ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คอเลสเตอรอล (Cholesterol) มีทั้งดีและไม่ดี

พอได้ยินว่า มีคอเลสเตอรอลสูง เรามักจะตกใจ คิดว่าคอเรสเตอรอล เป็นสิ่งไม่ดี

ความจริง คอเลสเตอรอล (Cholesterol) มีทั้งดี และไม่ดี

คอเลสเตอรอล (Cholesterol)ไม่ละลายในเลือด พาหะที่นำพาคอเลสเตอรอลไปมาระหว่างเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายคือ Lipoproteins คอเลสเตอรอลที่เป็นตัวร้ายคือ Low-density lipoprotein หรือ LDL และที่เป็นตัวดีมีคุณต่อเรา คือ High-density lipoprotein หรือ HDL และนอกจากนี้ ในกระแสเลือดยังมีคอเลสเตอรอลอื่น ๆ อีก ได้แก่ triglycerides และ Lp(a) cholesterol ซึ่งวัดได้จากการตรวจเลือด

คอเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL cholesterol)ถ้ามีมากในเลือกจะไปจับตัวกันในเส้นเลือดที่ไปยังหัวใจและสมอง และจะรวมกับสารอื่น ๆ จับเป็นแผ่น (Plaque) หนา แข็ง ทำให้เส้นเลือดตีบ และขาดความยืดหยุ่น ซึ่งจะมีผลทำให้หัวใจวายได้

คอเลสเตอรอลตัวดี (HDL cholesterol) ประมาณ 1/3 ถึง 1/4 ของเลือดถูกพาไปด้วย high-density lipoprotein (HDL) ซึ่งเชื่อว่าป้องกันไม่ให้หัวใจวาย ถ้ามี HDL น้อย จะมีความเสี่ยงต่อหัวใจวายเพิ่มขึ้น ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เชื่อว่า HDL จะพาคอเลสเตอรอล ไปยังตับต่อไป

ไขมันมีบทบาทสำคัญกับระดับคอเลสเตอรอล ไขมันไม่อิ่มตัว(polyunsaturated fat)เช่นจากน้ำมันพืช (Vegetable oilX จะลดทั้ง คอเลสเตอรอลดี และไม่ดี ไขมันอิ่มตัว (saturated fat)จะเพิ่มคอเลสเตอรอลทั้งดี และไม่ดี ไขมันอิ่มตัว ได้จาก ไขมันในสัตว์ นม มะพร้าว และน้ำมันปาล์ม

มีคำแนะนำว่า เราควรจะหลีกเลี่ยง ไขมันไม่อิ่มตัว

อาหารที่เพิ่มคอเลสเตอรอลดี (HDL) ได้แก่ ส้ม ถั่วเหลือง และแอบเปิ้ล เชื่อกันว่า น้ำมันมะกอกและน้ำมันปลา ช่วยเพิ่ม HDL แต่ขาดหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจน แต่ก็ไม่เสียหาย เพราะในน้ำมันทั้งสองอย่าง มีส่วนช่วยบำรุงหัวใจ รับประทานไว้ก็ดีเหมือนกัน ไม่เสียหาย

การกินผักและผลไม้ให้มาก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ครั้งละ 20-30 นาที จะช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลดี

ต่อไปเมื่อพบแพทย์ ลองถามถึง LDL และ HDL ดูนะครับ เพื่อว่าคุณหมอจะได้อธิบายให้แจ่มชัดไปเลย


อ้างอิง
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Cholesterol/AboutCholest...ol_UCM_305561_Article.jsp
http://nutritiondiva.quickanddirtytips.com/how-to-raise-good-cholesterol.aspx
http://heartdisease.about.com/cs/cholesterol/a/raiseHDL.htm

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …