และช่วยฟื้นฟูสภาพดินให้ร่วนซุย เมื่อฉีดพ่นทางดิน

นั่นเป็นสรรพคุณที่เขียนไว้ข้างถังปุ่ยอินทรีย์น้ำ สูตรเข้มข้น ของดอยคำ

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ของดอยคำ ใช้ได้กับพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ และใช้แช่เมล็ดพันธ์ หรือท่อนพันธ์ก่อนปลูก

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ของดอยคำ ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น จึงเป็นการประกันคุณภาพได้อยู่แล้ว

อัตราการใช้ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช เช่น ถ้าเป็นผัก เช่น พริก มะเขือ แตงกวา คะน้า ผักกาดขาว เป็นต้น ผสมน้ำ 10-20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุก ๆ 7-10 วัน ถ้าปลูกไม่มากอย่างผม ผมใช้บัวรดน้ำ น้ำ 1 บัวจุ 5 ลิตร เพราะฉะนั้น ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เข้มข้น ประมาณ 3-5 ซี.ซี. ต่อน้ำ 1 บัว

ผมไปซื้อเข็มฉีดยาจากร้านขายยาใกล้บ้าน มาใช้สูบปุ่ยอินทรีย์เพื่อให้ได้ปริมาณตามต้องการ

สำหรับใครที่จะซื้อ ก่อนซื้อให้สังเกตวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ ซึ่งจะติดไว้ที่แกลลอนด้วย ปกติเขาจะกำหนดไว้เป็นเวลา 1 ปี


ราคาแกลลอนเล็ก ขนาด 1000 ซี.ซี. ราคา 50 บาท แกลลอนใหญ่ ราคา 250 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานโครงการหลวง (เชียงใหม่) โทร. 053-277-094 สำนักงานโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 579-5142, 579-1175

ปุ๋ยอินทรีย์ มีสารอาหารหลัก คือ N-P-K เช่นเดียวกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ แต่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดี

ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ คือ

1. ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น โดยเฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น ความโปร่ง
ความร่วนซุย ความสามารถในการอุ้มน้ำ และการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
2. อยู่ในดินได้นานและค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชอย่างช้า ๆ จึงมีโอกาสสูญเสีย
น้อยกว่าปุ๋ยเคมี
3. เมื่อใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะส่งเสริมปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพ
มีธาตุอาหารรอง / เสริม อยู่เกือบครบถ้วนตามความต้องการของพืช
4. ส่งเสริมให้จุลชีพในดินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงดิน
ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ ใครที่ปลูกพืชผักไว้รับประทานเอง หรือปลูกเป็นอาชีพ ไม่ควรละเลยนะครับ เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วย มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันนะครับอ้างอิง
ฉลากปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเข้มข้นของดอยคำ
http://www.doae.go.th/spp/biofertilizer/or3.htm
http://allgardenplanters.com/fertilizing/organic-fertilizer-easy-environment/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …