ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภัยพิบัติ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ภูมิอากาศ ปีนี้ 2554 ดูจะเปลี่ยนแปลงเลวร้ายเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น เป็นไปได้อย่างไร เดือนมีนาคม 2554 อากาศร้อนมาก แต่วันรุ่งขึ้นฝนตกหนัก อากาศหนาว ประมาณ 17 องศาเซลเซียส หรือน้อยกว่า หนาวมากกว่าเดือนมกราหน้าหนาวเสียอีก

วันก่อน ฝนตกหนักแต่แดดออกเปรี้ยง ไม่ใช่เจอครั้งเดียว เจอหลายครัง

ญี่ปุ่นแผ่นดินไหว เกิดซึนามิ โรงไฟฟ้านิเคลียร์ระเบิด

พม่าเกิดแผ่นดินไหว

วันนี้ 30 มีนาคม 2554 ภาคใต้หลายจังหวัด กำลังถูกน้ำท่วม นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และอีกหลายจังหวัด ธรรมดา เดือนมีนาคม เป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยว ฟ้าใส ทะเลสวย แต่วันนี้ มีแต่คลื่นลม

คุยกับคุณยาย อายุ 70 กว่า บอกว่า เกิดมาก็ไม่เคยเห็นที่เป็นเช่นนี้ ลมฟ้าอากาศ เปลี่ยนแปลงไปมาก

ผมอายุ 59 สมัยเด็กเดินลุยโคลนปลักควายไปโรงเรียน สองข้างทางเป็นป่าไผ่ และไม้ยืนต้น ต้นจัน ต้นโพ ต้นมะเกลือ ต้นข่อย ต้นตะโก ต้นมะขามเทศ และอีกเยอะแยะ ทำนาใช้ควายไถนา เข้าเมืองนั่งเรือหางยาว ชั่วโมงกว่า จะไปพิษณุโลก ต้องออกเดินทางตั้งแต่เย็น เช้าจึงถึง ใช้เวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

เดี๋ยวนี้ ถนนปลักควายเดินเป็นถนนลาดยาง มีรถประจำทางวิ่ง มีรถยน์ส่วนตัว รถบรรทุกเยอะแยะ ต้นไม้หายไป มีบ้านคนมาแทน ทุ่งนาไม่มีการทำนา เข้าเมืองนั่งรถประจำทาง ครึ่งชั่วโมงเพราะรถจอดคอยคน หลานขับรถไปทำงานที่โรงพยาบาลอยุธยา ใช้เวลา 15 นาที ผมนั่งทำงาน ไปดูเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหว ที่ญี่ปุ่นได้ ดู CBS ของอเมริกา ผ่านทางเน็ตได้

ย้อนหลังไปสมัยพ่อขุนรามคำแหง มาถึงอยุธยา ถึงต้นรัตนโกสินทร์ การรบกันยังขี่ช้าง ขี่ม้า เป็นเวลา กว่า 500 ปี ความเปลี่ยนแปลงมีน้อยมาก

ช่วงประมาณ สัก 20-30 ปี มานี้ ความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก เริ่มตั้งแต่คอมพิวเตอร์เข้ามา เทคโนโลยีเข้ามา ความเปลี่ยนแปลงในช่วง 20-30 ปีมานี้ มากกว่าความเปลี่ยนแปลงใน 500 ปี ที่ขี่ช้างขี่ม้ารบกัน

ทั้งหมดนี้ มันสัมพันธ์กันกับ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การที่มีภัยพิบัติที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นหรือเปล่า

หลายคนเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นฝึมือมนุษย์ แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่ง ที่เชื่อว่า เป็นวัฏจักรของโลก

ยังไม่มีข้อยุติ แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นฝีมือมนุษย์

โลกร้อนขึ้น กาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกละลาย เกาะบางเกาะจะหายไป

Think globally, act locally. เป็นสโลแกนที่ให้ทุกคนช่วยกัน

ลองอ่าน เอกสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา ข้างล่างนี้นะครับ ผมเอามาบางส่วน

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากสาเหตุทางธรรมชาติและมนุษย์เป็นตัวการสำคัญการเปลี่ยนแปลงโดยสาเหตุทางธรรมชาติต้องใช้ระยะเวลายาวนาน เช่น การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกการหมุนของแกนโลก การหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์ โลกหมุนรอบตัวเอง และการเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ จะเห็นผลได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่า

มนุษย์เป็นผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นเช่น ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ละอองลอยและอื่นๆ เพิ่มขึ้นและเป็นตัวการสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของโลก

ถ้าสภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เช่น อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ทำให้ฤดูกาลต่างๆเปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ก็จะค่อยๆสูญพันธุ์ไปในที่สุด บางพื้นที่กลายเป็นทะเลทราย น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายและทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

คาดว่าจะมีระดับน้ำทะเลสูงถึง 9-88 ซม. และอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.4-5.8 องศาเซลเซียส ในปี ค.ศ.2100 จะทำให้เกิดน้ำท่วม เกาะเล็กๆ จมหายไป พื้นที่ที่อยู่อาศัยลดน้อยลง และสร้างความเสียหายกับชายฝั่ง เขตภูมิอากาศ เขตนิเวศและเขตเกษตรเขตอบอุ่ นจะเคลื่อนไปอยู่ที่ละติจูดสูงขึ้นอีกประมาณ 150-550 กิโลเมตรป่าไม้ ทะเลทราย ทุ่งหญ้าและพื้นที่ธรรมชาติต่างๆ จะมีลักษณะอากาศชื้น แห้งแล้ง ร้อนหรือหนาวมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างกว้างขวาง คุกคามขีดความสามารถในการผลิตอาหารของโลก
ทำให้ทรัพยากรน้ำเปลี่ยนแปลง โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพต่างๆจะเสียหาย ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น

อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นนี้จะทำให้ จำนวน 1 ใน 4 ของสายพันธุ์พืชและสัตว์เกือบสูญพันธุ์ในปี ค.ศ.2050

นักวิทยาศาสตร์พบว่าทุกครั้งที่อุณหภูมิสูงขึ้น สภาพอากาศจะไม่มีเสถียรภาพ และทำให้อุณหภูมิลดต่ำลง จนนำไปสู่ช่วงยุคน้ำแข็งแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่า อุณหภูมิที่ไม่มีเสถียรภาพอยู่ในระดับใด

สิ่งที่ต้องสนใจและตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นได้แก่
1. ความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่น แผ่นดินไหว สึนามิ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และปรากฏการณ์ของสภาพอากาศที่เลวร้าย ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและส่งผลกระทบไปทั่วโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ที่ทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้น
2. กิจกรรมของมนุษย์เช่นการทำลายป่าไม้ และป่าชายเลนรวมทั้งแนวหินทางธรรมชาติส่งผลให้เกิดภัยพิบัติ ทางธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งผลกระทบที่เพิ่มขึ้นนี้มีผลต่อสังคม และบุคคลเป็นวงกว้างรวมทั้งการเติบโตและเพิ่มขึ้นของประชากรที่อ่อนแอ
3. การสร้างศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงทาง ภัยพิบัติและฟื้นฟูระดับชุมชน จะเป็นพื้นฐานของการลดผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นั่นเป็นการรายงานอย่างเป็นทางการบางส่วน ของหน่วยงานของรัฐ กรมอุดุนิยมวิทยา

ไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงในโลกจะมีสาเหตุใด ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นวัฏจักรของมันเอง หรือเป็นเพราะฝีมือมนุษย์ เราคงต้องช่วยกันเท่าที่ทำได้ หยุดถกเถียง หยุดเอาเปรียบ หยุดการเห็นแก่ตัว ยอมสียบ้าง และมาช่วยกันรักษาโลกใบนี้ไว้


อ้างอิง
http://www.tmd.go.th/ncct/article/climate.pdf
http://climatechange.ws/introduction/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …